A hónap verse
2008.02.28

Árpád-házi Szent Piroska

Piroska életérõl, aki az egyik legnépszerûbb Árpád-házi szentünk, a lovagkirály, László leánya volt, keveset tudunk. Valószínûleg 1088-ban született, s László halála után Kálmán király udvarában nevelkedett. A 12. századi magyar királyság hatalmát és tekintélyét jelzi, hogy a bizánci császár birodalma védelmét a magyar királyi családdal kötött házassággal kívánta megerõsíteni. Piroskát fényes küldöttség 15-16 évesen kíséri a bizánci udvarba, ahol a szépséges és makulátlanul erényes magyar királyleány fölveszi az Eiréné nevet, s e néven lesz ismertté. 1134-ben, fiatalon, szent asszony hírében hal meg. Kórházat építtetett, gyámolította a szegényeket, az aggokat, az elmebetegeket, õ alapította a – Konstantinápolyban – részben ma is látható Pantokrátor templomot. Mély hite, lelki nemessége és számos kegyes cselekedete miatt méltán emelkedett a keleti egyház nagyra becsült szentjei közé.

 

Nikolaosz Kalliklész: Eiréné császárnõ sírverse

Mint nászszobát, úgy áldjuk ezt a drága sírt:
Istennek kedves, szent menyasszony nyugszik itt.
Ugyan milyen, mily nagy hatalmú s ékes õ?
A bársonyos és vérmeleg bíbor khitón
Alázatosság harmatától átívott.
Császári jelvény, vert aranyból gyöngyözött,
Erényei, mint gyertyatartó, fénylenek.
Csodálatos ez ötvözet, kettõs erõ,
Egyetlenegybe összeforrva: szép malaszt.
Az égi s földi méltóság így egyesül.
Nem rólad zengett Énekeknek Éneke,
Ki éjsötét vagy, ámde szép és kellemes?
Ruhád komor, de lényed és erényeid
Nyilat lövellnek, villámként vakítanak.
Meglátta ezt felülrõl és elhódított
Királyod, égi võlegényed, istened,
És kincsesháza rejtekébe vont hamar.
Ó, mily csodás e kincsesház, milyen dicsõ?
Az égi forrás, melybõl életvíz fakad,
Az égi bõség, soha el nem apadó.
Itasd meg árva gyermekeidet, Anya,
Kik szomjasan és vágyva rád, bolyonganak!
Segítsd a kérõt, enyhíts búsak nagy baján,
Szíved kitárva, most is úgy, mint egykoron,
Áraszd reánk meghitt, szelíd szerelmedet!

Karsai Orsolya fordítása

Nagymihályi Géza Árpád-házi Szent Piroska címû könyvében az életrajz mellett érzékletesen megjeleníti azt a történeti, egyháztörténeti, mûvészettörténeti, szakrális és teológiai hátteret is, amely Piroska-Eirénét körülvette, s kitér késõbbi és mai kultuszára is.

Kairosz Kiadó, 2007
színes és ff illusztrációkkal
126 oldal, 3800 Ft

 
 
 

Kairosz Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu