Belterjeszkedések
2002.09.15

A könyvheti újdonságok között van egy regény, amely elsô pillantásra talán azt az érzést kelti az olvasóban, hogy egy újabb darabját tartja a kezében annak a kortárs magyar történelmi regényvonulatnak, melyet többek között Háy János, Márton László és Darvasi László művei fémjeleznek, Jenei László regénye azonban egészen másképp szól olvasójához, és más viszonyt mutat a történelmi regényhagyományhoz is: jóllehet nélkülözi az önreflexív narrációt, olyan bravúrosan kézbentartott és bonyolított, kalandos történetet kapunk, amely az eco-i művek finoman kidolgozott cselekményvezetésére emlékeztethet.

Az Ikerszobrok – A de Leónok című történelmi trilógia elsô része – a 15–16. század fordulóján, Európában játszódik. A történet magvát egy titkos, öttagú társaság működése, nevezetesen (az erôs szabadkôműves asszociációkkal ellátott) Praecursor képezi, amely csoportosulás alapvetôen kereskedelmi, vagyis meggazdagodási célzattal jött létre, hátsó szándéka azonban ennél is egyértelműbb: „végigheverni a hatalom címeres díványán”. Az események többnyire európai helyszíneken bonyolódnak (kitekintéssel az „Arábiában” és az „Indiákon” zajló fondorkodásokra), mégpedig többnyire Rómában, ahol a Praecursor fészkel. Az említett öt szereplô (a német Magiszter: Maulsburg, a francia D’Aubert, az olasz Gatti, az angol Hale és a spanyol Fernandez de León) mindanynyian hatalmas vagyonra és hatalomra tesznek szert az évek során, mindenhová elér a kezük, mindenkivel végeznek, aki csak az útjukban áll. Végezetül ôk öten maradnak a porondon, már csak egymást kellene eltenniük láb alól az egyszemélyes hatalom elnyeréséhez. Ezen a feszültséggel teli ponton kezdôdik az elbeszélés, és a regény erôsen igénybe veszi az olvasó képzeletét ahhoz, hogy a történetet mozaikszerűen kibontakoztassa: visszaemlékezésekbôl, leírásokból és töprengésekbôl rakható össze a kép a történet végére (amely tulajdonképpen a kezdeti szituációt teljesíti ki). A klasszikus értelemben vett történelmi regény a kalandregény, a családregény és a politikai krimi műfaji sajátosságaiból építkezik. Olvashatunk kalandos leányszöktetésrôl, véres mészárlásokról, testvérgyilkosságról, aljas cselszövésekrôl, kurtizánokról, kövér bíborosokról, megrendítô emberi találkozásokról, miközben a háttéret mindvégig a 15–16. század fordulójának hiteles történelmi eseményei adják, melyeknek kidolgozása igényes írói kutatómunkára utal, és melyekbe úgy épülnek be a fiktív események, illetve szereplôk, hogy a hitelesség és a fikció egymást erôsíti a fordulatos cselekményvezetésben. Mivel az Ikerszobrok – a fent említett poétikai sajátosságokkal rendelkezvén – tárháza a rejtélyeknek és a titkoknak (amelyeket nincsen szándékomban itt leleplezni), ezért példaként csupán egyetlen jellemzô arcot ragadnék ki a tömegbôl: „Míg Fernandez beszélt, Gonzaga gyorsan eltökélte, hogy rútul visszaél az utasításokkal, s azt is, hogy mindezt semmilyen körülmények között, soha nem fogja megbánni.”

A több szálon futó eseménysor végig következetesen egyetlen pont felé tart, a Praecursor tagjainak összecsapásához, s a szereplôket (a társaság tagjain kívül is) egy közös erô hajtja: a bosszú (egyetlen kivétel talán a Magiszter és leányának története), ennek megfelelôen a végén igen sokan meghalnak. A feszesen és logikusan végigvezetett elbeszélés a vártnál gyorsabban fejezôdik be, ám ott a magyarázat és a kulcs, amely a következô ajtót (A de Leónok II-t) nyitja: „Még nem lehetett tudni, hogy a két férfi végérvényesen elkerülte-e a mítoszok egy aszszonyért vetélkedô legendás ikreinek sorsát.”

Jenei László: Ikerszobrok (A de Leónok I.)
JAK-Kijárat Kiadó
257 oldal, 1390 Ft

Sz. Molnár Szilvia

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu