„zúg a kimondhatatlan”
2009.05.29

Tóth Krisztina biztos, erős, de finom kezű költő. Keze nyomán ott örvénylik a papíron a magány nyugalma és bölcsessége, a nehéz álmok párája, a sötét szerelem vagy a csupasz halál. Mellettük fel-felbukik az újholdasok hulláma, Kormos István, Vas István, Petri György hatása is, de mindezek egyre elmosódóbb, távolibb hangokként. Az összehasonlítgatásban lassan már az ő nevét kell a hasonló helyére tenni, mivel inkább már a költőnőhöz hasonlítanak mások (mondhatjuk egy-egy ifjú költőre, hogy ez itt olyan tóthkrisztinás).

A Magas labdában a távoli, a tűnő, de valahol jelenlevő megragadására törekszik, mert, „van a szavak folyása mentén, kell legyen / egy hely, ahol minden fel van sorolva” –, írja a Hangok folyója című sodró hangulatú nyitóversében. Erős képiség jellemzi ezt a verset, miként azt már megszokhattuk a költészet mellet ólomüveg készítéssel is foglakozó költőtől. A képiség mellett a harmincöt verset tartalmazó kötet szerkezetében megfigyelhető egyfajta mozgás is. Miután ugyanis alámerültünk a hangok folyójában, „csöndek vízfüggönyén nyíló árnyékszobákkal” találjuk szemközt magunkat amikor kilépünk a partra, Szodoma és Gomorra Ünnepébe, a Sodrás című versnél pedig már felülnézetből szemléljük az elmúlás nyers képeit.

Kötetében most is helyet kap pár hommage, így például a Lator Lászlóhoz írt Évsza-kok zsoltára vagy a magyar költészet színe-java előtt tisztelgő Hála-változat. De ott van a megszólítottak sorában Orbán Ottó és a költőnő fia is a Vaktérképben, amelyben a szeretet és a bűntudat érzése fonódik egybe, elénk tárva az anyaság egy egészen újszerű, őszinte aspektusát. Érdekes, hogy ez a vádló lelkifurdalás megjelenik még más anya- és szülőversben is, mint A szép kötélverőné, vagy a Szülők című költeményekben. Az önvád, amely mintha az elmúlásából, a test öregedéséből is fakadna, sokszor kegyetlen képekkel társul. A tisztaságot, az egyszerű, szinte naiv észrevételeket eltávolítja magától, a gyermekkor időtlenségébe helyezi és például kisfia szájába adja a Delta című versben.

Ez Tóth Krisztina egyik legfőbb ismérve. Hajlékonyan és fegyelmezetten mozog távoli világok között, miközben hatalmas súlyokkal egyensúlyoz játszi könnyedséggel. A játék és a költészet öröme leginkább az erős ritmikájú verseiben szabadul fel, de itt mintha inkább a metrum uralná a verset és a „belétitkolt” érzéseket. Így például az Az vagy nekem című Shakespeare-szonett ironikus, bolondos átiratában. Ugyanakkor ott vannak a kőkemény, fájó szerelmes versek is: A koszorrú baba, a kegyetlenül gyönyörű Kutya, a Notesz, vagy a Beszélek.

Tóth Krisztinára jellemző, hogy bizonyos írásaiban teret kap a nyelvzsonglőrködés is, gondolok itt például a Véletlen művek soraira: „és odaát majd egy másik / életbe lépek, mint egy / határozat”. A szavak játékának azonban egy misztikus oldalát fogja meg, ugyanis nem pusztán nyelvi játékról van szó. A hasonló kifejezések, homonímiák túlmutatnak önmagukon, s olyasfajta analógiát mutatnak, mint a hangutánzó szavak a valódi hangokkal.

Ha a kötetben lévő verseket „árnyékszobák”-ként fogom fel, mondjuk egy kastély szobáiként, akkor A világ minden országa, amely a tavalyi Quasimodo Nemzetközi Költőversenyen első helyezést ért el, a díszterem, előszobája a Vogymuk. Mindkettő kiváló példája annak, hogy Tóth Krisztina hogyan tud ötvözni egy majd ezer éves nyelvi drágakövet, a Halotti beszédet és napjaink utcán heverő tárgyait, szavait: egy rendszámot vagy egy küllőgyöngyöt. Így válnak a szavak ékszerekké, ékszavakká.

A Magas labdában a már megszokott témák mögött mintha felülkerekedne az elmúlás és a halál témája, a kimondhatatlantól való szorongás, de fölöttük valami távoli, halvány nyugalom húzódik, mint a telihold arcán a mosoly.

Tóth Krisztina: Magas labda
Magvető Kiadó
2009

 
 
 

Ughy Szabina

Magvető Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu