Az illír Nagy Utazás
2005.04.07

A Pont Kiadóról tudunk ezt-azt. Célkitűzéseiről, vállalt feladatáról, az amúgy meglehetősen avandtgárdnak látszó illúzióról, amely a változó természetű, architektúrájú-kultúrájú népek közeledését célozza az irodalom segítségével. Valljuk meg, az irodalmi viszonylat bizonytalan válaszokat adott az elmúlt kétezer évben, abban a vonatkozásban, hogy a kultúra egy szint alatt/fölött elválaszt, netán közel hoz. Az elválasztra könynyebb példát találni. De a történelmi korokon átívelő problémakör feloldása nem a recenzens dolga. A recenzens örül, ha saját megoldhatatlannak tűnő ügyeit képes halogatni a jobb időkre, nemhogy ne lássa örömteljes realitásnak a kiadó CONFLUX-programját, amely szerint bekövetkezett a kultúra-mellérendelések elvének korszaka.

Indulásnál eldől, kihagyom a Benedek Szabolcs által felkínált mankót, az utószót. Fölszedtem annyit Albániáról, az albán irodalomról, hogy eligazodjak, legyen bármennyire különleges a Kuciuk-könyv. Ismail Kadare részletes feltérképezése láthatóvá tette az iszlám végtelen fennhatóságát, a forradalmakat, a tengerpart behódolásait az éppen érkező eszme, világnézet előtt, a hegyek népe pedig maradt, ahol volt, a Nagy-Albánia vágyképénél (gegek és toszkok). Az albánhoz hasonló elszigetelt és felszalámizott balkáni nép többféle történelmi háttérből termelhet ki írót, aki másként használja az igeidőket, de most úgy döntök, beszéljen a szöveg, nem kell előzetes sorvezető.

A szüzsé röviden és gorombán: a hős, egyben narrátor, a Vágy Napján történő számolatlanul lebonyolított titkos és tiltott szerelmi aktust követően úszni indul Albánia egyik határtavában (Ohrid), és a boldogságban plusz a tóban úszó férfit albán határőrök összekeverik egy aktív disszidenssel, mert aktív disszidens. Harmad unokatestvérei élnek a macedón part Ohrida nevű városában, oda igyekezett át a vízen. Mint a Haza Ellensége kap tíz évet.

Ismerős képlet. Az is ismerős formula, hogy bekerül a paranoia és a költői nihil legextravagánsabb paradicsomába, Balkán politikai foglyai közé, akiknek ilyen és ehhez hasonló neveket ad: Az Öreg, A Hallgatag, A Végtelen Énekes. És mivel a párbeszédek az albán közelmúlt és jelen történéseire utalnak, amit látunk stilizált politikatörténeti tabló. Bennünket, balkáni szüzeket, az Enver Hodzsán túli alapmotívumok analfabétáit, stílusukban részben a kapitány és a gépész dialógusára („Mi harminc?”), részben Rejtő Csontbrigádjának katartikus képekkel görgetett Tűznézés esti összeüléseire emlékeztetnek. Kuciuk nem sok segítséget ad, lebegtet és elemel. Jelenések, szimbólumok, álomszex (fantasztikus betétekkel), költészet, semmi tárgyi. A diktatúra és a szabadságvágy küzdelme, fájdalma, tehetetlensége. Végig ott a legegyszerűbb válasz, a regény Semprun Nagy utazása geo-alteregója. Elforgatott idősíkok, helyszínek, narráció. Ámbár a fasizmus nagy utazásairól mindent tudunk, a kommunizmus, főként az ilyen elszigetelt, az elmebajjal és direkt népirtással határos kommunizmus (Kambodzsa, Észak-Korea, Albánia) nagy utazásairól sokkal kevesebbet. Némi támaszt nyújt alkalomadtán Enver legismertebb jelszava: „Albánia lehetne a szocialista tábor gyümölcsöskertje és nyaraló helye” - de az is, hogy a börtönben albán létkérdésekkel találkozik. A hol költői, hol személyes, hol átlagemberi sorskérdések szépen rögzültek az olvasóban, nem idegenek a korabeli magyar viszonyoktól sem. Mindenesetre mellbevágó látvány, ahogyan egy fiatalember a végső kérdéseket teszi föl. Különös szituáció. Fogalma nincs, a túli világ milyen logika mentén működik, de meri remélni, valamilyen felfogható logika mentén. Ami ott, sehogyan. Ha jól választ pozíciót – akár a börtönben -, állíthatja, a világ szól hozzá, és ő érti. A hattyú a remény regénye.

A hattyú feltalálásának éve 1997-en jelent meg Bukarestben, Romániában. Kuciuk emigráns albán író. Az előző rendszert demokratikusra váltó Albánia a maga nemében is a legrongyoltabb gazdaságot örökölte. A gazdaság mára totálisan összeomlott, a munkanélküliség ötven százalék körüli, a 19-40 éves korúak negyven százaléka elhagyta Albániát, Európába indult. Lehet, több albán írót, költőt kellene olvasnunk, ismernünk, ne akkor csodálkozzunk, hogy nem értjük a lefojtott, szenvedélyes, kíméletlen és sértett illír néplelket, amikor beköltöznek a szomszéd lépcsőházba. És ez nem csak az albán irodalomra, kultúrára vonatkozik.

Ardian-Christian Kuciuk: A hatytyú feltalálásának éve
Fordította Szonda Szabolcs
Benedek Szabolcs utószavával
Pont Kiadó
113 oldal, 1375 Ft

Onagy Zoltán

Pont Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu