A nemzeti együvétartozás legfőbb kifejezője a kultúra
2007.09.07

A Kráter Műhely Egyesület vezetőivel családról, hivatásról, kiadói célokról, művelődési rendezvényekről beszélgetünk. Turcsány Péterrel és Szutor Ágnessel beszélget Nádor Tamás
 

Nádor Tamás: Mielőtt a Kráter könyvkiadásának a rejtelmeibe bevezetnél, kérlek, mondjál pár szót gyermek- és ifjú éveidről.

Turcsány Péter: A sorsra, hivatásra már gyermekkorunk elkezdi a felkészítést. Édesapám második világháborús múltja, orosz hadifogsága, egyik nővérem korai halála, nagyapáim születésem előtti másvilágra távozása, édesanyám művészi tornatanár végzettsége, kedvessége és munkabírása, nővérkém tudásszomja mind-mind az 1951 márciusában született gyermek jellemét alakította. Családi indíttatásom, sőt adott esetben a polgári életformával ellentétes szokásaim (hosszú haj, albérletbe vonulások stb.), örökös Kárpát-hazában gondolkodásom predesztinált előbb a ’68-as korszak lázadói magatartására, később a marginális értelmiségi létre, szociológiai kutatások elvégzésére Szelényi Iván és Hankiss Elemér kutatócsoportjában, s jelentős fordulatként az 1988–89-es pártalapításokra, társadalmi megmozdulásokra, ahol egyik élenjáró szereplőként vehettem részt.

A hajdani Fiatal Művészek Klubja egyik kulturális vezetőjeként nemzedéki arculatot, programot, sőt otthont tudtam adni kortársaimnak, s az utánam jövő kezdő íróknak. Kihívó volt a Költészet másodállásban című programom a langyos fridzsider-kommunizmus ellen való életakarat új modelljének felmutatása terén is, amely több mint negyven kortársnak adott életében először vagy olykor folyamatosan pódium lehetőséget. Csak találomra idéznék a fellépők közül: Balaskó Jenő, Bertók Attila, Devecseri Zoltán, Kelényi Béla, Kemenczky Judit, Lezsák Sándor, Rakovszky Zsuzsa és Rácz Péter.

A társadalmi szabadság első szellői egy tahitótfalui iskola tanáraként és művelődési ház vezetőjeként értek el. Amatőr rendezőként is dolgoztam akkoriban. Gyerekeket tanítottam Weöres Sándor színdarabjaira. Barátaim mozgalmakat alapítottak, s rendezvényeikre eljártam: Szabó Miklós és Szilágyi Sándor vándorló szabadegyetemeire éppúgy, mint Lezsák Sándor vagy Zétényi Zsolt rendezvényeire.

N. T.: Hogy sodródtál a könyvkiadás területére?

T. P.: A Püski Ízisz Kiadó vezetői hívtak magukhoz dolgozni, s én örömmel álltam be a könyvkiadás munkapadja mellé. 1989-ben névadója lettem az akkor már Ikrek Kft. Kráter Könyvkiadójának, és 1991. január 15-én tizenhat irodalmárral, műfordítóval, művésszel, nyomdai szakemberrel megalakítottam a Kráter Műhely Egyesületet. Önálló civil egyesületként, majd közhasznú szervezetként azóta szolgáljuk s tekintjük hivatásnak nemzeti kultúránk ügyét. Ennek jegyében születnek a szépirodalmi és műfordítói pályázataink, a Csengey Dénesről, Gyulay Pálról és Wass Albertről elnevezett díjaink, az évenkénti Kárpát-medencei Keresztkötődések néven megrendezett nemzetstratégiai konferenciáink.

N. T.: Hogy találkoztál össze Ágnessel, későbbi feleségeddel, munkatársaddal?

T. P.: Ágnes kisebbségi sorsban kezdte meg életét: az ő családja is, mint sok százezer magyar család, akaratán kívül egy napon idegen országban, a Szovjetunióban találta magát, akárcsak a Wass-család Romániában. A kárpátaljai Beregszászból szüleivel együtt ötévesen tért vissza Magyarországra. Ágnest a híres bolgár látóasszonyról, Vangáról fordított könyve hozta a Kráter Kiadó közelébe. Csoda-e, ha a kisebbségi igazságtalan sors iránti érzékenysége miatt felkarolta a már-már megfeneklett Wass Albert életmű megjelentetését: az ő szorgalmas levelezésének, kutatásának és jelentős anyagi támogatásának köszönhetően Wass Albert köteteink sora mára már 57 címet számlál. A nemzeti együvé tartozás legfőbb kifejezője a kultúra, az irodalom! Wass Albert életműve mellett ezt példázza Németh László, Gyur-kovics Tibor életműsorozatunk is.

Az ezredforduló gazdasági, társadalmi kihívásai következtében multikulturális rabszolgatartó és beetető társadalom van kialakulóban. Az egyén is az áldozatává válhat, ha nem dolgozunk ki életképes, személyekig hatoló emberi és társadalmi normakultúrát. A Kráter a családért elnevezéssel főleg a képes gyerekirodalmat visszük vissza a könyvespolcok vagy akár a nagy bevásárlóközpontok polcaira. Weöres Sándor gyermekversei és Lázár Ervin meséi után most Wass Albert Erdők és Tavak könyve, népmese- és mondafeldolgozásai meghódították a magyar családok szívét, ami nem csoda, hiszen természetszeretetében és humanitásában Wass Albert meséi valóban képesek háttérbe szorítani a Disney-kultúrát. Mi ezekkel a nagyszerűen illusztrált mesekönyvekkel (Rényi Krisztina, Sárkány Roland, Gábor Emese, Makhult Gabriella) a családokat ültetjük a gyerekszoba kiságyai mellé, hogy életrevaló tanításokkal szembesüljön szülő és gyermek a könyvecskék elolvasásakor. Mese- és ifjúsági könyveink is népszerűek és díjakat nyertek az utóbbi években. Említhetjük Barcsa Dániel egyesületi titkárunknak Üstökös Demeter című csíki népmese-válogatását, és kiadói főszerkesztőnknek, Kovács Attila Zoltánnak A nevető Erdély című Budai-díjas mese- és anekdotatárát.

N. T.: A könyvkiadás mellett 1990 óta megjelentetitek a PoLíSz című irodalmi–kulturális folyóiratot is. Miért tartjátok fontosnak?

T. P.: Értelmiségi létünk közvetett önmeghatározásának tekintjük a tizenhét éve folyamatosan megjelentetett PoLíSz című folyóiratunkat, havonta közreadott tanulmányait, szépirodalmi munkáit és kritikai írásait. Idén jelentős szellemi erőt képviselő kortárs szerzőink munkásságára kívánunk nagyobb figyelmet szentelni, a Kráter az élő (magyar) irodalomért elnevezésű programunkkal. Tizenkét könyvheti könyvünk közül hét, s ha ehhez karácsonyi könyveink közül hozzáteszünk még hatot, akkor összesen tizenhárom kortárs szerzőt jelentettünk meg az utóbbi hat hónapban! Felsorolásuk önmaga is kiadói munkánk és többpólusú könyvkiadásunk ars poétikájára vet fényt. A kiadó adyendrés teljességgel, József Attila-i mindenséggel kívánja a múltat és a jövőt egyként a jelen elé tárni könyveinkben. A második világháborús évek nagy debreceni professzorának, Hankiss Jánosnak az Európa és a magyar irodalom című művelődéstörténeti műve, a kalotaszegi néprajzos, Vasas Samu Kalotaszegi ünnepek című munkája, a Németh László életműsorozat immár hatodik darabja, a Kocsik szeptemberben is ebben az időszakban jelentek meg. Wass Albert közéleti, politikai jelentőségét három könyvben hangsúlyoztuk: Igazságot Erdélynek!, Népirtás Erdélyben és a Nemzetféltő című monumentális válogatásban.

N. T.: Jól tudom, hogy a nyomtatott kiadványok mellett egy ideje hangoskönyveket is kiadtok?

T. P.: A Kráter alkalmazkodó készségét dicséri, hogy a hangoskönyv piacon is áttört Wass Albert hangja nagyszerű művészek tolmácsolásában: az erdélyi Bodor Tibor, s a honi Szoboszlai Éva, Györgyi Anna, Szersén Gyula, Lukácsy Katalin és más művészeink révén már hallható A funtineli boszorkány, az Adjátok vissza hegyeimet!, a Kard és kasza, a Tavak és Erdők könyve és legutóbbi feldolgozásban az Elvész a nyom. Őszi újdonságként már stúdióban szerkesztjük a kizárólag Wass Albert által elmondott vagy felolvasott beszédek és szemelvények CD változatát, a Kráter Hangtéka legújabb darabját, ami egyszerre lát napvilágot a Hun mondák mesecsokorral együtt.Mámorító újdonság, hogy Csontos János rendezésében elindítottuk a Kráter Filmtéka sorozatot is, első negyvenöt perces filmünk: Wass Albert földjén – a Mezőség kilátásai. A művészien megformált alkotás üzenete, hogy Kemény Zsigmond, Petelei István, Makkay Sándor, Nyirő József, Daday Lóránd és Wass Albert lelki, szellemi magvetése újra és újra kisarjad ezen a történelmi tájon. Ez a film és a folytatásul tervezett kárpát-medencei civil filmsorozatunk a dzigavertovi montázs-dokumen-talista eszközök huszonegyedik századi merész megújítási kísérlete.

N. T.: Mit jelent nektek Wass Albert szellemi hagyatéka?

Szutor Ágnes: Ha egy szóban fejezném ki magamat, csak ennyit mondanék: elkötelezettséget. Wass Albert mélyről fakadó igazságérzete súlyos, szinte reménytelenül visszafordíthatatlan feladatok megoldását rója a vállunkra, de ez a teher mégis könnyedén viselhető, mert lépten-nyomon érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, s ha épp belefáradnánk vagy kétségbeesnénk, akkor „valami” mindig elmozdít bennünket a holtpontról, és új és új erőt ad.

N. T.: Hogyan segít a kiadói munkában a hat gyerek?

Sz. Á.: Égnek a tettvágytól, hogy ők is kivegyék a részüket mindabból, ami körülöttük zajlik. A kiadó a saját garázsunkban működik, így aztán a gyerekek számára nem egy mamát-papát távol tartó munkahely a Kráter, hanem a hétköznapi jelenlét. Torda még csak nyolcéves volt, amikor egy autóutunk során kérte, álljak meg, mert látom-e én is, amit ő, hogy ez a gyönyörű és egyben hátborzongató, borongós téli naplemente épp jó lesz borítófotónak a Halálos köd Holtember partján című Wass-kötetünk-höz; Bíbor lányunk most 14 éves, ő nagy szeretettel korrektúrázza a képes Wass-mese-könyveinket, s állítom, jobb szeme van, mint egy napi munkában megfáradt felnőttnek, de ha kell író-olvasó találkozókon népdalokat énekel, furulyázik, vagy hegedül, hogy a műsor még színesebb legyen; Tormás az asztalon felejtett Photoshop programról szóló könyvet magához vette, és egyedül megtanulta, akárcsak a digitális fényképezőgép szakszerű és magas szintű használatát, így sokszor segédkezik a borítóképek elkészítésében és feldolgozásában, de sikeres volt akkor is, amikor önállóan elkészítette a Nagypetri (Erdély) református temploma kazettás mennyezetének felújításához szükséges adomány-kazettajegyeket, melynek segítségével már több tízezer forint támogatást kapott a gyülekezet a kazetták rendbehozatalára. Balázs a könyvek kiszállítását végzi, Gergely feladata a könyvek nyilvántartása, és ő az, aki a számláinkat kiállítja, s végezetül Emese, aki az elsőszülöttem, távolról segíti munkánkat, különösen a számítógép-kezelésre vonatkozó tanácsaiban vált számunkra nélkülözhetetlenné.

N. T.: Mik a jövőbeni terveitek?

T. P.: Könyvkiadói munkánkban sosincs megállás. Forog a sorskerék, négy őszi könyvet készítünk elő, s nyolc-kilencet karácsonyra. Erdélyből Vasas Samu életműve után a trianoni írógeneráció nagy sorsüldözöttjét, Daday Lórándot és munkáit vállaltuk fel, s ősszel újraindítjuk életműsorozatát. De készül a Wass breviárium is, valamint az újabb Wass mesekötetek mellett Wass Albert élet(mű)rajza, melyen évek óta dolgozom. Terveink között szerepel a székelység történetét taglaló Rugonfalvi Kiss István nagymonográfiája is, az 1939-es keltezésű A nemes székely nemzet képe reprint kiadása. PoLíSz könyvek sorozatunkban Varga Csaba jogfilozófus és Székely András Bertalan kisebbségkutató tanulmánykötetét jelentetjük meg Jogállami átmenet, illetve Népben, nemzet-ben… címekkel. Az ilyen munkákat nemcsak szellem- és kultúrtörténeti tekintetben tartjuk jelentősnek, hanem a huszonegyedik századi értelmiségi szerep és szellemi kiútkeresés útmutatóinak is szánjuk. Nemzetben, humánumban és kereszténységben gondolkodó fiatalságnak társadalmi vezetőrétegre van szüksége, és ehhez a közösségben, a poliszban gondolkodás megteremtése a legfontosabb.

Készülünk a Wass Albert Centenárium november végi megnyitására. A védnöki testületbe már felkértük Gál Kingát, Hende Csabát, Gyurkovics Tibort, Szászfalvi Lászlót, Tőkés Lászlót, Vetési Lászlót és az emigrációból Szász Lórántot, ide várjuk Cselényi Lászlót, Gyulai Líviuszt, Kondor Katalint, Perjés Klárát, az erdélyi Szakács István Pétert. Századik születésnapja után, január második hetében egész napos műsorra készülünk a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, Budakeszin pedig szoboravatásra. Feltehetően erdélyi színhelyeken is sorozatos megemlékezéseken fogunk részt venni.

Nádor Tamás

Kráter Műhely Egyesület

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu