Az Európa Könyvkiadó Karácsonya
2002.12.07

Gyakran eljátszom egy képtelen gondolattal. Csak egyetlen könyvkiadó – történetesen az, amelynél én dolgozom – ostromolja ajánlatával karácsony előtt az írott szó, a vászon- vagy papírkötésbe gyömöszölt szó szerelmeseit. S úgy képzelem, hogy ezek a szerelmesek sokfélék. Van, aki napi robotja után pusztán kikapcsolódni óhajt; van aki a meggyötört idegek megbékítésére, a kiuzsorázott agy és kiürített lélek feltöltésére éppen az ellenkezőjét akarja: súlyosabb hatású medicinát.

S én ott állok a pult mögött, mint egy felkészült patikus, s árukészletem olyan, hogy minden igényre
van konkrét javaslatom, sőt – ha kérnek – használati utasítással is szolgálhatok.

Jól érzem magam e képzelt és képtelen szerepben, s nem zavar, hogy gyógyszerészi ambícióimat, ügynöki buzgóságomat hány más könyvkiadó hány más kitűnő kiadványa hűthetné le, ha kishitű lennék.

Nem vagyok az.

Hiszem, mert tapasztalom, hogy egyáltalán nem szűnt meg az érdeklődés az olyan hagyományos nagyregény után, mint VASZILIJ AKSZJONOV Moszkvai történet című monumentális trilógiája.

Enciklopédikus igényű, Tolsztoj Háború és békéjének regénytechnikáját követő „hősköltemény” ez a családi történet, amely 1924 és 1953 között játszódik, és a Sztálini korszak magántragédiáinak és a nagypolitika véres cselekményeinek panorámikus összeépítésével döbbenetes, lebilincselő olvasmányt eredményez. Jelentőségét tekintve Szolzsenyicin Gulág szigetvilága mellé sorolhatjuk Akszjonov regényét.

JEAN CHRITOPHE RUFIN orvos-diplomatából lett a mai francia irodalom sztárja, akit harmadik regényéért az idén Goncourt-díjjal jutalmaztak. Az Iszfahán megmentése című regénye a nagysikerű Az Abesszin folytatása. A cselekmény a 18. század első évtizedeiben játszódik, javarészt Perzsiában, de a fordulatos meseszövés jóvoltából Ázsia más helyszínein és Európában is. Ha Akszjonovnál előképként Tolsztojt említettük, Rufin az idősebb Dumas méltó utóda: pompás mesemondó; színes alakjai, az egzotikum iránti érzéke, kikezdhetetlen történelmi-tárgyi tudása bravúros magátólértetődéssel ejti rabul az olvasót, aki csak az utolsó mondat után konstatálhatja: igen jelentős író volt a kalauza 500 oldalon keresztül.

ISABEL ALLENDE vonzó hősnője is a történelem, a 19. század végi Chile háborús-viharos kulisszái közt keresi önkifejezésének lehetőségeit (Elmosódó önarckép).

S ha már nőknél tartunk, alig akad ANTONIA FRASERnél különb történetíró ma Angliában.
A Mária, a skótok királynője, a VIII. Henrik hat felesége szerzője minden szentimentalizmus nélkül kíséri végig a szerencsétlen sorsú királynénak, Marie Antoinettnek az útját, aki megvetés, alattomos pletykák, nyolc évi elhálatlan házasság, a gyerekszülések után a leszbikusság vádját is megkapva a francia forradalom mártírjává válik. Fraser alaposságánál csal elbeszélésmódjának eleganciája nagyobb élmény.

Alma Mahler, Lou Andreas-Salomé után ismét egy olyan asszony, olyan modern nőtípus életével ismerkedhetnek meg olvasóink, akit páratlan pályafutása fogalommá nemesített. Coco Chanellről van szó, aki árvaházban nevelkedett, kitartottként folytatta, majd forradalmasította a divatot, dúsgazdag lett, ágyában csupa híresség váltotta egymást, mellesleg azonban mecénásként kora legjobb művészeit pártfogolta. A szerző, a francia HENRY GIDEL munkája több mint budoármonográfia: karrierregény és kordokumentum egyszerre.

Életek és Művek (É&M) sorozatunk azoknak szól, akik az emberi gondolkodást, történetünket döntően befolyásoló nagy személyiségek teljesítménye után érdeklődnek, s a művön túl kíváncsiak az adott tudós, politikus vagy művész életére is. A Glenn Gould – Variációk egy életre című OTTO FRIEDRICH-monográfia után most Nietzsché-ről tájékozódhatnak a nagyszerű német filozófia-történész RÜDIGER SAFRANKSI tollából. Semmi kétségem, a kitűnő angol kultúrhistorikus, RICHARD WEBSTER könyve, amely már a címével is provokál (Miben tévedett Freud?), Magyarországon is nagy vitákat fog kavarni. Bálványrombolásról van szó? Elsősorban az igazságos ítélethozás nagyszabású kísérletéről.

Aki karácsonykor a vallás és a vallástörténet kimagasló alakjainak vagy örök kérdéseinek kíván békés órákat szentelni, annak bízvást ajánlhatom a nagy francia történész, JACQUES LE GOFF illusztrált kötetét Assisi Szent Ferencről.

Nem olvastam izgalmasabb természettudományi könyvet évek óta BRIAN SYKES Éva hét leánya című művénél. Az oxfordi egyetem humángenetika professzora, a génrégészet világhírű szakértője az osztrák Alpokban jégbe fagyva talált, sok ezer évvel ezelőtt élt, Ötzi névre keresztelt ősember genetikai vizsgálatának regényét írta meg, Ennél azonban többre is vállalkozik: a sejtjeink energiatermelő egységében, a mitokondriumban található, s a kizárólag női vonalon öröklődő DNS alapján keresi az emberiség közös őseit. Az eredmény: az európai emberek hét ősanyára vezethetik vissza eredetüket. Letehetetlen olvasmány, a tudományos ismeretterjesztés csúcsteljesítménye. Világsiker.

Ó, mennyi minden lenne még az én patikámban! Valódi, magas irodalmi remekmű, VLADIMIR NABOKOV Sebastian Knight élete című regénye. Vagy a Cannes-i nagydíjas Roman Polanski-film alapjául szolgáló lengyel dokumentumregény WLADYSLAW SZPILMAN A zongoristája, amely hónapok óta szerepel például a francia sikerlistákon.

Befejezésül felhívom olvasóim szíves figyelmét arra, ne lépjenek Anglia vagy az Egyesült Államok földjére BILL BRYSON két kötete nélkül (Jegyzetek egy kis szigetről; Jegyzetek egy nagy országról). Jobb ember nem utazik a fenti helyekre az amerikai újságíró hasznos és mulatságos bédekkerei nélkül. Aki nemcsak a turisztikai látványosságokra kíváncsi, hanem arra is, hogyan élnek, gondolkodnak az ottlakók, milyen furcsaságok, bolondériák, racionalitások vezérlik mindennapjaikat, forduljon segítségül Bill Brysonhoz: otthon fogja érezni magát a kis szigeten a futballőrület kellős közepén, vagy a nagy országban, ahol 3,7 millió amerikai képzeli azt, hogy egyszer vagy többször elrabolták már földönkívüliek.

Kedves olvasóink, mint botcsinálta könyv-patikus és ügynök kéretlen tanácsadásaim végére értem.

Jó olvasást, sok-sok élményt kíván nemcsak karácsonyra.

 
 
 

Osztovits Levente
az Európa Könyvkiadó igazgatója

Európa Könyvkiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu