1956 a BBC magyar adásainak tükrében
2006.10.06

1989 előtt a Szabad Európa Rádióról és a BBC magyar adásáról sokkal többet tudtak Magyarországon, mint ma, de most, amikor mindkét rádió magyarnyelvű adásai már megszűntek, különösen fontos egy olyan könyvet kézbevenni, mint amilyen a Pallai Péter és Sárközi Mátyás szerkesztésében megjelent A szabadság hullámhosszán (alcíme: Az 1956-os magyar forradalom története a BBC elmondásában). Az ötven év előtti Magyarországon ugyan nem készülhettek statisztikák a tiltott rádiók hallgatásáról, de nagyjából azt mondhatjuk, míg a Szabad Európát igen sokan hallgatták szerte az országban, a BBC magyar adásának hallgatósága inkább Budapestről és a nagyvárosokból verbuválódott, az igazi értelemben vett „polgárok” inkább a BBC-re, mint a SzER-re csavarták rá rádiókészüléküket. Ugyanis, bár a Szabad Európa többet és részletesebben sugárzott, a BBC adásainak objektivitását a nagy múltú rádió brit állami támogatottsága szavatolta. 1956-ban a BBC nem uszított a nehéz helyzetben lévő Nagy Imre ellen és nem keltett vérmes reményeket az ENSZ-csapatok beavatkozását, illetve a várható nyugati segítséget illetően. Híreit és kommentárjait mindvégig a józan helyzetmegítélés és a magyarokkal rokonszenvező, de őket kilátástalan tervekkel nem kecsegtető, vagy bíztató szemlélet jellemezte.

A szabadság hullámhosszán egyébként nem csak olyan szövegeket tartalmaz, amelyek annak idején elhangzottak az angol rádióban, hanem olyanokat is, amelyek a rádió archívuma számára, mintegy háttéranyagnak készültek. Ezek most, ötven évvel később azért érdekesek, mert a még élő szereplők sok mindent elfelejtettek, sok részletre, lehet, ma már másképp emlékeznek – de valószínűbb, hogy amit akkor mondtak hangszalagra, közelebb állt a valósághoz, mint az, amit esetleg ma gondolnak. A könyv egyik leghosszabb szövege éppen ilyen: ebben 1956 decemberében Cs. Szabó László beszélget négy fiatal íróval, akik közül kettő ma Magyarországon él (az András Sándor néven író Sándor András, a „párizsi” Márton László), egyből jónevű pszichiáter lett (Ormay Antal), egy pedig felváltva koptatja London és Budapest kövezetét – ez lennék én. Cs. Szabót különösen érdekelte a magyar írók magatartása és szerepe a forradalmi események előkészítésében – erről tájékoztattuk őt akkoriban, lelkes bőbeszédűséggel. Déry Tibor, Benjámin László, az Irodalmi Újság szerepe mind szóba került, de beszéltünk az írók forradalom utáni helytállásáról is. Ez a szöveg tehát ma is érdekes forrás lehet a kor történészeinek.

Magáról a forradalom napjainak eseményeiről Pallaiék számos Magyarországon tartózkodó angolt is megszólaltattak Sir Leslie Fry akkori brit nagykövettől addig a két oxfordi diákig (Roger Cooper és Christopher Lord), akik Budapesten szemtanúi voltak a második szovjet beavatkozásnak. De a könyvben olyan, a forradalom szempontjából fontos magyar személyiségek is beszélnek, mint Király Béla, Kopácsi Sándor, Heltai György, Pongrátz Gergely vagy Rácz Sándor, és hosszabb interjút ad a rádiónak a fiatalon elhunyt Krassó György. A Kilián laktanya körül dúló harcokról és Malétár Pál szerepéről is kapunk több, színes beszámolót. Más szóval 1956 október-novembere más-más megvilágításban, de általában hiteles élmények és adatok alapján tárul elénk ebben a könyvben, amit számos korabeli fénykép egészít ki. A kötet néhány 1996-ban felvett szöveggel zárul, amelyben mai fiatalok mondják el, mit jelentett, illetve nem jelentett nekik az ötvenhatos forradalom.

A régi hangszalagok leolvasása nem volt mindig könnyű feladat, s így hibák is csúsztak a könyvbe. A 24. oldalon például egy mondat úgy hangzik, mintha a Petőfi Kör híres ötvenhatos sajtóvitáját a tudományegyetem aulájában rendezték volna meg. De ez csak egy korábbi Petőfi köri vitára vonatkozhat, hiszen magára a sajtóvitára a Néphadsereg Tiszti Házában került sor. A 67. oldalon egy tizenhárom soros bekezdést október huszonnegyedikével kapcsolatban nekem tulajdonítanak a szerkesztők, noha azt nyilvánvalóan Márton László barátom mondotta. Az a bizonyos elnökségi ülés az Írószövetségben, amiről a 210. oldalon én beszélek, nem november másodikán, hanem 12-én történt – mint ahogy az néhány sorral lejjebb Sándor András szövegéből ki is derül. Cs. Szabót a jegyzetek megint „csíkcsekefalvinak” minősítik, pedig hát már régen tudjuk, hogy a nagytudású esszéíró előneve „csekefalvi” lenne, ha használta volna. Hiányoltam, hogy az október huszonharmadiki tüntetés leírásakor nem hangzik el annak egyik legfontosabb jelszava, ami egyszerre szólt a lengyel demokratizálás támogatásáról és az esedékes magyar reformokról: „Lengyelország utat mutat – Kövessük a magyar utat!” A könyv végén összeállított életrajzi jegyzetekből kimaradt Márton László és az 1960-ban elhunyt Zádor István, illetve utóbbit összekeverték testvérével, Zádor Pál matematikussal, aki nem lett öngyilkos, hanem ma is él az Egyesült Államokban. És persze annak is örültünk volna, ha a Helikon Könyvkiadó, amelyik kemény kötésben és szép kiállításban hozta ki ezt a könyvet, életrajzi jegyzetet közölt volna a két szerkesztőről, Pallai Péterről és Sárközi Mátyásról. Mert ugyan az sem árt, ha tudjuk, ki volt Szuszlov és Sepilov, Nógrádi Sándor és Piros László, de ha már a BBC magyar osztályának két hajdani munkatársa ennyit dolgozott ezen a kutatók számára alighanem nélkülözhetetlen könyvön, róluk is be kellett volna röviden számolni – hátha valakit érdekeltek volna személyes adataik. (Pallai

Péter–Sárközi Mátyás: A szabadság hullámhosszán
Helikon Kiadó
2006, 287 oldal és fényképek, 4490 Ft

 
 
 

Gömöri György

Helikon Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu