Az iszlám
2006.03.09

Az iszlám, amely a legfiatalabb, ám a második legnagyobb világvallás, döntően átalakította és megváltoztatta a világot azóta, hogy Mohamed próféta a 7. században megalapította. Megőrizve az egységben a sokféleséget, az „iszlám hazában” a legváltozatosabb kulturális és művészeti kifejezésmódok gyűlnek össze a közös vallás fedele alatt. Az iszlám kezdeti gyors terjedése elősegítette az egymástól eltérő kulturális formák és hagyományok egyedülálló befogadását és egységbe foglalását.

A közös vallás kötelékén belül már igen korán számos helyi, kulturális és etnikai jellegzetesség alakult ki, mivel az iszlám mindig azonnal magába olvasztotta a meghódított vagy megtérített népek kultúrájának elemeit. Ugyanakkor újra hitszakadások következtek be, amelyek közül a legjelentősebb és legnagyobb horderejű a síiták és a szunniuták között történt.

Nyugaton a Magreb, Keleten Kína és Délkelet-Ázsia egyes vidékei, délen az egész arab és perzsa térség, illetve az Észak-Afrika déli részei által határolt terület, valamint Európában is egyre erősödő muszlim kultúra az egység és a változatosság keveréke, amely lehetővé teszi, hogy dinamikus és eleven maradjon, és egyúttal kiemelkedő helyet biztosít számára a világ vallásai és kultúrái között.

A könyv az iszlám térségek és uralkodó dinasztiák történelmi fejlődését követi nyomon, és a vallás születésétől kezdve korunkig mutatja be a művészi kifejezés rendkívül eltérő formáit. Az alapvető építészeti elemek, például a négyejvános alaprajz vagy a minaret változatos megvalósításai a helyi építészeti hagyományok önállóságát jelzik. Az épületdíszítést, illetve a hétköznapi tárgyak díszítését az ornamentika – amely minden iszlám művészeti forma közül a legjellemzőbb – végtelen kreativitása jellemzi. Üzbegisztán visszafogott, ám találékony tégla- és csempedíszítésében éppúgy, mint India vagy Irán ragyogó, naturalista arabeszkjein, vagy a spanyolországi és magrebi geometrikus mintákban letisztult formák jelennek meg, s az Allah teremtette világ gazdagságát és szépségét ünneplik. Ez az élmény ihlette a különböző iszlám kultúrákban született színes, szokatlan könyvillusztrációkat és kalligráfiákat, a pompás falikárpitokat, a különleges fém- és kerámiatárgyakat, valamint az ékszereket.

Iszlám. Művészet és építészet
Szerkesztette: Markus Hattstein és Peter Delius
ezernél több reprezentatív színes fotóval
Vince Kiadó, 2005
639 oldal, 12 000 Ft

Vince Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu