Közös sors
2002.11.19

Az Európa Kiadó Lyra Mundi sorozatához hasonló a Sziget Könyvkiadó által közreadott Sziget Versesköteteké. A lírai gyöngyszemválogatásnak – az eddig megjelent könyvek kínálatát elnézve - háromféle forrása is lehet: egy költôóriás életműve (pl. Villon vagy Rimbaud), egy nemzet verstermésébôl való tallózás (Amerikai vagy Olasz költôk) vagy szintén egy nemzetbeli költôknél a kortársak egymás mellé állítása (Catullus, Vergilius, Horatius vagy Shelley és Keats).

A legutóbb orosz költôk antológiája jelent meg, és a magyar költészet héroszai közül elsôként Nagy László verseibôl egy válogatás. Könyvpiaci szempontokat tekintve akár közös nevezôt is találunk e két könyvben: az antológiák anyagának volt már nagyobb pillanata is. Az orosz kultúra presztízsében enyhén szólva drámai visszaesés állt be a nyolcvanas évek végén-kilencvenes évek elején, és ebbôl aligha sikerül felállni a közeljövôben. Ami Nagy Lászlót illeti: legendának számított már életében, munkássága minden létezô elismerést megkapott, de a törvényszerűen az életmű befejezôdése után bekövetkezô filológiai reneszánsznak még nem érkezett el az ideje. Hacsak nem értékelhetjük ezt a könyvet az újrafelfedezés egyik korai hírnökének.
A versantológia sajátos műfaj: se hús, se hal. Látjuk is a lehetséges olvasóit: alapos, érettségire-felvételire készülô gimnazista, aki nem éri be a középiskolás szöveggyűjteménnyel vagy szemináriumra olvasó hanyag magyar szakos, aki ebben futja végig a „fontos” verseket. Az antológia lehet még „szép és hasznos ajándék” is, de az igazán elmélyült versolvasók nem ezekhez nyúlnak, valódi szerepe az oktatásban van. Mit tesz hát az átlagosan művelt, laikus olvasó, ha valamely misztikus módon mégis kezébe kerül ez a Nagy László-kötet? Elôször megcsodálja a szép piros, kabátos kemény kötését – a viszonylag jól eladható, biztos közönségre számító versantológiáknak alanyi jogon kijár a kemény fedél - aztán belelapoz, és minden valószínűséggel elmerül benne. Minden „népies” és „látomásos” manír ellenére vitathatatlan: ezek egy nagyon jó költô legjobb versei.
Nagy András szerkesztésében megtalálható az összes ismert és „fontos” vers is. Például politikai ihletésűek: Gyöngyszoknya, Kitűnik származásom; portréversek: József Attila!, Bartók és a ragadozók, Csontváry; szerepversek: Seb a cédruson, Medvezsoltár, Krónika-töredék; prózaköltemények: Vértanú arabs kanca, Éljenek a fák!, képversek: Árvácska sírverse, Húsvét és persze sok-sok más jelentôs költemény. A versek mellé egy elragadtatott tanulmányt is csatolt a szerkesztô, Jánosi Zoltán tollából. Ebbôl az alkalmi lírafogyasztó kihámozhatja az életmű ívét, a bölcsész örömmel kutat majd benne támpontok után, ha alig pár óra van hátra szeminárium kezdetéig és zárva a könyvtár.
Nagy László munkásságának egy – igen jelentôs – oldalvizén könnyedén evezhetünk az orosz költôkhöz. Ô maga is gyakran fordított orosz költôket, pl. Jeszenyint, de ebben a kötetben Nagy László magyarításában nem találunk verset. A szerkesztô, Lator László fordításai dominálnak, egy-két kivétellel, láthatólag a versválogatást már korábban megejtette – műfordítóként. Talán a kerek számok iránt érzett preferencia okán 10 költô szerepel: Puskintól Joszip Brodszkijig, aki 1996-os halálozási dátumával a közelmúltig nyújtja a kötet költôi által befogott idôközt.
Pont a születési dátumokat tekintve az orosz líra hajnalhasadásáért felelôs Puskin, az ô költészetével polemizáló Lermontov, az érzékeny tájfestô Tyutcsev valamint Afanaszij Fet után 60 évnyi hiátus áll be, enynyivel fiatalabb Alekszandr Blok az egyik mesterének vallott Fetnél. Láthatólag az orosz realista próza kiteljesedése, Tolsztoj és Dosztojevszkij királysága elnyomta a világirodalmilag hozzá képest kevésbé jelentékeny lírai törekvéseket. Ha az elképzelt laikus olvasó sorrendben olvassa a költeményeket, hirtelenül, szinte átmenet nélkül zökkenhet a legeldurvultabb szimbolizmusba, akmeizmusba és futurizmusba. Mindazonáltal Majakovszkij kimarad. Vajon miért?
Jelen van viszont Borisz Paszternak, akit kortársai elsôsorban költôként ismertek el (az 1934-es Írókongresszus a szovjet legnagyobb élô költôjének nevezte) és a forradalmi lelkületű Mandelstam, a szénaboglyák tövében borongó Jeszenyin és a ringó testű tehenekrôl (is) énekelô Zabolockij is. A végén, annyi „Ég áldjon, piszkos Oroszország”-jellegű kitörés után, üdítôen hat az ilyesmitôl teljes mértékben mentes européer Brodszkij költészete. Az mindenképpen nagy kár, hogy az életrajzi jegyzetek – akár egy lexikonszócikk terjedelmében – elmaradtak a könyv utolsó lapjairól.
A kötet mínuszfokos asszociációi folytán nem javallott olvasmány talajmenti fagyos téli estén a késô villamosra való várakozás idejére, bár lehetséges, hogy a „Sikong a hó, orkán dudál” vagy a „Ködös, nyirkos est borong rám” kezdetű sorok evokatív ereje nem is elég intenzív egy verôfényes délutánon. Akárhogy is: az, akiben a versek bármit felidéznek, most két újabb Sziget verseskötetet vehet a kezébe, hogy irodalom-felvételire készüljön esetleg Nagy László és néhány orosz költô sorai kapcsán fázzon vagy reményrôl és reményvesztettségrôl tépelôdhessen.

Nagy László versei
Stziget Verseskönyvek, 244 oldal, 1750 Ft
Orosz költôk
Sziget Verseskönyvek, 226 oldal, 1750 Ft

Szécsi Noémi

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu