Búcsú Osztovits Leventétől
2006.07.01

Nem lehetett véletlen, hogy Osztovits Levente annak idején – több mint négy évtizede! – az Európa Kiadóhoz került. Aminthogy bizonyára sorsszerű volt az is, hogy e korszakká terebélyesedő évtizedek második felében ő volt a Kiadó igazgatója.

Bár már pályázattal lett igazgató, – új idők előszele! – a kinevezését még egy letűnt kor minisztere írta alá. Soha még ilyen hosszan érvényes aláírást! Az utókor azt hiheti majd, hogy béke és stabilitás uralkodott Magyarországon – pedig micsoda évtizedek voltak azok, amikor Osztovits Levente igazgatta az Európát! Tehetségének olyan oldalai bontakoztak ki a piaci verseny viharában, amelyekről addig talán maga sem tudott. Pedig akkor épp ezek kellettek a megmaradáshoz.

Tudjuk, hogy mindeközben kiváló műfordító és tanulmányíró is volt, finom ízlésű szerkesztő, remek dramaturg és színészek, rendezők generációinak világképét alakító egyetemi tanár. Mindenekelőtt azonban mégis csak könyvkiadó volt: megszállottan és szenvedélyesen, ádázul és élvezettel.

Rajongva szerette a könyveit, a szerzőit és úgy rendezte, igazgatta a soraikat, úgy válogatta a megje-lentetendő írókat és műveket, úgy dirigálta az évről-évre előlről kezdődő nagy előadást, az Európa könyveinek bevonulását a piaci rivalda fényébe, akár egy porondmester. Büszkén és elégedetten, mert biztos volt a sikerben.

Mert könyvkiadóként tévedhetetlen volt. Makulátlan minőségérzékével kivívott – és a könyvszakma által ráruházott! – tekintélyének volt köszönhető, hogy a kiadó a magyar könyvkiadás legmélyebb válságát is átvészelte: a közönségnek sohasem okozott csalódást. Ez volt a titok nyitja.

Mindaz, amit a magyar olvasóközönség – a szellemi élet, a magyar művelődés – az Európa Kiadónak köszönhet, ahhoz neki is köze van, azon rajta az ő keze nyoma. Akárcsak a kiadó, intézmény lett ő maga is. Pontosabban: ő maga volt az Európa.

A magyar könyvkiadás elképzelhetetlen nélküle.

Bart István
a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztők
Egyesülésének elnöke

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu