Éjszakai munka
2004.10.06

Jáchym Topol hõse és tanúja egy fõvárosi kiskamasz testvérpár: Ondra és mozgássérült öccse, Kicsi. Anyjuk alkoholista, ki még mindig rég elhunyt lányát gyászolja, apjuk elfoglalt feltaláló – a két gyerek pedig az elhanyagolt városi suhancok szomorú, hétköznapi életét éli. Történetük tulajdonképpen a prágai forradalom leverésével kezdõdik. A testvéreket vidékre menekítik a harcok elõl; ekkor ismerik meg apjuk szülõfaluját, ezt a rejtélyes, csendes kis települést, ami hosszú hónapokra otthont ad nekik. Ondra és Kicsi itt tanulja meg, hogy milyen is az igazi egymásrautaltság. Szüleik távol vannak tõlük, s a falu még idegen, ismeretlen számukra. Beilleszkedésük nem zavartalan – õk a „köcsög prágaiak”, s a helyi fiatalság eleinte lekezeli, és mélyen megveti õket. A két testvér elõtt lassan érthetõvé válik ez a különös, zárt falusi világ – s amit látnak, az maga a miniatürizált földi pokol.

A község lakosságát valamiféle kollektív cinkosság tartja össze: az elhallgatás, szemet hunyás mindenkire kiterjedõ fekete hálója. A helyiek sötét titkait – legyen az gyilkosság, paráznaság, vagy akár szimpla rablás – persze csak sejteni lehet, biztosan tudni nem, a tények elvesznek a provinciális urambátyám viszonyok szövevényében. A rettegés, bûntudat misztikus auraként veszi körül a falut. A fiatal lányok nem mernek egyedül a folyópartra menni, azt hiszik, elölt magzatuk ott majd sírni fog utánuk, s úgy mondják, esténként az erdõben néma árnyalak jár-kel. A két gyereket ezek a bûnösök, gyilkosok rejtik el a kommunista titkosszolgálat mindenütt kutakodó emberei elõl. A falu véd-és dacszövetsége kerül ezáltal szembe a hatalommal – az egyik nyomorúságos és emberi, a másik ellenséges és arctalan – azonban mindkettõ rossz; ezt Ondra és Kicsi egyformán érzik. A regény eseményei a falu szovjet megszállásával érnek (meglehetõsen hirtelen) véget.

Az utolsó jelenetek végig sötétségben játszódnak, nyomasztó kilátástalanságban – a lakosság menekül, szegényes cókmókját szekéren, kézben cipelve. Menekül a két testvér is, ahogy tud. Jeges éjszakai utakon, a puszta csendjében. Ki tudja hová. Az Éjszakai munka különös, lassú sodrású, balladisztikus regény. Egyszerûsített, vázlatos korrajzot nyújt a prágai forradalom történetérõl, a hatvanas évek végi Csehország jelenérõl, s egyúttal egy falusi közösség mikrovilágába, életébe is betekintést enged. A regény címe beszédes, az éjszakai munka a mágiára éppúgy utal, mint a titkosszolgálatok tevékenységére, a letartóztatásokra. Topol történetvezetésében gyakorta alkalmazza a kihagyás, a balladai homály feszültségkeltõ eszközét. A szereplõk dialógusai (s ez különösen a falusi alakokra érvényes) sokszor csak utalásokon, célozgatásokon alapulnak – valamiféle olyan elõzetes és közös ismereten, amirõl jobb, ha avatatlanok nem tudnak; egy elharapott mondat gyakran hosszú oldalaknál többet ér.

A regénybeli karakterek nyelvhasználata hitelesen és plasztikusan megformált. Az értelmiségi középkorú nõ, a Prágából érkezõ kopó (titkosrendõr), a falusi értelmiségi beszédmódja ugyanolyan természetes a szövegben, mint a babonás öregasszony siránkozó, vagy a vidéki kamasz durva, kimondatlan indulatoktól átfûtött szavai. Topol narrációs stílusát is váltogatja: néha olyannyira lecsupaszítja szövegét, hogy mondatai inkább iskolai fogalmazásba, mintsem regénybe illenének, máskor viszont árnyalt, változatos nyelvet használ. Ez a fajta bipolaritás feszültséggel tölti meg, az amúgy is izgalmas írást.

Jáchym Topol: Éjszakai munka
Kalligram Kiadó
276 oldal, 1900 Ft

 
 
 

Koncz Tamás

Kalligram Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu