A székely ház
2006.03.09

Huszka József (1854–1934) néprajzi és művészettörténeti szakíró, a magyar ornamentika kutatója
A magyar népművészet egyik első felfedezője. Az 1880-as években gyűjtőútra indult, előbb a Székelyföldre, majd fölkereste a Felvidék és az Alföld településeit is, hogy felkutassa a magyar népi ornamentika elemeit. 17–18. századi kolostorok, református templomok textiljeit, festett famennyezeteit dokumentálta, népviseleti és más díszített használati tárgyakat, kerámiát, festett bútorokat rajzolt le és gyűjtött. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az olyan középkori és kora újkori templomok, mint a gelencei, a homoródszentmártoni, a sepsibesenyői, az erdőfüli, a jáki, a bögözi vagy a csíksomlyói templomok falképeinek megmentésében.

Kutatásaival azt próbálta bizonyítani, hogy a magyar népművészet ornamentikája keleti, perzsa, illetve indiai gyökerű – de elméletével szembekerült a hivatásos néprajzkutatókkal. Úttörő gyűjtő és feltáró munkásságát azonban mindenkor elismerték, sőt az általa felfedezett népi motívumok nagy hatással voltak a magyar műipart pártoló iparművészekre, építészekre is, például Zsolnay Vilmosra, Lechner Ödönre. „Ma már világos, hogy az első részletes vizsgálatokat és elemzéseket a népi építészet terén Huszka munkájának megjelenése és a körülötte kialakult viták váltották ki” – írta róla Kós Károly.

Főbb művei: Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön (Sepsiszentgyörgy, 1883), Magyar díszítő styl (Budapest, 1885), Teremtsünk igazán magyar műipart (Sepsiszentgyörgy, 1890), A székely ház (Budapest, 1895), illetve a legtöbb vitát kiváltott A magyar turáni ornamentika története (Budapest, 1930).

Huszka József, a rajzoló, gyűjtő címmel 2005. május 14. és 2006. március 5. a budapesti Néprajzi Múzeum kiállítást rendezett a múzeumban őrzött közel 1200 rajza, 200 fotója és magángyűjteményének tárgyaiból.

Egyik fő művét, A székely ház című kötetét hasonmás kiadásban a Kráter Műhely jelentette meg (a képek e könyv illusztrációi)

Huszka József : A székely ház
85 szövegábrával, 37 fény-nyomatú és 3 színes táblával illusztrálva
96 oldal + táblaképek, 3800 Ft

Kráter Műhely Egyesület

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu