„Nem Biblia, sokkal inkább Csáth”
2007.05.23

Úriember pezsgõzés után ritkán rendel lecsókolbászt. Emellett azt is mindannyian tudjuk, hogy minden jó, ha a vége jó. A novellaolvasó azt is tudja, hogy a vége se lehet jó, ha rossz az eleje. Ha az elsõ mondat, vagy bár az elsõ bekezdés nem teszi kíváncsivá, nyugodtan le is teheti a szöveget, az már úgyse édesgeti magához. Egy jól sikerült indítás viszont étvágygerjesztõ aperitif, a jobbik, az ígéretesebb fajtából, mert hát ugye az ember pezsgõ után nem lecsókolbászra számít. Méhes Károly ismeri a mesterségét, rá is játszik a frappáns történetindításra, általában már elsõ mondatával megragadja az olvasó figyelmét: vagy csak felcsigázza kíváncsiságát valamilyen lehetetlen nevû szereplõvel és képtelen szituációval, vagy egyenesen belerántja a történetbe, bevezetõje kameraként söpör végig az idõbõl kiragadott, az idõtõl elragadott látványon, ahol már minden jelen van, amit a késõbbi film elbeszél. A múltról és a jelenrõl, kis életekrõl és kis halálokról. Nem csak a test pusztulásáról, sõt, talán legkevésbé arról, hanem a társas viszonyok leépülésérõl, a kommunikáció elsivárosodásáról, az érzelmek deficitjérõl. Méhes történeteiben – meglepõen sok van belõlük a kötetben, még akkor is, ha tudjuk, hogy nyolc esztendõ termésébõl való válogatást tartunk a kezünkben –, a pusztulás annyira rátelepedett az életre, hogy egyik novellájának elbeszélõje, tudatlan késztetés nyomán, elvéti a hálószoba szó helyesírását, és halószobát ír helyette.

A halállal szembeni viszony háromféleképpen is megfogalmazódik a gyûjteményben. Egyik szerint a halál kozmikus katasztrófa, hiszen aki meghal, azzal meghalt a világa is, de erre csak akkor figyelünk föl, ha a pusztulás ténye – rokoni vonalon, szemtanúként – személyes élményünk, a híradók merénylet-, baleset-, szerencsétlenség-hullái nem érintenek meg bennünket. A másik szerint a halál a nagy organizmus aprócska sejtjének valamiféle olyan elhullása, mint amikor a hajkefe kifésüli a korpát. A harmadik pedig, és ez már az elbeszélõi, és talán szerzõi álláspont is: a megértõ, empatikus irónia, és a nagyszerû humor, a nyelv, ami könnyedén groteszkbe, vagy akár abszurdba billenti az elbeszélt történetet.

Méhes Károly prózaírása kapcsán tévedés veszélye nélkül említhetõ a Mikszáthra és Móriczra visszautaló hagyomány, a Krúdyt, Gozsdut idézõ hangulat és tematika, közben bátran melléjük sorolható Kosztolányi – õt ebben a kötetben tematizálja is a szerzõ –, de Csáth is, Chol-noky is, mármint a nagyszerû pszichologikus remekek humoros szerzõje, a Viktor. Az effajta együtt emlegetés azonban nem arra kíván utalni, hogy Méhes úgy ír, mint emezek, hanem csupán kedvcsináló aperitif: aki kedveli az említetteket, bátran kóstolja meg Méhest is.

Kezdje hõsei nevével. A kötet címébe emelt egy a szelídebbek közül, valami olyan, mint a Jámbor Benedek, Vasárnap István, Akaró Berci, Vétek Emil, Befúr Pál, a következõk már édes bonbonok: Pinakotéka Géza, Unterführer Áron. Az ilyen képtelen nevek a valóságtól való elidegenítést szolgálják, joggal hiszi az olvasó, hogy ilyen nevû alak nem létezhet, ergo a vele történõ dolgok se történnek meg a valóságban, majd jön az elbeszélõ mesterfogása, amivel bebizonyítja, hogy de még mennyire a valóságról beszél, mindannyiunk életében volt egy Unterführer Áron, vagy éppen mi vagyunk Ulüsszész Jenõ. Õ a kötet elsõ történetének az elbeszélõvel azonosuló hõse. „Legyen belõlem Ulüsszész Jenõ” – mondja az elbeszélõ, de nem valami álirodalmi alakváltás, hanem az életrajziság hangsúlyozásának szándékával, mintha azt mondaná, a történetben õ leszek, de ami vele történik, az tulajdonképpen az én történetem. El is marad a névválasztás nyomán várható élménymegemelés, mitizálás, ehelyett a szöveg a leghétköznapibb szintre redukálja a megjelenített élményanyagot, miközben tulajdonképpen mitikusan „nagy” dologgal, az élet múlásával szembesül, minden, amibe fog, ami történik vele és körötte, az élet rövidségére és a dolgok hiábavalóságára emlékezteti, egyben figyelmezteti. Nem véletlenül került ez a szöveg a kötet élére, hiszen hogyan nyerhetne rálátást mások rövid életére az, aki nem a saját létének kurtaságával szembesül elõször?

S innen már sorjáznak kisprózák, a kis életek, kis halálok, a szembesülések variációi, amelyek mögött nem dereng az üdvösség, hanem inkább Csáth tébolya üli meg a valóságot, s végül az elbeszélõ is kimondja: „Néha elvenni kellene abból, ami történt, nem hogy hozzátenni!”

Méhes Károly: Hol-lander Emõke meztelenül
Pro Pannonia, 2007
2490 Ft

 
 
 

Fekete J. József

Pro Pannónia Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu