Felhívás
2013.01.04

A MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) felhívja a szak- és szépirodalmi szerzőket és jogutódaikat (reprográfiai jogosultakat), hogy személyes adataik közlésével és a 2012-ben megjelent műveik bejelentésével járuljanak hozzá az Egyesület reprográfiai közös jogkezelésre vonatkozó feladatainak maradéktalan teljesítéséhez, a jogosultaknak és műveiknek nyilvántartásba vételéhez, a jogdíj felosztásához és kifizetéséhez.

Az Egyesület Felosztási Szabályzata értelmében minden szerző és jogutód (természetes személy) jogosult jogdíjra, aki a tárgyévben, papír alapú könyvben vagy folyóiratban Magyarországon megjelent művét a következő naptári év március 31-ig bejelenti. (A műbejelentés január 31-i határidejét a Vezetőség, 138/2011. sz. határozatával március 31-ére módosította.)

Kérjük, hogy műveik és személyes adataik bejelentésével tegye lehetővé a jogdíj folyósítását. A kitöltendő műbejelentő megtalálható a www.maszre.hu oldalon, a Műbejelentés címszó alatt. A visszaérkezett adatok alapján az Egyesület a jogosultak részére további tájékoztatást közvetlenül postai úton, telefonon, illetve az Egyesület honlapján (www.maszre.hu) keresztül ad.

A reprográfiai jogosultak személyes adatainak nyilvántartására és kezelésére kizárólag a művek és a jogosultak összekapcsolása és a jogdíj felosztása körében kerül sor, az Egyesület betartja az adatvédelemre, illetve az adatok kezelésére vonatkozó hatályos törvényi rendelkezéseket.

MASZRE Vezetősége
1073 Budapest, Kertész u. 41.
Telefon: 343-2537

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu