Az Õrangyal segít
Vathy Zuzsával új regényérõl Tódor János beszélget
2003.06.11

Történeteket és történelmet, korokat és jellemeket ötvöz Vathy Zsuzsa Angyalhíd címû regénye. Öt részbõl áll –, öt különbözõ karakterû, sorsú és öt különbözõ korban élõ nõalakkal. Mondhatni, egyetlen ember változatai, virtuális életrajza ötszáz éven át. Az 1952–53-ban induló kerettörténet fõszereplõje, az idõk tanúja egy 12–13 éves kislány, akinek valóságos életét a könyv 1990-ig kíséri végig. Az egymást követõ életváltozatoknak nincs összegezhetõ, levonható tanulsága, hacsak az nem, hogy az emberi létezés a bizarr és szép dolgok keveréke. Az írónõvel a regény megjelenését megelõzõen beszélgettünk.
 

– A regény munkacíme még A többit majd kigondolom volt, hogyan lett ebbõl Angyalhíd?

Szokásos módon a férjem, Lázár Ervin segített. Õ kitûnõ címadó, ha megszorulok, mindig hozzá fordulok.

– Lehett volna akár Õrangyal is a könyv címe, hiszen a fõszereplõt egy (õr)angyal segíti hozzá, hogy idõutazásokat tehessen különbözõ történelmi korokban. Honnan jött a regény ötlete?

Az elsõ novellámban – ami egyébként aztán másodikként jelent meg – fogalmaztam meg elõször, hogy mindent akarok, azaz hogy a hõsöm mindent akar. Abban az írásban felsorolja, hogy szeretne spártai harcos lenni, jógi Indiában, aztán kereskeskedõsegéd meg hegymászó. Megmutattam a novellát Szentkuthy Miklósnak, aki nyomban figyelmeztetett rá, hogy vigyázni kell ám ezzel a mindennel. Könnyen semmi lesz belõle, ha az ember nem fogalmazza meg egyenként pontosan, hogy az a minden mibõl áll; vagy pedig egy kaotikus valamivé válik a minden. Ez nagyon mélyen ott motoszkált bennem. Most, harminc év után jutottam oda, hogy megírjak egy olyan könyvet, ami lényegében errõl szól. Vagyis egy szertelen, csapongó kamaszlányról, aki arra vágyik, hogy egyszer mondjuk egy iparos felesége, másszor színésznõ legyen. Elsõ életében õ egy tizenhárom éves lány, 1849-ben. Nagybátyja – Hunyadi Mátyás követeként – magával viszi Milánóba. Itt megismerheti Itáliát, a reneszánsz kori bátorságot, életszeretetet, tudásvágyat. A második Õrangyal által teljesített kívánsága nyomán iparos-feleség lesz, mint egyik dédanyja, hét gyerekkel. Harmadjára vándorszínészek gyermekeként, színésznõként születik újra. Rövid pályafutása 1850 és 1860 közé, a Bach-korszak idejére esik, amikor is a színészek az elbukott nemzet vigasztalói. Tizennyolc évesen tödõbajban hal meg. A halál elõérzete érzékeny, senkihez sem hasonlítható emberré teszi. Negyedik átváltozásként emancipált, öntörvényû nõ lesz az 1930-as években, akit a mozgásmûvészet, a keleti vallások és a festészet érdekelnek. Õrangyala vonakodva teljesíti ezt a kérést, s amikor védence a nem éppen veszélytelen terepen majdnem felbukik, gyorsan a segítségére siet… Azt igyekeztem bemutatni, mit él meg az, akinek négy ilyen sors jutott.

– A reneszánsz kori szabadság igenlését, a mûvészetek iránti vágyat nagyon is megérti az ember, de miért szeretné egy fiatal teremtés az iparos-feleségek korántsem könnyû életét élni?

Ez onnan ered, hogy az embernek elõbb-utóbb lelkifurdalása lesz attól, ha a gazdagok gondtalan életét éli. Aki ebben lubickol, annak sejtelme sincs az anyagi gondokról, nem érzi az élet súlyát. Még a gyerekben is megvan a kiegyensúlyozási vágy… De hogy miért akar egy kislány színésznõ lenni, azt aligha kell magyarázni.

– Azt viszont talán igen, hogy ennek a színésznõnek miért kell tizennyolc évesen meghalnia…

A színésznõt és költõnõt egy létezõ személyról mintáztam, tõle valók a regényben idézett versek is. Károlyi Amynál olvastam elõször, Fáylnné Hentaller Marikáról (ez az igazi neve), aki a múlt századfordulón megjelent könyvében részletesen vall az életérõl. Vándorszínészek gyermeke volt, színésznõ lett, és tüdõbajban halt meg tizennyolc éves korában. De hogy ez a korai halál nem volt ritka az idõ tájt, onnan is tudom, hogy Balatonarácson az õ szép sírköve mellett még két hasonlóan fiatal színésznõ sírja található.

– Ötszáz év, öt történelmi korszak, öt karakter. Megfogalmazható valamiféle tanulság, vagy pedig ez az Ön regénye esetében is éppoly hiávavaló vállalkozás, ahogy teszem azt Az Ember tragédiája filozófiáját az „Ember küzdj, és bízva bizzál” szlogennel letudni?

A keretjátéknak és a négy történetnek semmiféle konkluziója nincs olyan értelemben, hogy melyik század, idõszak a jobb, az elfogadhatóbb, az élhetõbb. A könyv az emberi létezés milliónyi változatából mutat be négyet. A 20. század már más életlehetõségeket kínál, mint a korábban vázoltak. Az kétségtelenül benne van az utolsó történetben, hogy a lány elbukik, ám az Õrangyal végül is megsegíti.

– Az Õrangyal – egyfajta írói deus ex machinaként – mindig kéznél van.

Õ azért vált fontos szereplõvé, mert amikor a regényhez készülve az ötvenes évek elsõ felének újságjait lapozgattam, megdöbbentem, mennyire esztelenül vallás és Isten ellenes volt a szocialista korszak elsõ fázisa. Mindent megtett azért, hogy az embereket leszoktassa arról, hogy Istent gondoljanak maguknak, hogy vallásosak legyenek. A könyvet írva nekem is sikerült értelmeznem, hogy miért volt az életemben nagyon hosszú az a szakasz, amikor nem voltam képes semmiféle istent elfogadni, benne hinni, a vallással törõdni. Jóllehet a szüleim, a testvéreim hívõk voltak, én is elsõáldoztam, gyóntam és egy évig apácáknál is tanultam. Most, harminc évvel késõbb nagy örömmel jöttem rá arra, hogy igenis, el tudom képzelni a Legfõbb Lényt, aki nem szorul teológiai magyarázatra. És aki nem jó vagy rossz, hanem jó is, meg rossz is...

 
 
 

Tódor János

Európa Könyvkiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu