További főkönyvek
2006.10.05

Olasz regényesszézéseinek gyűjteménye főkönyv. S miért? Korunk (ha szóra érdemes ez a sajátlag-jelzés, ah, korunk(!) fő szellemi jellemzője a következő ellentétérzés: jogosult-e még (épp), ami statikus? Ami föltehetően megmarad, mint Julien Sorel, a 4 Karamazov, sőt 5, Grusenyka, Aglaja, Anna Karenina, Bovaryné (bár Flaubert sokaknál a modernebbek közé sorolódik), Miskin, Nasztaszja Filippovna, Rogozsin, Szvidrigaljov, Sztavrogin, Ivan Iljics, a teljes Csehov-gárda stb. Ami – aki. Vagy az újabb (ritka) kezdemények közül is pár statikus. Avagy a posztmodern és folyománya bekebelezőleg árasztja el a fejlődést, a megmaradási medreket etc. Olasz könyve főkönyv, mert e párosságra mutat rá. (S mintája az ösztönösen is ihletetten értő, rugalmasan tudatos körültekintésnek. Esterházy sem posztmodernként fog fennmaradni zseniális dolgaival, nem a hozzá tapadó divat lesz örökérvényű. Nádas sokáig lesz izgalmasabb, mint Thomas Mann… aztán összemosódnak az ellentétek. Két maradandó prózaírónkat emeltem ki a mából. Szentkuthy, a múltból, „hozzá fog szokni a mostohább sorshoz”. Olasz könyve a polarizálások megmutatása és enyhítése révén plusz-fontos-mű. Csak újabb próbakő kell, azt várom.

Lukács László 70. Születésnapjára szépséges ünneplő-könyv jelent meg a Vigiliánál (Sapientia Szerz. Főisk.etc.), 2006, Látó szívvel, 860 p. Remekmű. Mert nem az „Atya”, az egyházi ember, nem az irodalmár, nem a főszerkesztő ünneplése és bemutatása (ugyan már, Dosztojevszkijt, Einsteint, Poe-t, Rilkét, Wittgensteint be lehet mutatni, szemelvényestül, 7-7 oldalon!), hanem Lukács László művének elágazása, folytatása: főútról mellékutak, bekötőutakról sztráda nyílik. Mi, szegény íróemberek, akik részt veszegettünk az ünneplésben, csak hagyján. De olyan hihetetlenül kiváló tanulmányok sorjáznak a kötetben pszichológiáról, politológiáról, gazdaságtanról, irodalomelméletről, történelemről stb., és nem egyházi centrikusságukkal, hogy a közelmúlt – és a közeljelen – egyik főkönyvévé avatják az emlékező, megtisztelő gesztust. (Emlékező: folytatást! Eddig volt szó az eddigiekről.) Ahogy Olasznál a maga-kedveltjei mellett az általános kitekintések elbűvölőek, úgy itt a tkp. vallás-szellemi érintőlegességeket messze meghaladó általános bölcseleti, szakértelmi munkák. Igazságtalanság lenne szerzői neveket kiemelni; kirobbanóan érdekes dolgok vannak a könyvben. Aki megvásárolja, a szerkesztők nevét is tisztelheti.

A Typotex „Civil Társadalom” kötetei (6-os sorozat, angol eredetűek) még kaphatóak. Sietve mondom, mert magam is ráestem a tárgyra – a hatalomról, a bársonyos forradalomról, Anglia legendájának tűnéséről… indult ez úgy, hogy az angol vidék pusztulását és átalakulását akartam tanulmányozni, valamint a Falkland-háború képét „a fiatal angol tudatban”. Szamárként indultam, s egy királyságot találtam. A Typotex centrumában és szokott helyein kaphatók Ernest Gellner (A szabadság feltételei), Roger Scruton (Anglia – egy eltűnt ideál, angolul még szebb a cím, nekem való: Elégia), John Keane, szöveggyűjtemény…. Bertrand Russell (a hatalomról ő… én nem vettem meg, nem érdekel a hatalom) kötetei. Említsük a kezdeményező-főszerkesztőt, Orosz Istvánt…. Hajthatalan szellem, nem behízelgő soha. Becsüljük őt.

Tandori Dezső
költő, műfordító

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu