„értelem és ...kedély számára egyaránt jó bíztatás”
2007.03.01

Sorsunkat, életeseményeink sorát, belsõ léttörténetünket gyakran látjuk regényszerûnek, pillanatait olyannak ítélve, mintha azok kizárólag velünk történhetnének meg. Azután szembesülve mások élettörténeteivel hangsúlyossá válnak a metszéspontok, egy közös sorstörténet mozaikdarabjaiként. A magyar irodalom nincs híján legendás szerzõalakoknak. Olyan valóban regényszerû, fordulatos sorsoknak, amelyek révén nemcsak irodalmunk, kultúránk gyarapodott, de amelyek egyértelmûvé tették, hogy ez a kultúra, ez az irodalom nem szorítható határok közé, s hogy létezik egyéni és közösségi sorsnak olyan elvitathatatlan találkozása, amelynek révén (esztétikai) értékek születhetnek, s születtek. Aki elolvassa Sipos Lajos Tamási Áronról készített Élet és pályarajzát, szembesülhet azzal vagy újra megbizonyosodhat afelõl, hogy Tamási élete, pályája ilyen volt.

Sipos Lajos rendhagyó, történeti, kultúrtörténeti kontextusba helyezett, filológiai igénnyel megírt monográfiája kiemeli Tamási életútjának és alkotói pályájának nagyobb összefüggéseit, ugyanakkor bõvelkedik apró részletekben, melyek amellett, hogy az olvasó szórakoztatását szolgálják, tovább színezik a Tamásiról alkotott képet, bõvítik az alkotások értelmezési lehetõségeit. A monográfia szerzõje objektivitásra törekszik, nem minõsít, inkább forrásait, fõként magát Tamásit beszélteti, felkészülten, finom érzékenységgel úgy szõve a különféle szálakat, hogy azokból az olvasó egy életrajz, az emberi, szerzõi motivációk felfedése, az alkotások forrásai, háttere mellett Tamási szemléleti sajátosságairól, prózájának poétikai jellegzetességeirõl is képet alkothasson. Nem utolsó sorban kiemeli azt a folyamatot, amelynek során Tamási alkotásainak sokat emlegetett, rendkívül összetett, rétegzett belsõ világa, struktúrája kialakult, valamint azt az utat, amely belsõ igényként alkotói, értelmiségi létének részévé tette a közösségi szerepvállalást, az egyéni, közösségi, emberi jogi- és érdekképviseletet. Mindeközben hangsúlyozza azt, ahogyan Tamási húsbavágó kérdésekrõl vagy apró-cseprõ dolgokról szól, azt a tényt, hogy a létünkké vált nyelv szépségeinek, titkainak szférájába kevesen emelték úgy az olvasót, mint Tamási.

„Van olyan könyv, mely önnön létén és sugárzásán túl néha még külön feladatot is kap: cselekvõ akarattal beléphet az író életébe, másfelé csavarhatja sorsát” – írta Illés Endre Tamási félbeszakadt vallomásának bevezetõjében. Azt hiszem, ilyen könyvek utólag is alakíthatják egy szerzõ, s alkotásai sorsát. Miként Sipos Lajos könyve is, mely a Tamási-mûvek kedvelõit emlékezteti, mások figyelmét felhívja arra, hogyan vált Tamási életpályájának, alkotásainak részévé a testi, lelki, szellemi értelemben való fennmaradásunkhoz elengedhetetlen identitástudat, a nyelvi lét és jelen-lét, s talán épp a legkétségbeesettebb pillanatokban a humorérzék, s hogy ennek megismerése ma is „értelem és ...kedély számára jó bíztatást” (Vadrózsa ága) nyújt.

Sipos Lajos: Tamási Áron. Élet- és pályarajz
Elektra Kiadóház, 2006
235 oldal, 2900 Ft

 
 
 

Ekler Andrea

Elektra Kiadóház

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu