Két oroszlán
2008.03.27

1187-ben Szaladin, Egyiptom kurd származású szultánja gondosan megtervezett haditerv alapján elfoglalja Jeruzsálemet, arab nevén Al-Kudsz-ot. A nagy és szimbolikus jelentõségû város a keresztény világ számára történt elestének híre hamar eljutott Európába, ahol rövidesen egy újabb, immáron a harmadik keresztes hadjárat elindításáról döntött Barbarossa Frigyes német császár, II. Fülöp Ágost francia valamint a kiváló hadvezér hírében álló Oroszlánszívû Richárd angol király. Az iszlám és a kereszténység számára egyaránt fontos város birtoklásáért indított harc hamarosan a két nagy hadvezér egymás személyisége iránt mutatott kölcsönös megbecsüléssel áthatott személyes párharcává alakult. Geoffrey Regan angol hadtörténész Oroszlánszívûek címû könyve a harmadik keresztes hadjárat történetét, az abban fõszerepet játszó két vezér életútját rajzolja meg, egyúttal bevezeti az olvasót a 12. századi nagyhatalmi politika kulisszái mögé.

Ahhoz, hogy a Szentföldön egymással szemben álljanak, nagy utat kellett megtenniük mindkettõjüknek. Richárdnak folyamatos harcai voltak testvéreivel és apjával, az angol Plantagenet-dinasztiát megalapító II. Henrikkel. Nem is õ volt kiszemelve atyja utódjának, de fiatalon megmutatkozó (kegyetlen) hadvezéri és vezetõi képességei eszméltették rá II. Henriket, hogy a trónörökös helyett Richárd lenne alkalmasabb az angol trónra. A trónörökös Henrik korai halálával aztán mégis õ lett a királyi szék várományosa, majd apja halála után birtoklója. Szaladin viszont olyan törzsbõl származott, melynek tagjai csak nehezebben tudtak érvényesülni a Közel–Keleten, de a nála is meglévõ hadvezetõi képességek birtokában, s miután nagybátyjával elfoglalták Egyiptomot, magas posztra jutott. Nagybátyja halála után pedig õt lett utóda.

A hasonlóságok azonban a kimagasló katonai képességekben ki is merülnek, s céljaik is mások voltak. Richárd minden felkészültsége és határozott fellépése ellenére képes volt meggondolatlan dolgokra ragadtatni magát, életét is veszélyeztetve, magyarán úgy viselkedni, mint egy felelõtlen kamasz. Nem sokkal trónra lépése után már úton volt a Szentföld felé, s kegyetlenséggel határos határozottságának híre megelõzte õt. Szaladin, a muszlim oroszlánszívû lassan, szívós munkával jutott helyére, s azt is arra akarta felhasználni, hogy az évszázados keresztény uralomnak véget vessen a Szentföldön, s ezért a célért egyesíteni akarta a különféle mohamedán seregeket. Végsõ céljukat egyikük sem érte el: Jeruzsálemet Richárd nem tudta elfoglalni, a keresztények pedig nem tûntek el teljesen e földrõl.

A két életút bemutatása során feltárul az eseményeket körülvevõ világ: a középkori Európa hûbéri viszonyai és intrikái, a korabeli hadsereg és hadigépezet mûködése, az akkori iszlám uralom korántsem intoleráns viszonyulása a más hitûekhez (az ottani keleti keresztények nem egyszer Szaladint tartották felszabadítónak a sokszor értelmetlenül kegyetlen keresztesek után), valamint emberi gyengeségek és hibák, melyek történelmet rajzolhatnak át. Geofrrey Regan könyve lenyûgözõen közel hozza a kort és az embert.

Geoffrey Regan: Oroszlánszívûek
General Press Kiadó
348 oldal, 2800 Ft

 
 
 

General Press

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu