A közel és a távol
2005.09.09

Klasszikus irodalmi esetként ismerjük Stendhal eljárását a Pármai kolostor című regényéből. Fabricius del Dongo, a még kamasz fiú elbújik és a bozótból figyeli, amint Napóleon és marsalljai közelednek a waterlooi csatatérhez, persze anélkül, hogy észrevennék a láthatatlan tanút –, aki szintén nem érti, mit lát. Valamivel később Tolsztoj használta ezt a technikát. A Háború és békében sem a franciák, sem az oroszok nem tudatos szereplői az 1812-es hadjáratnak.

A művészet mindig is játszott a közel és a távol adta lehetőségekkel. A hellének álarccal látták el színészeiket, ezzel távolítván el őket a közönségtől. Egy más regiszterben, Epidaurosz amfiteátrumát úgy építettek, hogy az építmény valamennyi pontjáról tisztán hallatszanak a szavak, és ez még ma is így van. Köztudott tehát, hogy a közelség/távolság játszmát le kell bonyolítani, és erre nézve sok anekdotát ismerünk. Köztük van a hellén festő, Apellesz esete, aki úgy ábrázolta szőlőfürtjeit, hogy a madarak rászálltak csipegetni. A realizmus felsőfoka! Ismert Racine válasza is, amikor tragédiájának kritikusai szemére vetették, hogy egyik darabját, a Bajazzó címűt a szultán udvarába helyezte. ’A közönség nem kívánja látni az aktualitást – felelte –, inkább a térben vagy időben távolit. Darabom ennek a kívánságnak felel meg.’

Festészetben, architektúrában ezt a követelményt perspektívának nevezzük. Nyugaton közvetlenül a reneszánsz küszöbén kezdték gyakorolni, Mantegna volt az első, a bizánci befolyás ellen reakcióként, ahol a kétdimenziós falfestmény (pl. Ravennában) már nem elégítette ki a tudományos igényeket. Érdekes, hogy modern korunkban ismét elveszítjük a perspektívát, amely az emberi test megvetésével jár együtt. E tekintetben túlkapásokkal találkozunk – példa erre Chirico és a nouveau roman –, de hogyan is érvényesíthetnénk a perspektívát a Manhattan-stílusban? Minden urbanisztikát megcáfolva, a felhőkarcolók úgy nőnek ki a földből (pl. Tour Montparnasse Párizsban), mintha óriások szeszélyeit követnék. Ezek inkább raktárak, semmint egy újhumanizmus jelképei.

A perspektíva, vagyis a távol és a közel játéka sok minden mást is követel, elsősorban közösségi teret. Ezt a templom, a városháza és a piac képezi. A polgár érzékeli a dimenziókat, tágítja-szűkíti őket. Ez így volt Athénban, Rómában, a középkorban, így volt a tradíciótisztelő afrikai törzseknél is. A varázsló, a táltos maszkot visel, távolságát kiemelve mozdulataival körülírja a közteret, mint tabut.

Mint láttuk, a modern művészet sem idegen az említett játszmától. Azonban félénken áll szemben a perspektíva problémájával, mert nem fogadja el a test és a tárgy metafizikai létezését; az indiszkrét tudományosságot követve újat akar mindenben kitalálni, szerkeszteni. Szétvetni és összerakni.

A közel és a távol felveti továbbá a szakrális kérdését is. Megtaláljuk minden dimenzióban, jelen lehet az ikonban vagy egy Szent Péter-templomi misében, Ravennában éppúgy, mint Toledóban egy Greco-képen. A dimenzió kérdése feloldódik az egyetlen szakralitásban, amely maga hívja létre a tremendumot. Egyszerűbben: a távol és közel szerves része érzékelésünknek, metafizikai képletünknek.

 
 
 

Molnár Tamás

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu