buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 24, hétfo
Mátyás napja

Évfordulók:
1786: Wilhelm Grimm születése (Hanau)
1811: Bessenyei György halála (Pusztakovácsi)
1836: Berzsenyi Dániel halála (Nikla)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

Könyv-tár

1  |  2  |  3  ]

Lucidus Kiadó
1192 Budapest, Gomb u. 7.
Tel./fax: 282-2250

„Nincsen nekönk több hazánk ennél…”
Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez
(Papp Klára szerkesztésében)
Kisebbségkutatás Könyvek

Ár: 3200 Ft
285 oldal
Méret: B/5

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A harmadik út felé
Szabó István történész cikkekben és dokumentumokban
(Erős Vilmos szerkesztésében)
Kisebbségkutatás Könyvek sorozat

Ár: 3600 Ft
430 oldal
Méret: A/5
fűzve

A forrásgyűjtemény a kiváló debreceni történészprofeszszor hagyatékából ad egy kiterjedt válogatást. Tartalmaz általa és hozzá írt leveleket, kiadatlan előadásszövegeket, feljegyzéseket, de tanulmányokat is. A mű fontos segédeszköze a népiségtörténeti kutatásoknak.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Bevándorlás Magyarországra
(Tóth Pál Péter szerkesztésében)
Kisebbségkutatás Könyvek sorozat

Ár: 2800 Ft
260 oldal
Méret: A/5
fűzve

A tanulmánykötet a témában folytatott nagyszabású kutatás összegzése, hét témakört ölel fel. A migrációval foglalkozó szakembereken kívül számot tarthat – időszerűsége, fontossága és közérthető stílusa okán – az érdeklődő olvasók figyelmére is.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Együtt
Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok
(Szesztay Ádám szerkesztésében)
Kisebbségkutatás Könyvek sorozat

Ár: 3200 Ft
264 oldal
Méret: A/5
fűzve

A gyűjtemény a szerkesztő átfogó, bevezető tanulmánya után külön-külön foglalkozik a határon túli magyarlakta területeken lezajló eseményekkel és azok utóéletével. A rangsorolás igénye nélkül kívánkozik kiemelésre Koncsol László memoárja és Pál-Antal Sándor tanulmánya a székelyföldi megtorló perekről.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Erdélyi út
Történelmi olvasókönyv
(Szerk.: Pomogáts Béla szerkesztésében)

240 oldal

Az 1918 és 1944 közötti idõszakot bemutató dokumentumkötet korabeli dokumentumokkal: tanulmányokkal, írói esszékkel, történeti iratokkal azt mutatja be, hogy az erdélyi magyarság miként vállalt nehéz küzdelmet az erdélyi magyar identitás, kultúra és szolidaritás fenntartásáért.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Földönfutók
A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után
(Cholnoky Győző szerkesztésében)
Kisebbségkutatás Könyvek sorozat

Ár: 22600 Ft
220 oldal
Méret: B/5
fűzve

A tanulmánykötet (szerzői: L. Balogh Béni, Olti Ágoston, Szarka László, G. Vass István, Skultéty Csaba, Tóth Ágnes, Kugler József stb.) a háború hatására kialakult, majd annak végén és befejezését követően egyre kiterjedtebb, többnyire kényszeres migráció – magyar vonatkozásban – teljeskörű bemutatására vállalkozik. Így szerepel benne a viszonylag kevéssé ismert román–magyar lakosságcsere terve; Csehszlovákia és Magyarország viszonylatában a magyarok kényszer-kitelepítésének, majd a lakosságcserének és a magyarok Csehországba való deportálásának bemutatása, részben korabeli diplomáciai iratok, jelentések alapján; végül részletesen – esetenként egyes települések példáját felhasználva – foglalkozik a magyarországi németek kitelepítésével.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

GERGELY
EGY ISMERŐSÖM SZERINT 2600 FT A KÖNYV ÉS NEM 22600 FT
[Tovább]


Keleti kereszténység Magyarországon
(Doncsev Toso, Szőke Lajos szerkesztésében)
Kisebbségkutatás Könyvek Sorozat

Ár: 3600 Ft
360 oldal
Méret: A/5
fűzve

A tanulmánykötet miután bemutatja az ortodox, a görög katolikus és az örmény egyházat, külön vizsgálja egyházi művészetüket, zenéjüket, oktatásukat és egyházi nyelvüket. (Szerzők: Berke Feriz, Pirinyi István, Miskolczy Ambrus, Cselényi István, Nagy Márta stb.)

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerőpiaci kihívásai a Kárpát-medencében
(Fábri István szerkesztésében)

Ár: 2200 Ft
250 oldal
Méret: A/5
kötve

A Márton Áron Kollégium irányításával folytatott kutatást részben a szomszéd országok magyar szakemberei, részben magyarországi szociológusok, demográfusok végezték el.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Magyar utazók a Duna-tájon
Tanárky Gedeon és Fenichel Sámuel erdélyi utazása
(Miskolczy Ambrus szerkesztésében)
Kisebbségkutatás Könyvek sorozat

Ár: 2400 Ft
186 oldal
Méret: A/5

Az ELTE Román Filológiai Tanszék égisze alatt folytatott kutatás összegzése a könyv. A két 19. századi személyiség útleírása a mai olvasó számára is érdekfeszítő olvasmány, miközben a gondos szerkesztésnek köszönhetően filológiailag is teljesen hiteles.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás
Nemzetközi összefogás a szórványkérdésben
(Balogh Balázs, Bodó Barna, Ilyés Zoltán szerkesztésében)
Kisebbségkutatás Könyvek sorozat

Ár: 3400 Ft
350 oldal
Méret: B/5
fűzve

A tanulmánykötet (szerzői: Bodó Barna, Péntek János, Tóth Pál Péter, Keszeg Vilmos, Vetési László stb.) a szórványkérdést sokoldalúan – történeti, néprajzi, demográfiai, nyelvészeti, egyházi – paszto-rizációs szempontból – tárja fel, ugyanakkor gyakorlati megoldásokat is kínál a többszörösen hátrányos helyzetű szórvány-régiók gazdasági és kulturális felvirágoztatása érdekében.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Bíborbanszületett Konstantin
A birodalom kormányzása

Ár: 3500 Ft
347+15 oldal
Méret: A/5
kötve

A bizánci császár műve a középkori Kelet-Európa kutatók alapvető forrása, ugyanakkor nélkülözhetetlen kútfője a korai magyar történelemnek. Az 1950-es eredeti kiadást Moravcsik Gyula szerkesztette és gondozta, a mostani kiadás jelenkori utószóval jelenik meg.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Bodó Barna
Szórvány és nyelvhatár
Kisebbségkutatás Könyvek

Ár: 2800 Ft
250 oldal
Méret: A/5

A határon túli magyar közösségek talán legsúlyosabb gondja a folyamatos szórványosodás, mert pozitív diszkrimináció hiányában asszimilációhoz vezet. Bodó Barna a szórványkutatás talán legkíválóbb szakértõje.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Fazekas Csaba
Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban
Kisebbségkutatás Könyvek

Ár: 2600 Ft
196 oldal

„A szerzõ a viszonylag gazdag Deák-életrajzok egy eddig mondhatni feltáratlan területét dolgozza fel részletese: egyházpolitikai nézeteit – parlamenti jegyzõkönyvek, levelezések és egyéb dokumentumok alapján.”

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Fried István
Egy irodalmi régió ábrándja és kutatása

Jelen tanulmánykötet újszerûen tárgyalja a nyelvújítás és nyelvválasztás összefüggéseit, értékeli a biedermeier jelentõségét a térségben; a multikulturalitás és a színmûvészet kapcsolatrendszerét; Széchenyi felfogását a nemzetiségi kérdésrõl stb.

Kisebbségkutatás Könyvek sorozat
A/5, 230 oldal, 2400 Ft

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Ilyés Zoltán
Mezsgyevilágok
Kisebbségkutatás Könyvek sorozat

Ár: 2400 Ft
200 oldal
Méret: B/5
fűzve

A kultúrantropológus szerző mezsgyevilágoknak tekinti és vizsgálja azokat a történeti magyar nyelvterület perifériáján elhelyezkedő multietnikus régiókat, ahol az újkori telepítések, migrációk és asszimilációs folyamatok révén többnyelvű, vegyes kulturális arculattal, gyakran többes nemzeti lojalitással rendelkező közösségek jöttek létre.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Kniezsa István
Helynév és családnévvizsgálatok
Kisebbségkutatás Könyvek

Ár: 2800 Ft
340 oldal
Méret: A/5
kötve

Kötetben még nem és részben még egyáltalán nem publikált tanulmányok Kiss Lajos szerkesztésében.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Kovács József László
A soproni Parnasszus
Sopron–Ödenburg kétnyelvű irodalma a kezdetektől napjainkig

Ár: 2800 Ft
260 oldal
Méret: A/5
kötve

A szerző 30 éve kutatja eredményesen a nyugat-magyarországi magyar–német irodalmi kapcsolatokat. Mostani kötete a Sopronra vonatkozó interferenciákat foglalja össze.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Köpeczi Béla
Rákóczi útjain
Kisebbségkutatás könyvek

Ár: 2200 Ft
174 oldal
Méret: A/5
kötve

A Rákóczi-évforduló tiszteletére készült tanulmánykötet három fejezetbe rendezi a szerző új kutatási eredményeit. A fejedelem bonyolult vallásosságát, a szabadságharc (vatikáni, francia, spanyol) külkapcsolatait és az ország korabeli belviszonyait elemzi.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Kristó Gyula
Early Transylvania (895–1324)

Ár: 3400 Ft

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Kulcsár Péter
Eszmék, legendák, történelem és történetírás

A tanulmánykötet központi alakja: Janus Pannonius, Galeotto Marzio, Antonio Bon-fini, Zsámboky János, Heltai Gáspár, Zrínyi Miklós ill. mellettük Mátyás és Beatrix kultúraalakító munkásságát elemzi úgy, hogy következtetései révén e személyiségek sok tekintetben más megvilágításba kerülnek, mint a korábbi szakirodalomban.

Kisebbségkutatás Könyvek sorozat
A/5, 210 oldal, 2400 Ft

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!

 

1  |  2  |  3  ]

 

Könyv-tár listaLegfrissebb témák:

Payday Loans no Debit Card | https://www.loansprofit.co.uk/ | No Debit Card Payday Loans

Orvosi könyvek eladók

Vásároljon jogosítványt, útlevelet, IELTS <TOEFL, személyi igazolványt

orvosi könyvek

Élni a természetben

Rostás Roland

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu