Ha nyár, akkor utazás
2001.09.20

A nyár elmúltával, az idegenforgalomban, térkép- és útikönyvkiadásban érdekelt kiadók összegezést készítenek a szezonról. Így tett a Cartographia Kiadó is, amely a tavalyi nyárhoz képest az idén 12 százalékkal több útikönyvet forgalmazott.

A több mint félszázezer kötet eladásáról készült listát a Cartographiánál is azok a címek vezetik, amelyek a turizmusról készített statisztikákban az elsô helyeken állnak. Honfitársaink legszívesebben a mediterrán vidékekre utaznak, a görög, a horvát és az olasz tengerpartot részesítik elônyben. Örvendetes azonban, hogy egyre nô azok száma, akik a határainkkal szomszédos, a magyar történelemben egykor jelentôs szerepet játszó területeket látogatják, és évrôl-évre növekszik a hazai turizmus, a belföldi nyaralás aránya is a szabadidô eltöltésében.

A kiadó magyar tájakat bemutató kötetei – a Magyar tájak zsebútikönyv-sorozat – kiadásához a Millennium évében fogott hozzá, s a már megjelent kiadványok (Alföld, Dél-Dunántúl és Balaton–Balaton-felvidék) szintén szépen fogytak.

Az elsô kötet, az Alföld a 2000. júniusi könyvhétre jelent meg. A 208 oldalas zsebkönyv teljes terjedelmében, abc sorrendben tárgyalja a Kárpát-medence nagytájának minden jellegzetes települését, miután a bevezetôben részletes földrajzi és történelmi áttekintést ad, valamint bemutatja a tipikus növény- és állatvilágot. Az Alföld idegenforgalmában meghatározó tanyasi, pusztai látnivalókon túl, a termálvízre épülô gyógy-turizmus és a nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, arborétumok kellô hangsúlyt kapnak a könyvben. A kiadványt 87 fotó és több térképvázlat teszi színessé.

A magyar rónát ismertetô kötet után 2001. márciusában az Utazás kiállításra jelent meg a Dél-Dunántúl látnivalóit felsoroló könyv. A bevezetô tömör áttekintést ad az ôsi telepesektôl a korai magyarok históriáján át a mai is formálódó régió történetérôl. Az útikönyv abc sorrendben részletesen foglalkozik a hat tájegység látnivalóival, a települések természeti és kulturális értékeivel. A régió idegenforgalmában jelentôs, messze földön híres termálfürdôk, falumúzeumok, nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, a népművészet és a borászat fontosságuknak megfelelô hangsúlyt kapnak. Érdekesség, hogy a könyv említést tesz a kis és nagy települések híres szülötteirôl (művészek, tudósok), a látnivalók sorát pedig rövid kirándulások tarkítják. A kötetet 93 fotó és több térképvázlat teszi színessé.

Idén júniusban épp a nyári szezonra jelentette meg a kiadó a Balaton és a Balaton-felvidék c. kötetet. Közép-Európa legnagyobb tava és annak környéke Magyarország talán legvonzóbb, idegenforgalmilag leglátogatottabb területe. A látnivalók, nevezetességek részletes leírása mellett az útikönyv foglalkozik a tó természeti jelenségeivel, a víz sajátosságaival, színtüneményeivel, idôjárási viszonyaival, és a kevéssé ismert téli Balatonnal. Igen részletesen tárja elénk a tó és környéke históriáját az ôskôkor régészeti emlékeitôl kezdve a fenékpusztai és balácapusztai római villamaradványokon át a honfoglaló magyarok nyomait, a tihanyi bencés apátság alapítását, Festetics György keszthelyi Georgikonját, a balatoni hajózás, vitorlázás reformkori kezdeteit bemutató történelmi vonatkozásokig. A Balaton vidéke nem csupán természeti látványosság, hanem művészettörténeti, irodalmi és zenetörténeti emlékekben egyaránt igen gazdag. A gyógyturizmus fejlôdésébôl, a századelô fürdôéletébôl érdekes mozaikokat olvashatunk. Bôséges választékot kapunk túralehetôségek, szálláslehetôségek tekintetében is. A könnyebb tájékozódást térképmellékletek segítik. A könyvet közel 100 db színes fotó teszi illusztrálja.

A Magyar tájak sorozat megjelentetésével a Cartographia Kiadó célja a hazai turizmus iránti érdeklôdés felkeltése, illetve erôsítése, a fellendülôben lévô falusi turizmus további népszerűsítése. Az ismeretterjesztést elôsegítendô a köteteket sorozatként, iskoláknak, oktatási intézményeknek is ajánlja a tanulmányi kirándulások, táborozások megszervezéséhez.

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu