buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 2, csütörtök
Áron napja

Évfordulók:
1805: Hans Christian Andersen születése (Odense)
1840: Émile Zola születése (Párizs)
1914: Paul Johann Ludwig von Heyse halála
1933: Konrád György születése (Debrecen)
1936: Csukás István születése (Kisújszállás)
1952: Molnár Ferenc halála (New York)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

Könyv-tár

1  |  2  |  3  |  4  |  5  ]

Napvilág Kiadó
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Tel.: 311-4866
Fax: 353-2019
www.napvilagkiado.hu

„...a háború szolgálatában”
Főszerkesztői értekezletek 1942. szeptember 22. – 1943. augusztus 25.
(Joó András szerkesztésében)

Ár: 2700 Ft
316 oldal
Méret: B/5

Az 1942–43-ban a kormány és a vezérkar képviselői által tartott ún. főszerkesztői értekezleteken utasították a lapok vezetőit, hogy miről, mit és hogyan írhatnak. A kötet az értekezleteken készült emlékeztetőket adja közre.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


„Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember…”
‘56 röplaphumora
(Horváth Julianna szerkesztésében)

Ár: 2800 Ft
106 oldal
Méret: BN/12

A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 1956-os gyűjteményéből származó válogatás azokat az 1956 októbere és 1957 márciusa között keletkezett röpirat- és aprónyomtatványokat tartalmazza. A kötetben helyet kapnak a forradalom leverése után keletkezett kormánypárti röpla-pok is, amelyek humoros formában agitálnak az új hatalom mellett.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


1945 a világtörténelemben

Ár: 3200 Ft
356 oldal
Méret: A/5

A tanulmánykötet azt vizsgálja, milyen tanulságokat vontak le a fasizmusból, a világháborúból az emberiség, a nemzetek legjobbjai, a nagy eszmeáramlatok képviselői. Megidézi, milyen jelent, jövőt képzelt, akart magának a világ, a nagy és a kis államok sokasága.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A főváros élén
Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873–1950
(Feitl István szerkesztésében)

Ár: 3500 Ft
3500 oldal
Méret: BN/12
kötve

Az 1873-ban Budapestnek mai szemmel szokatlan módon, két vezetője volt. A kormány emberét főpolgármesternek, a választókét polgármesternek hívták. A kötet lapjain kormány és főváros együttműködésének és csatáinak változatos világa tárul fel.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19– 20. században
(Egri Gábor, Feitl István szerkesztésében)

Ár: 2900 Ft
496 oldal
Méret: A/5
fűzve

A történeti Magyarország, illetve a Kárpát-medence évszázadok óta népek, nemzetiségek együttélésének tere. A kötet tanulmányai ebbe a történetbe kínálnak betekintést.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A látható kéz
A fejlesztõ állam a globalizációban
(Csáki György szerkesztésében)

Ár: 3100 Ft
296 oldal
Méret: B/5
fűzve

A fejlesztõ állam kérdésköre a társadalmi-gazdasági modernizáció, a világgazdasági felzárkózás egyik fontos problémáját, az állam társadalom- és gazdaságfejlesztõ szerepét tárgyalja.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1945–1947
(Feitl István szerkesztésében)

Ár: 2800 Ft
448 + 8 oldal
Méret: B/5

Az 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezményben nemcsak katonai, de jogi, belpolitikai, jóvátételi és más kötelezettségeket is vállaltunk, amelyek végrehajtását egy nemzetközi katonai szervezet, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) felügyelte. A kötet először teszi magyar nyelven hozzáférhetővé teljes egészében a SZEB legfelsőbb testületének moszkvai levéltárból hazahozott, fél évszázadig titkos jegyzőkönyveit.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A moderntõl a posztmodernig: 1968
Tanulmányok
(Balázs Eszter, szerkesztésében)

Ár: 2400 Ft
264 oldal
Méret: A/5
fűzve

1968 értelmezése mindmáig heves vitákat kavar tudományos, politikai és kulturális berkekben. A negyvenedik évforduló jó alkalmat kínált az itt röviden vázolt sokszínû jelenséghalmaz értelmezésére és újraértelmezésére.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A snagovi foglyok
Nagy Imre és társai Romániában – Iratok
(Baráth Magdolna és Sipos Levente szerkesztésében)

Ár: 3400 Ft
464 + 16 oldal
Méret: B/5

A forráskiadvány az 1956 november végén Romániába hurcolt Nagy Imre és társai ottani tartózkodásával kapcsolatos dokumentumokat tartalmazza. A Román Információs Hivatal Archívumából a Magyar Országos Levéltárba került iratok a csoport snagovi politikai történetét tükrözik. Megvilágítják a Nagy Imre-csoport tagjainak politikai gondolkodását az 1956-os forradalomról, a Kádár-kormányról, az MSZMP politikájáról, a decemberi KB-határozatról és szemléletesen ábrázolják belső vívódásaikat is.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A snagovi foglyok Nagy Imre és társai Romániában
Iratok

Ár: 3200 Ft
464 + 16 oldal
Méret: B/5
kötve

A forráskiadvány az 1956. november végén Romániába hurcolt Nagy Imre és társai ottani tartózkodásával kapcsolatos iratokat tartalmazza, amelyek főleg a csoport snagovi politikai történetét és politikai gondolkodását tükrözik. Összeállította, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta: Baráth Magdolna és Sipos Levente.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A szakadék szélén
Tizennégy titkos MTI-jelentés, 1943–1944
(Karvalics László, Balogh Margit, et al. szerkesztésében)

Ár: 2800 Ft
264 + 16 oldal
Méret: B/5
fűzve

1943–44-ben az MTI 14 szigorúan bizalmas, mégis kiszivárogtatásra szánt tájékoztatót küldött külföldi tudósítóinak. Ezek a hazai eseményekről és olyan beszélgetésekről számolnak be, amelyekről sem az akkori közvélemény, sem az utókor nem tudhatott.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A történetírás mint tudomány
A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban
(Lajtai L. László szerkesztésében)
Atelier Könyvek

Ár: 3900 Ft
422 oldal
Méret: A/5
fűzve

A kötet áttekintést nyújt a francia történetírás „klasszikus korának”, a történetírást forradalmasító Annales születését megelőző közel két évszázadnak legfontosabb historiográfiai fejleményeiről. Az itt közölt szövegek többsége most először lát napvilágot magyar nyelven.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A világváros Budapest
Két századfordulón

A kötet a 19–20. századi és a 20–21. századi századfordulók Budapestjét hasonlítja össze. Az elemzés az egész magyar gazdaságra és társadalomra jellemzõ következtetések levonását engedi meg. A tanulmányokat gazdag képanyag egészíti ki.

Szerk.: Barta Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András
BN/12, 200 oldal, fûzött, 3200 Ft
ISBN 978-963-9697-72-0

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban
(Somlai Péter szerkesztésében)

Ár: 1300 Ft
130 oldal
Méret: B/5

Somlai Péter és Sárkány Mihály, Gedeon Péter, Pál Eszter tanulmányai az evolúció társadalomtudományi értelmezéséről szólnak, megvilágítva társadalmi és kulturális vonatkozásait, s foglalkoznak jellemével is.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Budapest az 1960-as években
(Feitl István szerkesztésében)

Ár: 2900 Ft
200 oldal
Méret: BN/12
fűzve

A kötet tanulmányai a mindennapi élettõl a politika világának kulisszatitkain át követik nyomon a ‘60-as évek Buda-pestjét. Betekinthetünk a politikai alkuk világába, lett légyen az közlekedésfejlesztés vagy lakásépítés.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Demokratikus köztársaságok Magyarországon, 1918, 1946, 1989
Történeti album
(Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Kende János szerkesztésében)

Ár: 4900 Ft
224 oldal
Méret: A/4

Szóval és képpel tárják a kötet alkotói a tisztelt olvasó elé a három magyar demokratikus köztársaság történetének legfontosabb mozzanatait.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs?
A női szerepek változása a XX. századi Magyarországon
(Palasik Mária, Sipos Balázs szerkesztésében)

Ár: 3100 Ft
344 oldal
Méret: B/5
fűzve

A nők társadalmi szerepvállalását illetően ma is a legszélsőségesebb álláspontok fogalmazódnak meg. Kötetünk ezt mutatja be, az alkalmazkodás, az együttműködés és a vetélkedés problémájára összpontosítva.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Károlyi Mihály levelezése V. 1945–1949
(Hajdu Tibor szerkesztésében)

Ár: 3800 Ft
788 oldal
Méret: B/5
kötve

Károlyi Mihály, Magyarország első köztársasági elnökének levelezésének most megjelent kötete, mely olyan korszakot ölel fel, amelyben a magyar demokratikus átalakulás létkérdései dőltek el, joggal tarthat számot mind a történeti kutatás, mind a korszak iránt érdeklődő nagyközönség érdeklődésre.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Köztársaság a modern kori történelem fényében
(Feitl István szerkesztésében)

Ár: 3200 Ft
Méret: 150x230 mm

Mi a republikanizmus? Hogyan keletkeztek az európai köztársaságok? Lezárult-e a sok évszázados vita a köztársaság hívei és ellenfelei között? Az Európai Unióból lesz-e Európai Köztársaság? A kötet szerzői e kérdésekre kísérelnek meg választ adni.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Munkástörténet – munkásantropológia
Szociológiai tanulmányok
(Horváth Sándor, Pethő László, Tóth Eszter Zsófia szerkesztésében)

Ár: 1200 Ft
214 oldal
Méret: A/5
fűzve

A fiatal történészek, szociológusok és antropológusok írásaiból összeállított kötet a „Kik is a munkások a különböző történeti korszakokban?”; hogy változott szerepük, megítélésük mára? kérdéseket tekintik át a történeti források újfajta megszólaltatásával...

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  ]

 

Könyv-tár listaLegfrissebb témák:

Payday Loans no Debit Card | https://www.loansprofit.co.uk/ | No Debit Card Payday Loans

Orvosi könyvek eladók

Vásároljon jogosítványt, útlevelet, IELTS <TOEFL, személyi igazolványt

orvosi könyvek

Élni a természetben

Rostás Roland

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu