Feynman úr igaz meséi
2002.02.18

Látkép közelrôl. Így is, vagy éppen így: menynyi féle ember! Ahogy a gyermek felnôtté cseperedik, a történet vizében mindig új arc bukkan felszínre. Elôbb egyedi különlegességekként, aztán egymást erôsítve, mind markánsabbá rajzolva egy huszadik századbeli tudós portréját, aki kora legkiválóbb természettanászait tudhatta közvetlen közelében. De még így is rendhagyó kép formálódik, teli humorral, könnyedséggel, az élet érdekes sűrűségével, a világra való folytonos rácsodálkozással.

Tudományos bestseller? Hmmm! Az utóbbi tény, nincs mit kezdenünk vele: ha valami jobbára közérthetôen, érdekfeszítôen, a fölösleges okoskodásokat kerülve van tálalva – jó, tekintsük bestsellernek. A – többnyire joggal, pejoratív hullámokat keltô műfajalátét Feynman huncutságai közepette érdektelen. Úgy tűnik, Márai Sándor megállapítása e „tudományos” terrénumban is igaznak bizonyul: a halottak manapság sokat és jól írnak. Vagy inkább mesélnek, ha akad, aki hallgassa ôket, lejegyezze szavaikat. Feynman úr mesélt, Ralph Leighton meg rögzítette az egyre meglepôbb történetekbe kunkorodó, felidézett emlékeket. És Feynman úr remekel, egészen kiváló történetgond-viselônek bizonyul! De mindez már több mint tíz év távola.

Az 1998-ban elhunyt amerikai fizikus, Richard Philips Feynman, akinek a fotonok és az elektronok kölcsönhatásának elméletében elért eredményeit 1965-ben a világ tudományos közvéleménye Nobel-díjjal ismerte el – bolondos figura. Bizarr fazon, aki történetesen fizika professzor. És Ottlik nyomán tudhatjuk: egy „ürge” is. A Park Könyvkiadó új kötete „Egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai”-t tárja elénk; tulajdonképpen a tudóst célozza meg, mégsem egy tudományorientált kiadvány keretében. Egy mindenre fogékony, érdeklôdésre mindenben érdemes tárgyat találó figura áll elénk, akit csaknem akármely életjelenség szerelembe képes ejteni: a rádió dróttekervényei – egyébként gyermekkorában, egyik megrendelôje legnagyobb meglepetésére, az elektromos készüléket gondolkodással (!) javítja – a rejtvények, mint amilyenek a logikai feladványok, a zárak-széfek, a bűvös számok, hieloglifák, trükkök – a hangyák és levéltetvek különös élettani együttműködése, és még megannyi más dolog. Ja, és persze a csinos nôk! Legelsô szerelme mégis a fizika: mert a természet, és annak számokba, törvényekbe foglalható működése mérhetetlen bűvölettel tölti el, életideje egészére rabságba fűzi. Ezt az édes rabságot szelídíti örömteli otthonossággá megfigyelései, a tudományos összefüggéseket feltáró gondolatai, felismerései révén. Van abban valami kimeríthetetlenül vonzó, ahogy ez a Feynman, egy pasas a tengerentúlról, életérôl, tevékenységérôl mesél. Amikor egy tudós, aki élete során javarészt tudományterülete falai közé záratik, arra szánja magát, hogy a vele történtekrôl, a benne lakó emberrôl is hírt adjon, az nyilván nem lehet a szimpla élettények gyűjteménye. Kell ide valami furcsa, groteszk csavar, a tulajdonképpen jelentéktelennek tűnô megfigyelések és jelentôségteljes fordulópontok finom elegyítése, kiemelése; humor, akár nagyotmondás – lehetôleg hitellel –, valami könnyed gátlástalanság, önmutogatás, ami által olyannyira közelinek, tipikusan emberinek láthatjuk ôt.

Elméleti kötelékeibôl eloldódva beszél mindennapjairól, érdeklôdésének irányairól, kedvteléseirôl, emberi heppjeirôl, kicsinyességeirôl. A személyiség ajtaja szélesebbre tárul, s akit látunk: nem vagy nem sokkal különb bármelyikünknél – bár tehetsége, penge-intelligenciája folytán talán mindenképp.

R. Ph. Feynman: „Tréfál, Feynman úr?
Park Kiadó
339 oldal, kötve, 2900 Ft

Balázs Sándor

Park Könyvkiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu