Az indián nyár versei
2005.09.09

Fél évtizede Kiss Benedek akkori új verseit korai őszikéknek neveztem. Azóta ő is átlépte a hatvanadik életévet, s ezzel a hazai életmódbeli hagyomány szerint „jogerősen” is nyugdíjas- és nagypapakorú lett, akit megillett az, hogy verseit akár őszikéknek is nevezhessük Arany János nyomán. A természet és vele kapcsolatban az évsza-kok kezdettől fogva jelentős szerepet játszottak ebben a költészetben, s az évtizedek során ez a szerep semmit sem csökkent, inkább csak módosult: az életörömmel is telített természetszeretet harsogó jellege egyre inkább meditálóvá, szemlélődővé formálódott. A háttérben kezdetben magától értetődően az ifjúság halhatatlanságképzete tűnt fel, újabban viszont a személyes lét bevégzettségének tudata a meghatározó, ám ezt rendre színezik a fel-felbukkanó tavasz-és nyárképzetek. Csak a legutóbbi kötetek címeit felidézve: A havazás mögött (2000) után a Nyáresti delírium (2003) következett, most pedig az Októberi tücskök. A tél után a nyár, majd az ősz. De a havazás mögött is meg-megjelent mindegyik évszak, s így van ez októberben is. Nemcsak azért, mert az évszakok rendje haláláig végigkíséri évről évre az embert, hanem azért is, mert idősödve egyre gyakrabban idéződnek fel az életidő tavaszi, nyári szakaszai, emlékei, s bizony megképződik az eljövendő télidő is.

Kiss Benedek rendre jól választ magának kötetcímet, s ezek egyúttal a versanyag egyik domináns, tematikai és esztétikai értelemben is meghatározó versét állítják a középpontba. Ilyen mű az Októberi tücskök is. A tücsök közismerten a költő, a tücsökszó a költészet egyik jelképe. Ez a muzsika azonban a nyárhoz kötődik. Őszre elhalkul, majd elhallgat a tücsökszó, miként a Babits megverselte szüreti ének, s a csönd az elmúlást sugallja. A mégis felhangzó monoton zene így az életakarás jelképévé válik: „Ám ti, október tücskei, citeráztok, mintha mi sem / történt volna, mint mikor még augusztus / röptette, szórta csillagait bőkezűen, / amikor magától értetődött, / ami most virtus.”
Ez a kötet a megjelölés szerint „korábbi és újabb versek” 130 lapnyi anyagát tartalmazza. Miután ez az 1969-es indulásakor már feltűnést keltő költői pálya nem csupán a természetközelséget mutató szemlélete miatt egységes, hanem általában a korán kialakult költői világkép és a poétikai, verstani eszköztár alapján is, a különböző keletkezési idejű darabok békésen illeszkednek egymás mellé. Aki most ismerkedik csak ezekkel a versekkel, nehezen tudná az időben elhelyezni őket. Ott van például a Kenyeret anyám úgy eszik, ez a feledhetetlen édesanya-költemény, amely éppen húsz éve jelent meg először kötetben, de itt, az Ártatlanság elvesztése című, anya-verseket tartalmazó ciklusban is a helyén van.

A kötet mindent átható alapmotívuma a rezignált életszeretet, s ezért neveztem el az indián nyár verseinek ezt az anyagot, beleértve az itt szereplő régebbi verseket is, mivel az újabbak a régebbieket is a maguk jelentéskörébe, hangoltságába vonják. A rezignációnak az elégikusság felel meg, de Kiss Benedek esetében ebben nem a fájdalmasság a meghatározó, hanem a mindenen átsugárzó életszeretet. Kezdetektől egyik kedves műfaja a dal, s a dalszerűség általánosabban is jellemzi őt. Az indián nyár versei is gyakorta dalolóak.

A fő motívum olyan meghatározó motívumkörökben formálódik, mint a már említett ősz, az anya, továbbá az Isten, a feleség, a barátok és a bor. Egy hosszabb elemzésben érdemes volna mindegyikkel részletesebben foglalkozni. Most csak néhány példát említhetek. Balázs József regényét s az ő emlékét idézi fel a Koportos, amelynek kulcsszava a becsület. Ezzel tudja a regényhős és az alkotó jellemét a legpontosabban megragadni: „de az élet, ha kurva is, / nem lehet anynyira hamis, // hogy ki ne csikarhass belőle egy / falat jót, pupillányi eget, // ha a becsület – becsület!” A Szép magyar boroknak dicséreti ciklus kilenc darabja egyaránt kedvre és kóstolásra serkentő bordal. Elhagyhatatlan belőlük a derű és a humor. A Zöld Veltelini így kezdődik: „Feleségem-bor – / az vagy, / az lettél nekem, Zöld Veltelini! / Monogám sose voltam, / de benned találtam állandóságot, / akihez minden kicsapongás után / meg-visszatérek.” Végül a feleség-bor után olyan feleség-verseket ajánlok a verskedvelők figyelmébe, mint az Engesztelő vagy az Amíg átfordul a naptár lapja. Ennek az utóbbi versnek az indítása az emberpár kapcsolatát a kozmikus rendbe illeszti bele: „Szemed rámvirrad, s lassan / szétárad bennem a reggel. / Szeretem, mikor lekattintod / fejem fölött a Holdat, / s útjára indítod a Napot / szerelmeddel.”

Kiss Benedek: Októberi tücskök
Széphalom Könyvműhely
142 oldal, 1600 Ft

 
 
 

Vasy Géza

Széphalom Könyvműhely

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu