A., mint Alaine
2007.10.05

„Nem veszi észre, hogy magát itt belélegzik és felszívják” –, mondta Németh László Polcz Alaine-nek, amikor az 1956-os forradalom lázas, vagy a megtorlás jeges napjaiban – már nem emlékszem pontosan – egy fedél alá húzódott vagy féltucatnyi író a Városmajor utcai lakásban. Micsoda mondat, lehetne akár egy szerelmi vallomás is egy Németh László regényben. És valóban, Polcz Alaine lehetett volna akár egy Németh László regény hőse is, hiszen rendkívüli asszony volt.. NŐ és ASZSZONY –, csupa nagybetűvel, mert a teljesség igényével. Az író szeme és szíve már akkor meglátta személyiségének lényegét, amikor még mindennek a kezdetén volt. Legendás házasságának, hiánypótló pszichológusi pályájának. S az írásról még csak nem is álmodott. Miért is álmodott volna, hiszen hallotta elégszer a tudományos publikációit javító Mészöly Miklóstól: „Magyar író felesége nem ír le ilyen mondatot.”

Aztán a magyar író felesége az utóbbi két évtizedben az egyik legolvasottabb magyar író lett. „Én tudok valamit, amit ők nem. Engem olvasnak” –, írta egy naplójegyzetében – némi malíciával, amikor csodálkozva konstatálta, hogy ott ül a könyvhéten a „nagyok” mellett, s dedikál fáradhatatlanul. Ezt már nem tudta kommentálni Mészöly, s mások is meglepetéssel álltak a jelenség előtt.

A tavaly óta már az életből távozni készülő Polcz Alaine még kezében tarthatta a könyvet, amit róla, neki csinált hűséges kiadója, a Jelenkor, 85. születésnapjára, de bizonyára már búcsúajándékként is. A pécsi könyvbemutató napján, szeptember 20-án azonban Alaine már máshol volt. Csak az olvasók forgathatják a karcsú, nagyon szép borítású kötetet – Sebastian Stachowski tervezése –, hogy megfejtsék titkát. A fiatalság szinonimája volt – akárhány évesen is, ahogy Göncz Árpád írta méltatásában, mégis volt benne valami a régmúltból. Bizonyára a teljességre, a teljes életre törekvése miatt mondták róla gyakran: ilyen nők, ilyen asszonyok ma már nincsenek. „Az ember elfeledte, hogyan kell meghalni, mivel nem tudja, hogyan éljen” – idézi egy helyütt Rousseau-t. S az először a tanatológia hazai úttörőjeként reflektorfénybe kerülő Polcz Alaine is érezhette, hogy nem taníthatja meghalni az embereket, csak akkor, ha előtte élni is tanítja őket. Talán innen az életút s az írói pálya leágazásai színessége, meglepetései. Bizonyára ezért is lett író. Boncolgatom az életemet – írta többször is, mint aki tudja, önismeret nélkül nincs semmi. Személyiségének lényege – amit a róla szóló, őt jellemző írások szinte mindegyike kiemel, hangsúlyoz – az odaadás, a másokban való feloldódás képessége. „Karizmatikusan emberkezelésre született”, „beleérző képessége, fantasztikus megfigyelő képességgel párosul”, a „minden rendben van” hitét és bizonyosságát éreztem a hangjában, „s még akkor is előkerít valamennyi derűt a nagy aranytartalékból, ha egyáltalán nincs több neki belőle.”

A könyv az író, a pszichológus, a tana-tológus mellett megemlékezik a barátról is. Több évtizedes, sőt sírig tartó barátságok birtokosa volt – s ezek a barátságok az életmű részei, formálói is. (Kovács Ildikó, Nemes Nagy Ágnes írásai.) De mindennél szebben bizonyítja ezt a könyvben is ajándékként említett portréfilm, az Úton a Halállal I–II., Jeleniczki István munkája. A filmben még „csak” 73 éves, ereje teljében lévő, energikus, sugárzó asszony. Az öregedés, amelynek később „szakértője” lett, még csak fel sem merült vele kapcsolatban. A film tágas, teljes világot rajzol hőse köré, úgy idézi meg a hat évtizedes barátságot, a későbbi regényhőssel, Bíró Bertával, hogy azt hisszük, mi is részese voltunk. Ha valaki, akkor Bíró Berta hiányzik ebből a könyvből, az ő szemével is jó lenne láttatni a barátság hatalmát, képességét, legalább egy levél erejéig.

Polcz Alaine személyisége, tudása képes generációk közé hidat verni, s ez kiderül a huszonegy szerző változatos életkorából is. A revelatív, az újat hozó, a picit már-már retusáltnak tűnő képet árnyaló írás elsősorban Nádas Péteré, aki a szenvedő, a fájdalommal alig bíró szerelmes asszonyt mutatja be a depresszió szakadékánál, rendkívüli tapintattal. „Miklóssal, szerelmes lelkük fenevadjaival viaskodott” – írja egy majd négy évtizeddel korábbi kisoroszi tavaszt megidézve. Ezt a „fenevadat” egyébként ez a nagyon erős asszony sem tudta legyőzni. Kiírni sem volt képes magából a több mint félévszázados házasság mennyét és poklát, bármennyire is vágyott rá. Megpróbálta, de nem ment. „Asszonyi fecsegés lenne, méltatlan hozzá” – számolt be tömören kudarcáról .

S a színes, könnyed, a személyiség egy-egy egy vonását – mosolyát, hangját, udvariasságát – kinagyító „tollrajzok” mellett – Görgey Gábor, Papp András, Szörényi László – szerencsére ott van három, az írói életművet vizsgáló, méltató tanulmány – Tüskés Tibor, Márton László és Baranyai László is. Utóbbi a kötet szerkesztője, írása a nagy műről, az Aszszony a fronton-ról olvasható. Kutatják a csodát, a siker – az öt kiadás és a számos fordítás titkát. Mi más volna, mint isten áldotta tehetség, ami a kritikában sokszor háttérbe szoruló esszéiben, elmélkedéseiben, „elmondom, ahogy volt” történeteiben is kristálytisztán benne van. A szövegirodalom dömpingjében az ő írásai bestsellerekké lettek, s szerzőjük – félve írom le az Annácskák és Havas Henrikek korában – médiaszemélyiséggé vált, a szó jó értelmében. Népszerűsége titkát azt hiszem, jó irányban keresgéli a kötet egyik interjújában Kőrössy P. József : „Azért népszerű, mert bátor, mert helyettünk viselkedik, helyettünk viszonyul a dolgokhoz, helyettünk néz szembe és mond ki dolgokat. Helyettünk bátor. Helyettünk természetes.” És ahogy már mondtam élni tanít és meghalni. S mi másra volna jobban szüksége az embernek?

Tóth Klára

Jelenkor Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu