A jellemformáló zenéről
2007.10.04

Két bátor ember (Monika és Hans-Günter Heumann) elhatározta, hogy megkönnyíti a zenepedagógusok munkáját. Volt már ilyen a tantárgy-pedagógiák történetében, a zenetanítás sem mentes a kísérletezõ kedvû újítók „ötleteitõl”. Bátornak azért neveztem a német gyerekeknek szánt, de Magyarországon is kiadott munkát, mert szakítani mert (próbált) a hagyományos formákkal. Kitaláltak egy 21. századi hangütést, elfogadva, hogy korunk gyermekei nem olyanok, mint õk voltak a maguk gyerekkorában, s azzal is számoltak, hogy egy értékközvetítõ könyv nem lehet érdekes, ha nem elég szórakoztató.
 

Ha egy olvasmányt nem a keveseknek szánunk, nem árt, ha ismerjük a remélt olvasók szokásait, ízlését, „éhségét”. Ettõl lehet hiteles és mégis kedvcsináló a fõzetünk. Van hát a közvetítésnek egy kis „irodalmi” cselvetése: ki ne szeretne fantáziálni, idõutazásban résztvenni? A fõszereplõk (Klári és Frici) vakációra érkezve a tudós, mégis (!) talpraesett nagyszülõk segítségével beutazhatják a zenetörténelem minden fontos korszakát a kezdetektõl napjainkig, a folklórtól a sztárkultusz világáig. Ez az irodalmi háttér azonban nem több, mint amit két gyerek elalvás elõtti beszélgetés formájában kitalálhat magának: tömör és közérthetõ.

A fantasztikum mellett kitûnõ érzékkel kihasználnak a szerzõk egy mai élményszerzõ divatot: a televíziók kvízmûsorainak stílusában korszakonként (minden fejezet lezárásakor) megmérhetik szerzett tudásukat, s az se baj, ha ezen még igazítaniuk kell.

A szerkesztés újabb bölcs leleménye, hogy senki sem kényszerül a folyamatos olvasásra. Szabad és lehet ide-oda lapozni, átugrani, visszatérni, õgyelegni. Bizonyosak lehetünk benne, hogy a többség úgyis a végén kezdi, s gyorsan fölfedezi korunk kedvenc vagy utált sztárjait, ami a kíváncsiság felkeltésének ismét egy jól megfontolt motivációja.

A PISA-mérések óta annyit csepült lexikális tudást és a trónra emelt képességeket (rondábban: kompetenciákat) sem hagyták ki a számításokból a szerzõk. Képesség nincs tudás nélkül, a fantasztikus mesét hát tömör kulcsszavak magyarázataival teszik gondosan kor-szerûvé, s a mai olvasónak is korszerûvé. Vannak itt kikerülhetetlen tények (zenekarok felépítése koronként, hangszerek csoportjai, nagymesterek életrajza stb.), de ezeket példás szûkszavúsággal adagolják. Ugyanakkor oldják is „Derûs történetek” mini anekdotáival, karikatúrákkal a hangulat komoly-ságát…

Esztéták, pedagógusok! Kéretik elgondolkodni Anne-Sophie Mutter hegedûmûvész könyvajánló sóhaján: „…manapság az iskolai ének-zenetanítás veszített lendületébõl és eredményes-ségébõl…” Jó szülõk, könyvtárosok, adjuk kézbe ennek ellenszereként ezt a bátor munkát! Mert nem kevesebbet találunk benne, mint a zenetörténethez illeszthetõ kortörténetet, kultúrtörténetet (a viselkedés, a szokások, illemek, testvérmúzsák változásai is megérintik az olvasót). Szembesülhetünk olyan, – kiskamasz – korosztályokat már érdeklõ problémákkal, mint a zene és a filozófia (Konfuciusz), vagy a zene és a matematika (Pütha-gorasz) kapcsolata, s irigyelhetjük Kínát (ötezer évvel ezelõtti) zenei nevelést felügyelõ minisztériumáért. S nem árt a sztárkultusz évtizedeiben tudni, hogy mit jelentett az emberiség jellemének fejlõdésében az ókor zenéje, ki lett hivatásos zenész, s hogy milyen késõi „terméke” ennek a történelemnek a hivatásos zeneszerzõ.

A Rózsavölgyi és Társa kiadót pedig – a könyv kínálatán túl – elismerés illeti, mert magyar zenetörténetünket is felmutatja a sámánisztikus zenétõl, Bakfark Bálinttól Kurtág Györgyig (történelmi környezetébe ágyazva) ebben a mindig is globalizációs folyamatban.

Andreas Schürmann eklektikus illusztrációit a pompás fotók ellensúlyozzák az igényesen tördelt, levegõsen szerkesztett lapokon. A szerzõhármas ösztönözhet zenehallgatásra, de hangszerkészítésre, táncra, netán újabb fejtörõjátékok összeállítására is…

Ígéretes ajándék ez a könyv a Kodály-születésnap meg a karácsonyi vásár elõestéjén.

Monika és Hans-Günter Heumann: Zenetörténet gyerekeknek. Varázslatos idõutazás a zene világában
Rózsavölgyi és Társa Kiadó. 2007
176 oldal, 5990 Ft

 
 
 

Kovács Lajos

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu