Versek és világháborúk között
2005.02.09

A száz „örök-aktuális” magyar vers közt a magam benső élménye számára mindig ott lesz Babits Mihálytól az Esti kérdés bűvölet-kezdetei mellett a kései nagy költemény, a Mint különös hírmondó… keleti-nyugati filozófiákat politikával és politika-felettiséggel is egyesítő nagy, hűvös és reszketésig hevült vallomása. Költőnk beleélt még a II. elnevezésű világháborúba, de máris azt mondom, érdemébe mégse, s főleg nem lehetett sejtelme sem (mondom a magam arisztokratikusnak is nevezhető felfogásával) az akkoriban még csak Ortega által pedzegetett fogalom gyakorlatáról. Hogy tudniillik nem a szegény tömegek lázadnak; róluk a Babits Mihállyal sajnálatosan vitázó József Attila mondott (s mondott mindannyiszor) az Esti kérdés és az általa imádva tisztelt Kosztolányi Estijének világához képest csillagévnyire igazabb és telitalálóbb alapfogalmakat; nem, a világháború után rögtön ( s ezért nem fogom túlolvasni a különben csodásnak ígérkező mai kiadványt 2 historico-politico tragédiáról; sem) a profit extra csúcsaira hivatott civilizációs rétegek a gyarmatosítás helyett dolgozták ki a demokrációzis non-pluszultráját, emez állítólagosat: becsali-csárdák a „felhozott” tömegeknek, kicsalipénzek érdekében. Nem, nem: Babits még az utolsó klasszikus korban, még Szentkuthy (nem tudta, mily mélyet mondott, e polihisztor!) Prae idején írta eszszéit és tanulmányait. De minden előkorra jön az utókor; legalább középkor kevéssé van erre ma már.

A Kortárs Könyvkiadó által megjelentetett (Budapest, 2005, 800-nál több oldal, jegyzetekkel, névmagyarázatokkal, utószóval) mind tudósi, mind tanulói, mind hedonista forgatásra, mind szívfacsarodásra jól fogadható, igazán csodás kiadvány azt a prózaíró Babits Mihályt mutatja, aki igen sokszor verseivel egyenértékűt alkot e két nehéz műfajban: tanulmány és esszé. A gonddal eligazító könyvszerkesztés ciklusainak pontos elhatárolása önmagáért beszél. (Holott persze nem létezik ily elhatárolódás, mégis: Babits, mint a filozófus, mint a világirodalom olvasója, mint irodalomtörténész és kritikus, mint a szellemi élet szervezője, mint az önéletíró. Remek.) Ágoston és Kant, a hajdani szellemben vett játékelmélet – mára ez változott ám! –, a szellemtörténet, mely divat mivoltából újra éledget, s jól… Shakespeare és Goethe; Dosztojevszkij…. Számomra talán a kötet második legizgalmasabb darabja…. Arany, mint arisztokrata – na tessék! –, Petőfi és Arany, Ady, Illyés… ad notam akkor már, a kettészakadt irodalom sok kérdése. A szellemi élet szervezőjeként Babits ma bajban lenne, ez a fogalom talán ki is halt mára. Kár, de létén épp törmelékei kavarcosak, bár nagyon értékesek. Nem halt ki a tömeg és a nemzet kérdéseinek aktualitása – na tessék, a tömeg! Elolvastam én ezt a könyvet! –, a magyar jellemről írottak aktualitása, a háború háborúja meg…. Ah, valóban feledtem is ezt a címet, mikor a magam kis ismertetőjét fogalmazgattam. Az önéletíróról nem illik esszécímekkel szólni. Mert a témák itt végképp ürügyek.

Szent ürügyek. Babits sanctus, mondanám, ha tudnék latinul. Igaz, non semper idem, kb. nincs kétszer ugyanaz. Ez az esszéisták tisztítótüze, fura mód, mennyországi tartózkodásunk után. Babits sem volt minden-időkre-alkotó szellem. Majd megint jobban eljön kora… de most is robbanó meglepetést fog okozni, már sapienti sat. (Több mondatot tényleg nem tudok latinul.) Az első számú tanulmány, nyilván várja a kegyes Olvasó, nekem itt mi volt: az volt, ahol Magyarország állt előtte „megint, de nem a csonka, hanem az igazi, a történelmi Magyarország, a kerek, ép vonal, mely gyermekkorom óta belém idegződött, melyet oly természetesnek, magától értetődőnek éreztem, mint egy egészséges élő test sziluettjét”… Kétféleképp facsarta ez el, mondom, a szívemet. A Gondolatok az ólomgömb alatt c. tanulmányban van. Különös ez a mi Babits Mihályunk, micsoda fölfedezetlen kincs még. Lepereg szelleméről a „vitázni lehet vele” kifejezés; tolakodás, ha „azonosulunk”… de a terméketlen megrendülés sem legigazibb hozadéka e könyvnek. Hanem a „mégis” oly eleven lüktetés.
Persze, a „különös hírmondó” nem mond semmi újságot, mert ősz és tavasz közt élt, állítólag, és a tél puha lépteit hallá stb. Nem, nem ennyi volt ez a Babits-féle szellem-mű. Hivatkozási alapja lehet egy európai egyesülgetéseken túl önmagában egyesülni (alig?) remélhető Magyarországnak, s ha a nagy szavakat (hagyom!) hagyjuk, hát közös nevező. Természetesen igen sok más dolgot kell ma megneveznünk. Amikor világirodalom-nagyokat, egy Hemingwayt, Salin-gert stb. érzünk kicsit „épp kevésnek”, de egy Martin du Gard-hoz visszatérünk, és Ivánokat s Szmergyakovokat félrehagyva, meg a szegény herceget, Aljosa és Dmitrij kettőssége nagyon is élő mód támad bennünk, hát persze, egy ilyen korban nincs szerencséje Babits-típusú szellemeknek, hogy a (hiúság, ember a neved!) kizárólagos érvényt akár öt percre is megkapják. Ám az örök érvény, mintegy épp küzdelmességeivel, az övék. Ha lesz ürügy dicséretre, türelem tényleges olvasásra. De hát: varietas delectat. Meg fogunk lepődni.

Babits Mihály: Tanulmányok, esszék
Magyar remekírók Új folyam sorozat
Válogatás, szöveggondozás és a jegyzetek: Jankovics József
Kortárs Kiadó
803 oldal, 4500 Ft

Tandori Dezső
költő, műfordító

Kortárs Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu