buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 6, hétfo
Vilmos és Bíborka napja

Évfordulók:
1937: Juhász Gyula halála (Szeged)
1992: Isaac Asimov halála (New York)
2005: Saul (er. Solomon) Bellow halála (Brookline)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

Könyv-tár

1  |  2  ]

Tinta Könyvkiadó
1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Tel.: 371-0501
Fax: 371-0502
www.tintakiado.hu

Alakzatlexikon
A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve
(Szathmári István (Főszerk.) szerkesztésében)

Ár: 5990 Ft
596 oldal

A mának megfelelő tudományos megalapozottságú, ugyanakkor gyakorlati igényeket is kielégítő kézikönyv. Korszerű példaanyaggal szemlélteti az alakzatok rendszerbeli, grammatikai, retorikai, stilisztikai sajátosságait és a nyelvhasználatban betöltött szerepét.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Értelmező szótár+ I-II.
Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok
(Eőry Vilma (Főszerk.) szerkesztésében)

Ár: 11990 Ft
1896 oldal

A kétkötetes kéziszótár megadja a címszavak jelentését és használatukat példamondatokkal világítja meg. A 16.065 címszóhoz hozzákapcsolva 250.000 nyelvi adatot közöl. A szótárban megtaláljuk legújabb szavainkat, mint pl. csipkártya, honlap, laptop, és olyan régi mesterségneveket is, mint pl. csiszár, felcser, ispán, krasznár, pintér, tőzsér stb. Az Értelmező szótár+ egy szócikken belül még további információkat is ad: jelzi a gyakoriságot, közli az etimológiát, felsorolja az utótagi összetételeket, nyelvhasználati tanácsokkal szolgál, 500 rajzos illusztrációval szemléltet.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Értelmező szótár+, I-II. kötet
Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, nyelvhasználati tudnivalók és fogalomköri mutató
(Eőry Vilma szerkesztésében)

Ár: 11990 Ft
1872 oldal

A 16 000 címszót tartalmazó kétkötetes új értelmező szótár negyedmillió nyelvi adatot közöl. Készítői a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársai. Három évtized után az első igazán új értelmező szótár. Oktatási segédeszköz is.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Etimológiai szótár
Magyar szavak és toldalékok eredete
(Zaicz Gábor szerkesztésében)
A Magyar Nyelv Kézikönyvei

Ár: 7990 Ft
1000 oldal
Méret: B/5
kötve

A szótár 1024 oldalon, 9000 szócikkben dolgozza fel a magyar szavak és toldalékok eredetét, leírja a szó keletkezését, közli az elsõ írásos elõfordulás évszámát – kétszáz olyan szót is elemez, mely korábban nem szerepelt magyar etimológiai szótárban.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Keresztnevek enciklopédiája
A leggyakoribb nõi és férfinevek
(Fercsik Erzsébet – Raátz Judit szerkesztésében)
A Magyar Nyelv Kézikönyvei

Ár: 4990 Ft
440 oldal
Méret: B/5
kötve

A könyv több tudományterületet felölelve, sokoldalúan tájékoztat a 100-100 leggyakoribb magyar nõi és férfinévrõl, bemutatva a mögöttük meghúzódó gazdag kulturális örökséget. A szöveges leírást névfák, statisztikai adatok és névmutatók egészítik ki.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Magyar szókincstár
Rokon értelmû szavak, szólások és ellentétek szótára
(Kiss Gábor szerkesztésében)
A Magyar Nyelv Kézikönyvei

Ár: 5990 Ft
932 oldal
Méret: B/5
kötve

25.000 címszó, 80.000 szinonima – a leggazdagabb magyar szinonima szótár, mely a rokon értelmû szavak mellett tartalmazza a szavak ellentétét, és a rokon értelmû közmondásokat is. Az egyedüli szótár, amely vezette a könyveladási sikerlistákat!

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Magyar szólások és közmondások szótára
Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve
(Forgács Tamás szerkesztésében)

Ár: 6860 Ft
844 oldal
kötve

A szótár 8000 szólásnak, közmondásnak adja meg a definícióját. Elsőként a szólásszótárak közül az állandósult szókapcsolatok használatát az elmúlt évtized sajtójából vett idézetekkel mutatja meg. Számos esetben a közmondás etimológiáját is közli.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Magyar szólástár
Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára
(Bárdosi Vilmos szerkesztésében)

Ár: 6860 Ft
974 oldal
kötve

A szótár azon kívül, hogy 13 000 szólásnak, közmondásnak megadja magyarázatát, és a magyar szótárak közül elsőként fogalomkörökbe rendezve is közreadja nyelvünk virágait. A szótár újdonsága a teljes körű szómutató és a 350 névefelidéző szókapcsolat.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Ara Rauch
A Pecsét lenyomata

Ár: 1990 Ft
450 oldal
Méret: A/5
fűzve

A ma játszódó romantikus történet szálai visszavezetnek a múltba, a hetven évvel ezelõtti elõzményekhez. A komoly mondanivalót fordulatos, lebilincselõ kalandok, könnyed stílus és finom humor üde csomagolásában nyújtja át az írónõ.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Bárdosi Vilmos
Magyar szólások, közmondások értelmezõ és fogalomköri szótára

Ár: 6990 Ft
1000 oldal
Méret: B/5

Anyanyelvünk oktatásának nélkülözhetetlen eszköze az általános és a középiskolákban. Haszonnal lapozgathatják a hivatásos tollforgatók (írók, újságírók, fordítók, szerkesztõk) mellett mindazok, akik beszédjüket, írásukat képszerûbbé, színesebbé kívánják tenni. Mindenkinek segítséget nyújt a gyakran ismeretlen vagy homályos jelentésû szólások, közmondások értelmezéséhez és megmutatja azok pontos használatát.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor
Közmondások
3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára

Ár: 990 Ft
192 oldal
Méret: A/5

Kötetünk megadja a közmondások pontos jelentését. Segít, hogy olyankor használjuk őket, amikor az adott beszédhelyzethez illenek.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor
Szólások
5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára

Ár: 990 Ft
248 oldal
Méret: A/5

Szótárunk segítséget nyújt ahhoz, hogy mindig a megfelelő szólással színesítsük, élénkítsük beszédünket, írásunkat.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Burget Lajos
Retró szótár
Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig

Ár: 2490 Ft
300 oldal
Méret: A/5
fűzve

Békekölcsön, élmunkás, falurádió, gebines, gulyáskommunizmus, Hon-leány fonal, orkánkabát, tantusz, Táncdalfesztivál, úttörővasút, vasfüggöny.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Czuczor Gergely – Fogarasi János
Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi szótárból

Az eredeti mű hat kötetéből azokat a részeket adjuk közre, amelyek szavak, szóelemek, szógyökök történetével, eredeztetésével foglalkoznak és napjaink új szótörténeti vizsgálataihoz szükségesek lehetnek.

B/5, 952 oldal, kötött, 7990 Ft, ISBN 978-963-9902-45-9

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Hajdú Mihály
Családnevek enciklopédiája
Leggyakoribb mai családneveink

A kézikönyv a leggyakoribb 1230 családnevet dolgozza föl. Elmondja a nevekrõl gyakoriságukat, eredetüket, változási folyamatukat és jelentésüket. Utal földrajzi elterjedésükre, bemutatja a XIX. századi névváltoztatásokat, névmagyarosításokat.

A Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozat 17.
B/5, 552 oldal, kötött, 4990 Ft
ISBN 978-963-9902-30-5

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


ifj. Papp László
Édesapám, Papp Laci
Harc ringen belül és kívül

Ár: 2940 Ft
288 oldal

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Pesti Mizsér Gábor
Új Testamentum magyar nyelven
Az 1536-os kiadás szövege mai magyar nyelvhez igazítva

Ár: 10000 Ft
388 oldal
Méret: B/6
kötve

Pesti Gábor elsõként adta közre nyomtatásban a Biblia négy evangéliumát magyar nyelven. 1536-ban kiadott mûvét csak a régi nyomtatványok szövegének olvasásában járatosak tudják folyékonyan olvasni. Ezt felismerve a mai magyar nyelvhez igazítva nyújtja át az olvasónak a Tinta Könyvkiadó a négy evangéliumot bibliofil kiadásban.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Rácz János
Növénynevek enciklopédiája
Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása

A kézikönyv 760 szócikkben 1030 növénynév eredetét ismerteti. Bemutatja a növény kultúrtörténetét, elterjedésének útját, gazdasági jelentõségét és élettani hatását is. Hasznos ismeretanyagot jelent a botanikusok és a nyelvészek számára is.

A Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozat 19.
B/5, 816 oldal, kötött, 5990 Ft
ISBN 978-963-9902-40-4

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Rácz János
Növénynevek enciklopédiája
Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása

A kézikönyv 760 szócikkben 1030 növénynév eredetét ismerteti. Bemutatja a növény kultúrtörténetét, elterjedésének útját, gazdasági jelentőségét és élettani hatását is. Hasznos ismeretanyagot
jelent a botanikusok és a nyelvészek számára is.

A Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozat 19.
B/5, 816 oldal, kötött, 5990 Ft, ISBN 978-963-9902-40-4

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Szathmári István
Stilisztikai lexikon
Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve
A magyar nyelv kézikönyvei

Ár: 3360 Ft
256 oldal
Méret: B/5
kötve

Közérthető formában részletesen ismerteti a stílussal összefüggő fogalmakat. Elősegíti az irodalmi és egyéb művek megértését, elemzését. Segít a szép kifejezésmód kialakításában. Kedvezményesen megrendelhető a kiadótól.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!

 

1  |  2  ]

 

Könyv-tár listaLegfrissebb témák:

Payday Loans no Debit Card | https://www.loansprofit.co.uk/ | No Debit Card Payday Loans

Orvosi könyvek eladók

Vásároljon jogosítványt, útlevelet, IELTS <TOEFL, személyi igazolványt

orvosi könyvek

Élni a természetben

Rostás Roland

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu