Lélekben nagyok
2005.07.01

Gál Elemér Kolozsvárott szerzett magyar szakos diplomát; Szatmárnémetiben Szilágyi Domokosnak és a drámaíró Kocsis Istvánnak is tanára volt. Szisz diákéveiről A költő életei című antológiában számolt be. A Tanügyi Újság munkatársa, 1990-tól a Szamoshát szépirodalmi lap főszerkesztője volt, 1994-ben települt át Egerbe…

Héthavas című főművét őstörténeti hitregénynek nevezi. Íróhoz méltó feladatot talált, léthelyzetünk természetét ismeri fel a régmúltban. A magyarság hivatását fejtegető eszméket, gondolkozó nagy elődök „alapproblémáját” újszerűen mutatja be jól komponált regényében. A műfaji elnevezés a regény eszmeiségét és szerkezetét is meghatározó célkitűzésre utal. Azt bizonyítja: lehet egy regény egyszerre őstörténeti és hitregény is. A művészi titok: el tudja-e hitetni az író, hogy a magyarság honfoglalás előtti korszakának hitvilágát hitelesen ábrázolja.

Két párhuzamos szerelem történetével kelti fel bennünk az elhihetőség művészi illúzióját, ebbe illeszti a sámánhitből a kereszténységbe való átmenet hitvilágának ábrázolását. A fő cselekményvonalat Zsögöd és Ajnád sajátos szerelmi versengése tölti ki, amely túlmutat az egyéni boldogságkeresés céljain. Végső soron közösséget szolgáló emberi értékek döntik el, hogy kit választ a leány. Csenge a hitében erősen emberi, jellemében megbízható lelket fedezi fel Zsögödben, akiből az ő számára csak egy lehet a világon; mert benne látja lelkének másik felét. A kövek országában a hitüktől vezérelt emberek a magáncsatározásoknál előbbre tartják a közösséget. Ebben a háborús korban népek vesznek el, hitek dőlnek, emberek milliói menekülnek, otthont és hazát keresve maguknak. Ekkor keresi és találja meg a maroknyi hun töredéknép a módját annak, hogyan teremtsen kapcsolatot a honfoglaló magyarokkal és megvédje a 17. századig Héthavasnak nevezett Hargita rejtekébe menekült székelységet.

A regénybeli történelem csak időbeli és formai keret, amely népmondák, regényes krónikák, ősvallási hitelemek, hitregék és írói fantáziából született eredetmondákból áll össze. Az író arra keres választ, hogy mi tartotta fenn 450 éven át a székelységet a széthulló hun birodalom romjainak egy kis szigetén, hogy nyelvét megtartva megőrizze identitását és bevárja magyar testvéreit? – Az őseitől örökölt szellemi-lelki kincse: újulni képes hite.

Példaértékű ez a naiv őstörténeti kalandozás a modern kor embere számára is. A primitívnek vélt társadalmakban is születtek érző lelkek, akik lemondtak önös érdekeikről, amikor az összetartozó népek érdekei áldozatot követeltek. Lélekben tudtak nagyok lenni, magukhoz emelték a kisembert is, hogy mindenki otthona legyen a közösen védelmezett haza.

Gál Elemér: Héthavas
Grafotip Kiadó
510 oldal, 2800 Ft

 
 
 

Cs. Varga István

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu