A túlélés történetei
2005.03.17

B. Kovács András riportkötete lapjain olyan idős asszonyok és férfiak sorsa elevenedik meg, akik megszenvedték a romániai kommunizmus évtizedeit, s tanúként és szereplőként vallanak a székely falu hagyományos világának pusztulásáról. Életük története a túlélés története, a székely leleményé, mely lehetővé tette a fennmaradást e vargabetűs időkben. S ha a hagyományos székely falusi gazdaságok fel is bomlottak, e vallomástevők mondataiból kiérződik, hogy az évszázadokon áthagyományozódott ősi szokásokat, erkölcsöt mindmáig éltetve őrző emberek ők, kiket B. Kovács felkeresett Bodokon, Szentivánban, Fotosmartoson, Rétyen, Mikóújfaluban, Zágonban, Bikfalván, Étfalván, Kökösben, Gidófalván, Gelencén és Zoltánban.

Móricz Zsigmond szerint a jó riportírónak két nélkülözhetetlen tulajdonsággal kell rendelkezni: éles szemmel és tiszta szívvel. Mert e nélkül nincs téma, mely után kutatni érdemes volna, s nincs meg az őszinte megnyilatkozás feltétele sem. B. Kovács képes úgy megszólaltatni riportalanyait, hogy azok őszintén, kendőzetlenül meséljenek életükről. Mert nehéz megszólalni akkor, amikor a megélt szerencsétlenségeket és csapásokat, a megnyomorított életutakat kell feltárni a kérdező előtt, mi több beavatni őt annak körülményeibe, leküzdve az áldozat-lét szégyenérzetét. Mert B. Kovács nem kisebb kérdésekre keresi a választ, mint hogy volt-e esélye a boldogulásra a székely falvak lakóinak az elmúlt évszázadban? Hogy mit nyertek és mit veszítettek ezek a gazdák ebben az időszakban? S lehetséges-e egyáltalán az újrakezdés, és ha igen miképpen? Úgy talán, mint Deák Dezső, étfalvi gazda, aki 72 évesen, amikor más nyugdíjba vonul, látott neki a magángazdálkodásnak. S portája irigylésre méltó, csak éppen negyven évet kellett rá várnia, hogy azzal foglalkozhasson, amivel mindig is akart, a saját földjével.

A riportkötet lapjain megidéződnek egy letűnt kor hétköznapjai is, szép, ízes beszéddel, melyet a riporter jó arányérzékkel épített be a szövegekbe. A kisinas hétköznapjai, aki a harmincas évek Bukarestjében szabónak tanult, s felszabadulásáig a szabóasztalon aludt. Vagy a „kulák származású” munkaszolgálatos kiskatonáé, akit mikor az orosz hadifogságot megjárt bátyja meglátogatott, körülményein elképedve jegyezte meg, hogy neki Szibériában jobb dolga volt. Vagy Róza néni, aki arra a riporteri kérdésre, hogy volt-e valaha boldog úgy válaszolt „Mint a nótában: Nálam a boldogság nagyon ritka vendég”.

A kötetben megszólalók élettörténeteik elmesélése közben, sokszor öntudatlanul, szót ejtenek a kisebbségi lét nehézségeiről, próbáiról. Kivétel nélkül úgy emlékeznek vissza a „magyar világra” (Észak-Erdély 1941–1945 közti visszacsatolására), mint egy szép álomra, mely túl rövid volt, és gyermekeik vagy személyes sorsuk kapcsán érintik a kétnyelvű oktatás problémáit, a továbbtanulás nehézségeit is. S hogy kapnak-e jutalmat erőfeszítéseikért, a vargabetűs idők tanúi? – álljon itt a riporter válasza: bizonyára igen, mert önbecsülésük nem csorbult.

B. Kovács András: Vargabetűs idők
Mentor Kiadó, Marosvásárhely
252 oldal, 1575 Ft

Erős Kinga

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu