Elhull, eliramlik
2001.09.20

Bár inkább csak bővíteném, amit múltkorján írhattam Hajdu Ferenc szeretni való és hűséges költészetéről, hozzáteszem – vagy elismétlem?–: a legújabb, igen szép borítóval megoldott Fekete Sas kötet továbbra is „Keszthelyi Rezső tanítványát” mutatja. A Magvető egykori szerkesztőjétől igen sokat lehetett tanulni, s bár Keszthelyi édes-más világban „mozog”, mint elsődlegesen Hajdu Ferenc (egyikük a már-már parnasszusi aszkézisű városi sivatagban, másikuk a bukolikusabb világ gondolati ösvényein), a múló évekkel-évtizedekkel valami „kis csapat” gazdagodását jelenthette a Rések költőjének további erősödése.

Szűkszavú és viszonylag ritkán szólaló költő Hajdu Ferenc is, jellemző verscíme például a Tömörítés, mely mindazonáltal egész kis drámajelenetsorral valósítja meg célját: a többszemélyűséget, az események viszonylagosságának ihletett érzékeltetését. Feszültséget ad e lírának külön is az első látásra-hallásra igen eltérő jellegek szoros együttese: oldott beszéd és „rejtelmesség”. Borzongatóan finom megoldásokkal; jó poétikai együtt-időzésekkel.

Lírát olvasni: manapság ez még a líránál is „többet” jelent, külön műfaj. (Hogy Karl Kraus vagy Musil gunyorosságával fejezze ki magát a recenzens.) Hajdu kis könyve novellafűzésnek is érezhető... amiképpen Keszthelyi meg olykor prózába csap át... és könnyebbé teszi (Hajdu) a befogadó dolgát. Mintha ez a bukolikus, krúdysan elővárosias légkör messze több lenne „csempék vakító csillogásának”, „csaptelepek ostoba surrogásának” (vagy más civilizációs szurrogátumok s besurranások) együttesénél, mert a szépséges romantikusság – pardon! – virágfényét adná, a napsütötte levegő illatát. És lemondásaink bánatát közben.

Elhull, eliramlik... egyszer volt, talán nem is volt... s mindez nem mesevilágba visz. „Megállíthatatlanul, közben persze azért öntudatlanul is...” – ó, Isten, kiáltom Halmettel, mennyire kifejez valamit ez. Az egyszeriség, Hajdu egyik kedvenc fogalma, Csodaországi Alízzal együtt mondhatóan: még szerencse, hogy legalább egyszer is van (volt), amiért élni érdemleg érdemes. Hajdu Ferenc fegyelmezetten gazdag, finomművesi kötete sallangtalanul különbözeti jegyű ugyanis: mintha az elhull, eliramlik s társainak fényét, alig-rétegződő zománcát tudná élőként elénk bűvölni. S más itt az érdemleges, mondom, és a pusztán „érdemes”: hiszen mindenért érdemes élni, ám a zajtalan fényben fejét lehajtó filozófust ez különbözteti meg a líra érzékletes átlagától: továbbra is ügyel, meg ne zavarja azt a bizonyos csendet, bár benne minden vadul kavarog netán... de épp az érdemlegesség tanította őt Nagyobb Dolgok tiszteletére.

S mondjuk újra: ezt a szeretni való és hűséges költészet nem is oly meglepően mutatja fel újra önmagát. Nagyon a helyén van.

Hajdu Ferenc: Rések. Versek
Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2001. 66 oldal, fűzve, 560 Ft

Tandori Dezső
költő, műfordító

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu