Eltemetve
2009.01.29

Az 1948-as születésű Philippe Grimbert elsősorban pszichoanalitikus és csak másodsorban író. Több könyve is a francia sanzonok és a pszichoanalízis kapcsolatáról szól. Három regény szerzője. Õ írta a La fille de l’être (1998) és a La petite robe de Paul (2001) című műveket is, melyeknek még nincs magyar fordítása. A Franciaországban 2004-ben megjelent Titok (Un secret) a legújabb munkája – és nem a középső, ahogy az a Magvető kiadványának fülszövegében hibásan szerepel –, mely elnyerte a Gimnazisták Gouncourt-díját és az Elle olvasóinak jutalmát; Claude Miller rendező pedig filmet készített belőle.
 

Na, nem egy habkönnyű meséről van itt szó – hanem egy zsidó család történetéről, méghozzá a második világháborúra fókuszálva… A jórészt kelet-közép-európai származású famíliát a fiú szemszögéből látjuk. Harisnya- és fehérnemű-kereskedő apai nagyapja Bukarestből, a zsidók zaklatása elől menekülve telepedett le Franciaországban. Anyai nagyapja hegedűművész, aki egy nap faképnél hagyja gyermekét és feleségét, a Litvániából származó varrónőt, Marthát. Nagykereskedést vivő szülei egyben kiváló sportolók is (apja birkózó, anyja műugró – utóbbi sorsa valamelyest Médeiáéra hajaz, amit a szerző ki is mond, nem bízza a megfejtést az olvasóra), kicsattannak az egészségtől.

A fiú nézőpontjából látjuk tehát őket, aki egyszersmind az én-elbeszélő is. Alakja olyannyira hasonlít az íróéra, hogy a szerzői és az elbeszélői én közti határ teljesen elmosódni látszik a rövidke regényben (melyet talán szerencsésebb is lenne kisregénynek vagy elbeszélésnek titulálni). A család neve is azonos Grimbert-ével, melyet az apa akaratából változtattatnak meg a 2. világégés után a származásukról árulkodó Grin-bergről. Önéletrajzi mű, vallomás, tanúságtétel ez a javából.

A 2-3 oldalas egységekből építkező szöveg egyfajta analízise a múltbeli történéseknek, melyek közt nagyjából lineárisan haladunk előre, a (regénybeli) jelen felé. Idővel a fiú tudása jócskán átrajzolódik önmagáról és családjáról. Nem is csoda, mivel apjáék elhallgatták előle a legfontosabb dolgokat, melyekről így csak később értesül. Szülei barátja, Louise vallomása hatására kell szembesülnie a valósággal; többek között saját múltjával; azzal, hogy zsidó származású, s volt egy féltestvére is, Simon, akit – még az ő születése előtt – elgázosítottak Auschwitzban.

A fiú 15 éves koráig a rokonok mind hallgattak erről, és, „noha nem ez volt a szándékuk, kitörölték a [meggyilkoltak] nevét mind a halottak, mind az élők listájáról, azt tették – szeretetből -, amit a gyilkos[ok]” – mondja az elbeszélő. Sokáig képtelenek a traumáról beszélni. A közelmúltban jelent meg Menyhért Anna Elmondani az elmondhatatlant című tanulmánykötete, melynek középpontjában éppen az a kérdés áll: „irodalmi szövegek hogyan hoznak létre traumatikus eseményekről történeteket: hogyan foglalják nyelvbe a [sokkhatás okozta] törést”? Menyhért, mint az emberiség történetének egyik legrémesebb fejezetével, sokat foglalkozik könyvében a holokauszttal. A trauma révén, fejtegeti, elvész a biztonság illúziója, az élet kontrollálhatóságába vetett bizalom. Attól válik egy esemény trau-matikussá, hogy nem tudjuk beilleszteni az élettörténetünkbe. A gyógyulás feltétele pedig az elmondás.

A Titokban végül sikeresen „kibeszélik” a szereplők a korábban magukba temetett múltat, s ennek hatására a fiú jelentősen megváltozik, felnő lelkileg. De fizikális jelei is vannak az átalakulásnak: sovány, sápadt fiatalból erős férfi lesz. Feldolgozza a traumát, s a magyar irodalomból (Hajnóczytól vagy Krasznahor-kaitól) is ismert „vesztes ember”-szerepet maga mögött hagyja. Így Grimbert regénye tekinthető klasszikus értelemben vett nevelődési-, illetve fejlődésregénynek is, hiszen a főhős személyisége stabilizálódik, s végül már egy ereje teljében lévő, felnőtt férfit látunk magunk előtt.

A holokausztról való diskurzusban egyesek a nyelv szerepét tartják a fontosabbnak, s főként azt vizsgálják, „milyen nyelven, hogyan lehet a lágerekben történtekről beszélni” (ilyen például a már említett Menyhért Anna, az előbbi idézet is tőle származik), mások a krónikusi hitelességre esküsznek. Grimbert, a műve alapján, az utóbbi vélemény felé hajlik. Talán ezért is van, hogy a Titok nehezen olvasható szépirodalomként. Erősebb a tanúságtevő, dokumentatív jellege. Igaz, találhatunk egy-két kimondottan irodalmias megoldást is: az elbeszélő a múlt megismerését a könyvek olvasásához hasonlatosnak láttatja, metaforikus viszonyt teremtve a két dolog között; vagy azt, amikor a befejezett, lezárt könyvet elhunyt féltestvére, Simon síremlékének nevezi.

Egyébként viszont több eszközzel is eltávolít a szépirodalmi olvasat felől Grimbert. Stílusa olykor a krónikásokéra emlékeztet („figyelemmel követik [a felnőttek] az eseményeket, amelyek felrázzák Európát”), máskor bédekkeres („a falu a Creuse fölé magasodó meredek hegyoldalon kucorog, fázósan összehúzza magát kis román kori temploma körül”), vagy a biográfiák hangját idézi („amikor visszaköltözik [az elbeszélő anyja] Párizsba, azonnal felveszi a kapcsolatot a családdal”), és a kifejezések közt számtalan hétköznapias fordulatot („az idő lassan begyógyította a sebeket”, „az élet visszatért a rendes kerékvágásába”) találhatunk. Így, bár a könyvet a Magvető következetesen regénynek titulálja, a Titok inkább azoknak javasolható, akik a pszichológia tudománya vagy a holokauszt rettenete iránt érdeklődnek.

Philippe Grimbert: Titok
Ford.: Tóth Réka
Magvető, 2008
185 oldal, 2490 Ft

 
 
 

Darvasi Ferenc

Magvető Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu