buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 24, hétfo
Mátyás napja

Évfordulók:
1786: Wilhelm Grimm születése (Hanau)
1811: Bessenyei György halála (Pusztakovácsi)
1836: Berzsenyi Dániel halála (Nikla)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

Könyv-tár

1  |  2  ]

Krónika Nova Kiadó
1111 Budapest, Bartók B. út 10.
Tel.: 365-4797
Fax: 385-1941
www.kronikanova.hu

1956
(Nóvé Béla szerkesztésében)
Kortárs Krónika Sorozat

Ár: 1200 Ft
216 oldal
Méret: 197x260 mm
fűzve

Ezt a könyvet a kortársak,
az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevői írták. Nevesek és ismeretlenek: naplók, interjúk, röplapok, újságcikkek, kormányrendeletek és sokáig féltve őrzött emlékiratok szerzői – akik egykor a történelmet „írták”.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Az örökhétfőtől a napsütötte sávig
Tanulmányok Petri György költészetéről
(Fenyő D. György szerkesztésében)
Könyvtár és katedra

Ár: 1700 Ft
148 oldal
Méret: 146x200 mm
fűzve

Petri György költészetéről – már néhány évvel a költő halála után – nagy biztonsággal tudhatjuk, hogy a gazdag és sokhangú magyar líra legnagyobb teljesítményei közé tartozik. Reméljük, e tanulmánykötet jelentősen hozzájárul munkásságának mélyebb értéséhez és tágabb körben történő megismertetéséhez.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Egy irodalomtanár – a versek tükrében
Mohácsy Károly legkedvesebb költeményei

Ár: 1100 Ft
96 oldal
Méret: 140x238 mm
kötve

A kitűnő tanár, a legsikeresebb tankönyvszerző világszemléletét, emberi magatartását a görög bölcselet, a római költők életfilozófiája alakította, a Biblia erkölcsisége formálta, jellemét pedig a 20. század sűrűn bekövetkező, tragikomikus „rendszerváltásai” edzették. Aki végiglapozgatja e „könyvecskét”, beleláthat egy ember lelkivilágába, gondolkodásába.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Emelt szintű magyar írásbeli érettségi
Nyelvi-irodalmi tesztsorok, szövegalkotási feladatok megoldókulccsal
(Dr. Fűzfa Balázs szerkesztésében)

Ár: 950 Ft
160 oldal
Méret: B/5
fűzve

A középszintű érettségi vizsgára felkészítő kötetek nagy sikerére való tekintettel hamarosan megjelennek az emelt szintű érettségi vizsga szerkezetéhez, követelményrendszeréhez és értékelési szempontjaihoz igazodó feladatsorokat tartalmazó kiadványok. A két évtizedes középiskolai és főiskolai tanári, felvételiztető gyakorlattal rendelkező szerző az emelt szintű érettségin várható – a korábbi felvételihez részben hasonló – feladatlapokat állított össze. A nyelvi-irodalmi műveltségi kérdéssort három szövegalkotási feladat követi – egy mű vagy egy probléma adott szempontú értelmezése, értékelése; reflektálás egy (kor)jelenségre; végül pedig egy gyakorlati szövegfajta megalkotása.

 
Osztályzat:Ricsoo
Sziasztok! Szerintem túl tömör, és bonyolultan van kidolgozva!!!!!!! Sokkal egyszerűbben is meg lehetne oldani, a tanulók stresszesek lesznek ennyi rengeteg fogalomtól.
[Tovább]


Emelt szintű magyar szóbeli érettségi
Irodalmi témakörök, tételek és feladatok
(Dr. Fűzfa Balázs szerkesztésében)

Ár: 950 Ft
160 oldal
Méret: B/5
fűzve

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Irodalomtanítás a harmadik évezredben
(Sipos Lajos (főszerk.) szerkesztésében)

Ár: 5500 Ft
992 oldal
Méret: 168x238 mm
kötve

Ez a könyv nélkülözhetetlen az általános és középiskolában tanító magyartanároknak és az irodalomszakos tanárjelölteknek. A kötet felépítése követi a 2005 szeptemberétől érvényes oktatási előírásokat. A 78 szerző (irodalomtörténész, akadémikus, egyetemi oktató, középiskolai és általános iskolai tanár) tanulmányai az egyes szerzők és művek értelmezésének ma érvényes rendszerét követik.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Középszintű magyar írásbeli érettségi
Szövegértési, szövegalkotási feladatsorok javítókulccsal
(Szűcsné Dr. Harkó Enikő szerkesztésében)

Ár: 950 Ft
176 oldal
Méret: B/5
fűzve

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Középszintű magyar írásbeli érettségi
Szövegértési, szövegalkotási feladatok
(Szűcsné dr. Harkó Enikő szerkesztésében)

Ár: 750 Ft
180 oldal
Méret: 172x235 mm
fűzve

A középszintű írásbeli érettségi vizsga szerkezetéhez, követelményrendszeréhez és értékeléséhez igazodó, 11. és 12. évfolyamos diákokon „tesztelt” feladatsorokat tartalmaz két kötetre tervezett kiadványunk első kötete. A szerzők – gyakorló magyartanárok – olyan szövegértési és szövegalkotási feladatsorokat állítottak öszsze, melyekhez hasonlókkal a központi írásbeli vizsgán találkoznak majd a diákok: egy ismeretlen szöveggel és annak megértését mérő feladatlappal; a szövegalkotás területéről pedig egy érvelő, egy művet értelmező és összehasonlító elemzést tartalmazó írásművel. A felkészítést-felkészülést a lehetséges/várható/elfogadható megoldásokat, valamint az értékelést is tartalmazó javítókulcs teszi hatékonnyá.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Középszintű magyar szóbeli érettségi
Témakörök, tételek és feladatok
(Szűcsné dr. Harkó Enikő szerkesztésében)

Ár: 750 Ft
180 oldal
Méret: 172x235 mm
fűzve

A középszintű írásbeli érettségi vizsga szerkezetéhez, követelményrendszeréhez és értékeléséhez igazodó, 11. és 12. évfolyamos diákokon „tesztelt” feladatsorokat tartalmaz két kötetre tervezett kiadványunk első kötete. A szerzők – gyakorló magyartanárok – olyan szövegértési és szövegalkotási feladatsorokat állítottak öszsze, melyekhez hasonlókkal a központi írásbeli vizsgán találkoznak majd a diákok: egy ismeretlen szöveggel és annak megértését mérő feladatlappal; a szövegalkotás területéről pedig egy érvelő, egy művet értelmező és összehasonlító elemzést tartalmazó írásművel. A felkészítést-felkészülést a lehetséges/várható/elfogadható megoldásokat, valamint az értékelést is tartalmazó javítókulcs teszi hatékonnyá.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Középszintű magyar szóbeli érettségi
Irodalmi témakörök, tételek és feladatok
(Szűcsné Dr. Harkó Enikő szerkesztésében)

Ár: 950 Ft
180 oldal
Méret: B/5
fűzve

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Rejtelmek
Irodalmi műsor József Attila verseiből, prózai írásaiból, levelezéséből
(Zsurzs Katalin szerkesztésében)
Diákpódium

Ár: 980 Ft
80 oldal
Méret: A/5
fűzve

Zsurzs Katalin színész összeállításában középiskolásoknak ajánljuk a Diákpódium sorozat szerkesztett irodalmi műsorait.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Továbbtanulás külföldön

Ár: 1280 Ft
160 oldal
Méret: A/5
fűzve

Tanulmányi kalauz Ausztria, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Svájc felsőoktatási rendszeréről, továbbtanulási lehetőségeiről.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Visszaperelt idő
Beszélgetések Szerb Antalról
(Wágner Tibor szerkesztésében)

Ár: 2300 Ft
160 oldal
Méret: 155x233 mm
kötve

A kötetben az író egykori barátai, tanítványai, mesterei, szerelmei idézik meg Szerb Antal emberi alakját. A beszélgetéseket Szerb Antallal az 1930-as években készült – kevéssé ismert – interjúk teszik teljessé.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Andódy Tiborné
Kis illemtudós
Gyakorlókönyv 7–10 éveseknek

Ár: 980 Ft
108 oldal
Méret: A/4
kötve

Mit illik tudni...
• a megjelenésről
• a köszönésről
• a bemutatkozásról
• az iskolai élet szabályairól
• a szabadidős tevékenységekről
• a vásárlásról
• a közlekedésről
• a vendégségről
• az ajándékozásról...

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Berényi Eszter
Nyelvi alapozó az idegen nyelvet tanulóknak

Ár: 950 Ft
76 oldal
Méret: B/5
fűzve

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Bogáti Péter
Utazás a lopott tojáson

Ár: 1600 Ft
292 oldal
Méret: 124x183 mm
fűzve

Abszolút fantasztikus regény Sajdik Ferenc rajzaival
Lehetséges-e párbajt vívni teleszkóp-antennával egy középkori páncélos lovag ellen? Kockázatos vállalkozás-e egy ókori római szenátortól kockán elnyerni a gladiátorát? Az olvasó anélkül lehet részese a nem mindennapi kalandoknak, hogy a tojáslopás méltatlan vétségébe keverednék.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Fercsik Erzsébet–Raátz Judit
Kommunikáció szóban és írásban

Ár: 860 Ft
184 oldal
Méret: B/5
fűzve

A fejezetek áttanulmányozásával, a feladatok megoldásával az olvasó jártasságra tehet szert az általános kommunikáció területén. Tudatosíthatja tapasztalatait, előhívhatja az egyes kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó élményeit – ezáltal sokat megtudhat a másik emberről, a kommunikációs partnerről is. Képessé válhat arra, hogy tudatosan tervezze megnyilatkozásainak feltételeit, hogy valóságos emberi kapcsolatokat kialakítva befolyásolja mind az írásos, mind a beszédbeli kommunikációs helyzeteket.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Győri Gyula
Omegától az alfáig
Antik és bibliai kifejezések magyarázatokkal

Ár: 1500 Ft
128 oldal
Méret: 140x238 mm
kötve

A kötet olyan kifejezéseket, fordulatokat és szólásokat tár elénk, amelyek valamely eleme az ókori görög vagy római mitológia, irodalom, történelem körébe tartozik, valamint egy sor olyan nyelvi jelenséget is, amelyek forrása a Biblia.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Honffy Pál
„Ha rámfigyelsz...”
Radnóti Miklós verseinek elemzése

Ár: 1850 Ft
180 oldal
Méret: A/5
kötve

Radnóti Miklós verselemzések középiskolások számára.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Kárpáti Tamásné – Tasnádyné Pap Zsuzsanna – Vajda Sándorné
Betűről betűre
Olvasásfejlesztő füzetek 7.

Ár: 980 Ft
Méret: 297x210 mm
fűzve

A sorozat köteteit a magyar nyelv betűkészletének megfelelően, az előforduló betűcserék szerint állítottuk össze. A 7. kötet az a, á, e, é, i, í betűkre épülő feladatokat tartalmazza.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!

 

1  |  2  ]

 

Könyv-tár listaLegfrissebb témák:

Payday Loans no Debit Card | https://www.loansprofit.co.uk/ | No Debit Card Payday Loans

Orvosi könyvek eladók

Vásároljon jogosítványt, útlevelet, IELTS <TOEFL, személyi igazolványt

orvosi könyvek

Élni a természetben

Rostás Roland

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu