buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 24, hétfo
Mátyás napja

Évfordulók:
1786: Wilhelm Grimm születése (Hanau)
1811: Bessenyei György halála (Pusztakovácsi)
1836: Berzsenyi Dániel halála (Nikla)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

Könyv-tár

1  |  2  |  3  |  4  ]

Pont Kiadó
1300 Budapest, Pf.: 215.
Tel.: 439-1718
Fax: 368-8058
www.pontkiado.hu

Az olvasás védelmében
Olvasáskutatási tanulmányok

Igen, az olvasás védelemre szorul, mióta csak az embert emberré emelõ nyelv rátalált az írásbeliségre. Ezt hangsúlyozza ez az alapozó jellegû kézikönyv, mely tájékozódást, eligazítást és kitekintést nyújt e fontos témában.

Szerk.: Szávai Ilona
192 oldal, kötött, 2940 Ft, ISBN 978-963-9957-12-1

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében
(Sipos Lajos szerkesztésében)
Élményközpontú irodalomtanítás

Ár: 2950 Ft
215 oldal
Méret: B/5
fűzve

Az első világháborút lezáró békekötés után Magyarországon és azokban a Kárpát-medencei államokban, ahol magyar irodalmat tanítottak, a tantárgy ideologikus funkciót kapott, a szépirodalmi alkotásokat a politikai célokra tekintve „válogatták be” a tananyagba. Ez a felfogás jellemezte az 1945 után ebben a régióban kiadott oktatásügyi rendeleteket is. Az 1990-es években, a Kárpát-medence országaiban elméletileg lehetővé vált a magyar nyelv és irodalom tantárgy megújítása is. E változásokat követi és elemzi ez a kötet.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Mint a mesében?
Tanulmányok a mese fontosságáról
(Szávai Ilona szerkesztésében)
Fordulópont Könyvek sorozat

Ár: 1500 Ft
112 oldal
Méret: B/5
fűzve

Sokak szerint manapság a mese visszaszorulásának korszakát éljük, a mesélés meghitt pillanatai ritkulnak. Pedig fontos volna, hogy ez ne így legyen! Ez a kötetnyi tanulmány a mese fontosságáról beszél, minden hangzatosabb szándék nélkül.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Ötvenhat író Esztergomról
(Onagy Zoltán szerkesztésében)

Ár: 2420 Ft / 10 €
240 oldal
Méret: A/5
fűzve

56 kortárs magyar író fogalmazza meg a maga meghatározó Esztergom-élményét. Az írások jó része szerelmes helyszíni tudósítás – mert a szerelem együtt érvényes a többi hétköznapi varázslattal, helye van a városrajzban.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Tévé előtt – védtelenül?
A média hatása a gyerekekre
(Szávai Ilona szerkesztésében)
Fordulópont Könyvek Sorozat

Ár: 1980 Ft
160 oldal
Méret: A/5
fűzve

A tévé megkerülhetetlen. Minden műsora befolyásol valamiképpen. És túl sok időt töltünk a tévé előtt – főleg a gyerekek: védtelenül. A kötetben szereplő írások neves szakemberek tízévnyi együttgondolkodásának töredékét tárják az olvasók elé.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Agnel Hidvégi Éva
Hófehér papírra

Ár: 1180 Ft
72 oldal
Méret: A/5
fűzve

Agnel Hidvégi Éva 1949-ben született Békéscsabán, 1977 óta él Franciaországban. Nyelvészetet tanít a Provence-i Egyetemen; több tudományos munka szerzője. Magyar nyelvből irodalmi és elméleti műveket egyaránt fordít franciára. Saját verseit magyar és francia nyelven írja. „Úgy hozta a sors, hogy két nyelven tudom magam a legjobban kifejezni, akkor miért ne?” A Hófehér papírra első – magyar nyelvű – verseskötete.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Aki Shimazaki
Tsubaki
Kamélia

Ár: 1740 Ft /7 €
80 oldal
Méret: A/5
fűzve

Az öt regényből álló sorozat e kötete megdöbbentő őszinteséggel mesél a Nagaszakira ledobott atombomba robbanásának napjáról. Regényeiben ugyanannak a két japán családnak a történetét meséli el, ám mindig más-más családtag szemszögéből.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Albert Gábor
...mi pedig itt maradtunk

Ár: 2540 Ft
192 oldal
Méret: A/5
kötve

Korrajz és pikareszk regény, annak a nemzedéknek számvetése, amely az elmúlt ötven-hatvan év lélekpusztító korszakának egyszerre volt szenvedő alanya, és az ezt követő változásnak magatartásával előkészítője, némileg kiprovokálója is.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Albert Gábor
A cet gyomrában

Ár: 1780 Ft
192 oldal
Méret: A/5
fűzve

E regény lapjain bizarr sorsok, hóbortos figurák tűnnek elő, és a Cet gyomrában valamennyit társunkká kell fogadnunk. A jelen és a múlt, a megtörtént és az elképzelt, az emlék és az élmény közti határok elmosódnak.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Albert Gábor
A lineáris ember
Esszék
Conflux sorozat

Ár: 980 Ft
60 oldal
Méret: A/5
fűzve

A kötet 3 esszét tartalmaz. Az első a „történelem végének” vízióját elemzi, a második az európai távlatokat fürkészi, a harmadik a magyarság esélyeit latolgatja – olykor szenvedélyesen, olykor hűvös logikával, szellemesen, és mindig izgalmasan.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Albert Gábor
A nymphenburgi herceg
Elbeszélések
Albert Gábor Életmûsorozat

Ár: 2100 Ft / 8,5 €
128 oldal
Méret: A/5
kötve

A kötet a 80 éves Albert Gábor életmûsorozatában jelenik meg. E novellák olykor lenyûgözõ emberi drámák, máskor komédiába hajló történetek. A szerzõ írásmûvészetét kitûnõen illusztráló válogatás.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Albert Gábor
Emelt fõvel

Albert Gábor elmélyült tudósi alapossággal és megszenvedett személyességgel megírt munkája a magyar szociográfiai irodalom klaszszikusa. Magában foglalja mindazt, ami a kitelepítésekrõl a korabeli történelemkönyvekbõl hiányzott.

416 oldal, kötött, 4200 Ft, ISBN 978-963-9957-13-8

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Albert Gábor
Emelt fővel

Albert Gábor e műve a második világháborút követő kitelepítésekkel és a bukovinai székelyek kálváriájával foglalkozik. Elmélyült tudósi alapossággal és megszenvedett személyességgel megírt munkája a magyar szociográfiai irodalom klasszikusa.

416 oldal, kötött, 4200 Ft, ISBN 978-963-9957-13-8

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Albert Gábor
Hol vannak azok az oszlopok?
Sámson félelmei

Ár: 2580 Ft
216 oldal
Méret: A/5
fűzve

A regényben minden arra az igazságtevő és megtisztító viharra utal, amelyet 1956 októbere a magyar és a 20. századi világtörténelemben jelentett. Jóslás, prófécia, tiszteletadás egyszerre ez az 1956 emlékét idéző, emberi sorsokból épített regénykatedrális.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Albert Gábor
Hullámok és a part

Ár: 2220 Ft
216 oldal
Méret: A/5
kötve

Öt kisregény – az egyéni sors és a személytelen történelem öt találkozásának metszete. A kisregényekben látszólag kevés történik, de az élménytöredékek, az emlékmozaikok mégis úgy rendeződnek saját törvényű képekbe, hogy felvillantják egy korszak, egy életmód, egy életérzés hangulatát, s olykor groteszk gesztusait.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Albert Gábor
Védekező halálraítéltek
Szókratész és Bakunyin
Esszé

Ár: 1730 Ft
120 oldal
Méret: A/5
fűzve

Az esszét olvasva szinte szemtanúként lehetünk részesei annak, ahogy az egymást követő rendszerváltozások során azokat küldik halálba, akik még megmenthetnék az országot. A két halálraítélt arcképében a homo politicus és a homo moralis túlélési stratégiája szembesül egymással.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Benedek Szabolcs
A szabadkőművesség eredete

Ár: 1720 Ft
112 oldal
Méret: A/5
fűzve

A szabadkőművesség a világ legrégebbi és legnagyobb testvéri közössége. Működését mítoszok és tévhitek övezik. Benedek Szabolcs könyve segít abban, hogy a szabadkőművesség fő jellemvonásait megismerjük.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Benedek Szabolcs
Haláldekameron

Ár: 2560 Ft
176 oldal
Méret: A/5
fűzve

A könyv epizódjai mind ugyanarról szólnak: miként igyekszik az ember (ha már szembeszállni nemigen tud vele) megérteni az ezúttal egy pusztító, gyilkos kór képében jelentkezõ végzet természetét.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Benedek Szabolcs
Kommunikációs zavar

Ár: 1820 Ft
160 oldal
Méret: A/5
fűzve

A szerző az elmúlt években írott kisprózáit gyűjtötte e kötetbe. A rendkívül színes, ígéretes, ugyanakkor alapos munkáról tanúskodó prózakompozícióból kirajzolódik a szerző sajátos írásmódja, az irónia mögött is tetten érhető humanizmus.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Benedek Szabolcs
Parázsvölgy

Ár: 1980 Ft
232 oldal
Méret: A/5
fűzve

A sajátos hangú fiatal író regényének hősei – egy ifjú történész, egy svájci írónő és Sárosdi, a prózaíró, no meg Tar Lőrinc, Zsigmond magyar király pokoljáró vitéze – mindannyian menekülnek: önmaguk és a sorsuk, vélt vagy valós bűneik elől.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!

 

1  |  2  |  3  |  4  ]

 

Könyv-tár listaLegfrissebb témák:

Payday Loans no Debit Card | https://www.loansprofit.co.uk/ | No Debit Card Payday Loans

Orvosi könyvek eladók

Vásároljon jogosítványt, útlevelet, IELTS <TOEFL, személyi igazolványt

orvosi könyvek

Élni a természetben

Rostás Roland

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu