Egy nagy életmű kis regényei
2010.03.05

Az Európa Kiadó 2006-ban indult Nabokov-sorozatának immár tizedik kötete jelent meg a közelmúltban, mely két kisregényt tartalmaz. Az első szöveg, A szem, az orosz származású író negyedik regénye, melyet 1930-ban írt, s melyet a hatvanas években fia fordított angolra. Ez az alig száz oldalas írás a korai regényekre jellemző módon az Európában (elsősorban Németországban) élő orosz emigránsok életformája és alakjai köré szerveződik. Már a kisregény első lapjain öngyilkosságot követ el az elbeszélő, hogy aztán mindenhol jelenlévő „szem”-két tudósítson egy néhány fős társaság mindennapjairól. Sajátos írói megoldás, hogy az olvasó képtelen eldönteni, az öngyilkosság vajon sikeres volt-e, tehát a meg nem nevezett elbeszélő valóban szellemalakként, mások számára láthatatlanul van jelen az események helyszínén, vagy túlélte tettét, s furcsa tudattal, saját maga számára halottként, a valóságban azonban igenis létező személyként bukkan fel a további történetben.

A bizonytalan léthelyzetű elbeszélő minden figyelmét egy bizonyos Szmurov nevű férfinak szenteli. Arra igyekszik rámutatni, hogy annyi Szmurov létezik, ahány ember figyeli őt, ahány emberi kapcsolattal rendelkezik. Centrumba állított hősét igyekszik szemügyre venni a kis társaság összes tagjának szemszögéből, megpróbál kirajzolni valami konstans szubjektumot az eltérő véleményekből, a különböző „tükrök” képeiből, de ezen igyekezete természetesen kudarcot vall. Az utolsó lapokon – újra kirántva az olvasó alól a szilárd alapokat – aztán az is kiderül, hogy ez a sokat emlegetett, alaposan és sok szemszögből megfigyelt és jellemzett Szmurov valójában nem más, mint az elbeszélő maga. Az az elbeszélő, aki végezetül így értelmezi a szövegbeli játék lényegét: „Hiszen én nem létezem – csupán az ezernyi tükör létezik, mely engem tükröz. Minden egyes ismerőssel tovább nő a hozzám hasonló kísértetek száma.” Nabokov ezen szövege tehát a bizonytalan elbeszélő narratológiai problémája mellett a szubjektum decentralizáltságának kérdését is felveti, így ha nem is a széleskörben legismertebb írás, irodalomelméleti, narratológiai szempontból a sokat hivatkozott alkotások közé tartozik.

A kötet második kisregénye, A bűvölő szintén a korai szövegek közé tartozik, és többek között azért lehet érdekes, mert a Nabokovnak világhírt szerző Lolita alaphelyzete itt jelenik meg először, igaz egyelőre rövid, kevéssé kidolgozott, ugyanakkor érzékletes, leírását tekintve igen impresszív formában. A hely, idő, szereplők nevei lényegtelenek (így a szerző el is hagyja őket), az egyetlen fontos dolog az az ellenállhatatlan vonzalom, melyet a főhős érez egy tizenkét éves kislány iránt, s melynek „betegességével” ő maga is tisztában van. Hogy közelebb juthasson a lányhoz, feleségül veszi annak érdektelen, fizikailag visszataszító, nagybeteg anyját, aki hamarosan meghal, így a vágyakozó, szerelmes férfi hamar a mostohaapa szerepében találja magát. Első közös utazásuk alkalmával azonban felgyorsulnak az események, nem képes féken tartani vágyát, így lelepleződik, és a menekülés során halálát leli. Az utolsó néhány oldal a vágyaival birkózó, ám rajtuk uralkodni képtelen, szinte megőrült férfi érzéseinek, gondolatainak, elszabadult „látomásainak” expresszív, sodró erejű leírása a szöveg kiteljesedése és páratlan gonddal megírt jelenete.

Mindkét szöveg lebilincselő olvasmány, mely klasszikus nyelvezetével, ugyanakkor fontos pszichológiai kérdéseket boncolgatva az első sortól az utolsóig leköti olvasóját. Kiváló bizonyítéka annak, hogy Vladimir Nabokov nem csupán egy hírhedt, botrányos regény szerzője, hanem kitűnő író, aki lenyűgöző stílusa mellett az irodalmi és lélektani kérdésekre egyaránt nyitott.

Vladimir Nabokov: A szem; A bűvölő
Ford.: Székely János, Szilágyi Mihály
Európa Könyvkiadó, 2009
115 oldal, 2500 Ft

 
 
 

Kolozsi Orsolya

Európa Könyvkiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu