Stopper
Pornózási napló
2003.02.16

Végigolvastam, de minek? Josefine Mutzenbacher könyvére mégsem ez a kérdés a válasz. Két napja, hogy letettem ezt a könyvet, de máris teljesen biztos, hogy nem maradt bennem utána egy olyan örök-kép, tartós eszme, eleven idea, mint amilyen a nagy művek nyomában marad, konkrétumaik feledésén túl is; s ha nincs mire emlékezni, akkor mi dolga a feledésnek, amely a megôrzés legnemesebb szerve?

Haladjunk sorjában.

Elsô nap, 1115 – Gyorsan haladok az olvasással. Sokkal gyorsabban, mint amikor gyerekkoromban Louis Aragonnak a kommunista emberrôl írt könyvét próbáltam elolvasni. Ami nem sikerült. Bűntudatom volt emiatt, és úgy emlékszem, némi kisebbségi érzésem is: alkalmatlan vagyok világraszóló művek befogadására. Hamar a kezembe is került egy két háború közti szakadvány: Vigyázz, ha jön a nô! Egy délután a végére jutottam, ami csak fokozta bűntudatomat. Már az is, hogy élményeket adott. Josefine jeleneteibe szintúgy beleképzelem magam, és képzeletemnek testi kísérô tünetei is vannak. Ez mindenkivel így van? Foglalkozási ártalom? Vagy saját hiba? Erotikus típus vagyok: csak azt tudom megérzékelni, amit látok, körülsétálok, megfogok, megtapintok. Viszont kimunkált (megtestesítô?) képzeletem következtében, amit, ha csak olvasással is, de megérzékelek, azt azonnal látom, körülsétálom, megfogom, megtapintom. Josefine-t is. És mi még!...

1135 – De már el is bágyadok. Unom. A képzelet az egyik pillanatban felröppen, s a másikban lezuhan. Így, úgy, de mindig ugyanaz. Mindenki lök, lökôdik, minden reng, recseg, a lélek ellenben meg se rezdül. Fölfedezek néhány sajtó- (konvertálási?) hibát is. Szôrös szemölcsök Josefine kebelén.

1204 – Csinálok valami ebédet.

1405 – Olvasom.

1700 – Elmegyek egy irodalmi estre.

Másnap, 1015 – Josefine a sörös Horak úrral és Reinthalerné szomszédasszonnyal a pincében, a hordókon. Érdektelen olvasmány a sors- és sertéstársak zihálása. De teljesítenem kell nekem is. Eszembe jut egy német kifejezés: kiereszteni a disznót. Nem az ólból – magunkból. A szókapcsolat azt jelenti, hogy évente egyszer-kétszer a legnyársabb polgár is, nyársat hegyezve, nekiront az éjszakának. A pinceparti eszmei mondanivalója egyébként a felhasználó erkölcsi fölényét hordozza: „Ez a kis cafka már most egy kitanult rühes ringyó” – mondja Horak úr a gyermek Josefine-rôl. A megítélés azonban engem, mint a bennem lakó disznó pásztorát, önreflexióra kényszerít.

1045 – Hosszú telefon a megélhetésrôl. Nekem három olyan könyvem jelent meg mostanában, amelyikért egyetlen fillér honor sem jött be. Eltűnt a pénz a kultúrából. A pornográfiába men át. Mégse hiszem, hogy a sorozatszerkesztô Kolozsvári Papp László ebbôl a hülyeségbôl sarokházat vesz. (Sorozatgyártás, sorozatgyilkos, sorozatlövés, sorozatvetô.) Az az ország, amelyik nem védi az értelmiségét, más országok értelmiségét védi. Minek nekem az ország, ha teljesen hazátlanul érzem magam benne.

1200 – Csinálok egy rántottát, aztán elmegyek. Más dolgom lesz egy kicsit.

Harmadnap, 0749 – Tegnap rohangászás közben elfelejtettem bemenni a Copy Generálba az új bélyegzômért. Egy éven belül másodszorra változott az adószámom. Tavaly a kényszervállalkozói igazolvány cseréjekor, és most, hogy megjelent az életemben eva. Klementine mindjárt elélvezteti Aloist. Josefine nézi. Én olvasom. És ki még? Csalás ez a könyv. Nem adja „a régi Bécsnek oly erkölcsi rajzolatát”, mint amilyet fellengzôsen beígér. Mert attól, hogy minden oldala csupa kamaty, még adhatná. Egyébként pedig? Ha kulturális csúcsnak a Kámaszutrát tekintjük, akkor a kis bécsi kurva emlékezései az alázuhant kultúrjavak közé sorolandók.

0857 – Vontatott izgalom. Mégis, egyszer egy ilyen könyvet is végig kell olvasni. Melanie a búzatáblában a kocsissal, a személyzeti hálóban a fizetôpincérrel, Josefine az apjával, az iskolamesterrel, a lányosztály a gyóntatóval... Silány kis keretek mindig ugyanahhoz.

A szexus lényeg, de nem az egyetlen lényeg. Ezek a könyvek pedig valószínűleg azért rosszak, mert azt mondják, hogy de igen, az egyetlen. Azt hiszem, még akkor is igazam van, ha olvasás közben el is csábulok, ha ideiglenes hatalmába kerülök is ennek a rossz könyvnek.

Vége!

És még hátra van Aragon. De ma nincs már hozzá lelkierôm. Elmegyek a bélyegzôért. Ma van a magyar kultúra napja.

Negyednap, 0529 – Az elsô autó, ahogy megerôszakolja a reggelt. Még sötét van. Nyáron ilyenkor már fényár, szemben a Gellért-hegy, jobbra a csepeli szabadkikötô daruinak fényes csúcsa. Beismerem, megelôlegezett ellenszenvvel kezdem olvasni az Irene puncija című karcsú könyvet. Lehet, hogy jobban jártam volna, ha gyerekkoromban nem a kommunista emberrôl írt Aragon-könyv kerül a kezembe, hanem ez? Vagy abban az életkorban megrontás lett volna ez is? Sok mindent legitimált abból, ami itt volt, hogy nyugatról is ugyanazt kaptuk.

De most Irene. Annak örülnék, ha nem volna jó. De ez egy eltévelyedett érzelem. Hiszen az ép lelkű ember annak örül, ha valami jó. Ez a könyv pedig az. Tabu(sértés) és erotika van benne bôven, de pornográfia nincs. El is különül a sorozat másik darabjától, a Josefine Mutzenbacher könyvétôl. Aragonnal adják el Mutzenbachert? Még tíz óra sincs. Azért nem örülnék annak, ha egész nap ezen törném a fejem.

Josefine Mutzenbacher: Egy kis bécsi kurva feljegyzései
NewMark–PolgART Kiadó
433 oldal

Louis Aragon: Irene puncija.
NewMark–PolgART Kiadó
105 oldal

 
 
 

Zelei Miklós

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu