Magyar középkori költészet
2006.10.05

A Mundus Kiadó mondhatni hiánypótló könyvvel jelentkezett: újra kiadta Kardos Tibor (1908–1973) irodalomtörténész 1941-ben megjelent munkáját, Középkori kultúra, középkori költészet címmel. A huszadik század közepén munkálkodó irodalomtörténész egész életét a magyar középkori írásbeliség és költészet kutatásának szentelte. Kardos Tibor újra kiadott munkája már akkor korszakos jelentőséggel bírt: nem egyszerűen a magyar vonatkozások álltak és állnak a könyv középpontjában, hanem az egész európai kultúrát és írásbeliséget átfogó szemléletével és összehasonlító jellegével olyan képet kísérelt meg nyújtani, mely az európai kultúrkör tág rendszerében láttatja a magyar írásbeliség és költészet kialakulását.

Az sem szokványos Kardos könyvében, hogy a szerző sohasem csupán magát az irodalmat szemléli, hanem folyamatosan beleszövi értekezéseibe a korszak társadalomtörténeti hátterét is: megkísérel rávilágítani a klerikus rend tevékenységére és szerepére az írásbeliség elterjedésében; kiemeli a deákság szerepét a középkori költészet kialakulásában. S ekkor még csak pár dolgot említettem a könyv azon érdemei közül, melyek megkérdőjelezhetetlenné teszik Kardos Tibor munkásságát a magyar költészet kialakulásának kutatásában.

Az irodalomtörténész könnyed stílusa nemcsak a bölcsészhallgatók számára nyújt felejthetetlen élményt: végigkövethetjük a latin műveltségű szerzetesek hatását a szóbeli költészetre, majd az írásbeliség kialakulásának kezdeteit, bepillanthatunk Szent István, Szent László királyaink udvarába, ahol már láthatjuk kezdeti nyomait a magyar irodalomnak; a könyv segítségével szemtanúi lehetünk a magyar lovagkirályok korának, s annak a szellemi pezsgésnek, mely jellemzője volt udvartartásuknak, s mely nem maradt el a korabeli nyugat-európai királyi udvarok műveltségi szintjétől. Mindazon irodalomszeretők számára hasznos e könyv, kik rendszerben kívánják látni a magyar költészet kezdetét.

Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. A magyar irodalom keletkezése
Mundus Kiadó, 2006
oldal, ármegj. nélkül

Vincze Ferenc

Mundus Magyar Egyetemi Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu