Kiadói ars opeticák
2005.04.16

Sorozatunk újabb bemutatkozó kiadói a Kortárs Kiadó és a Könyvmolyképző
 

A Kortárs Kiadó a magyar és a kortárs és klasszikus szépirodalmi művek, irodalmi és kultúrtörténeti munkák kiadója: a magyar szellemi élet meghatározó műhelye igyekszik lenni. Nem afféle könyvgyár, nem is mindenáron nyereségre törekvő, múló divatokat kiszolgáló vállalkozás, hanem otthona a magyar íróknak, műhelye az irodalmi életnek. Kulturális örökségünk közreadója és megőrzője.

Több mint egy évtizedes működésünk során először is igyekeztünk megszerezni és a kiadni a kortárs szépirodalom legjavát, neves szerzőket és pályakezdő elsőköteteseket.

Az ÚjLátószög sorozat köteteinek közreadásával a fiatal költők és prózaírók megjelentetését biztosítjuk azzal a meggyőződéssel, hogy szükség van egy olyan fórumra, amely kötettel még nem rendelkező íróknak lehetőséget nyújt a megjelenésre és a megmérettetésre – s ha nálunk otthonra találnak e fiatalok, segítjük életművük ápolását újabb köteteik közreadásával. A Phoenix Könyvekkel otthont teremtettünk a nyugati emigráció klasszikus és élő íróinak. A Magyar Néző kötetei a nemzeti gondolkodásról adnak áttekintést úgy, ahogyan szépírók, elmélkedők, politikusok a magyarságot gondjaival, feladataival és sorsával együtt látták, de úgy is, ahogyan a közelibb-távolibb világot szemlélték. A kötetek műfaja változó: dokumentum, vitairat, teljes mű és egy-egy életmű keresztmetszete, tematikus gyűjtemény és egy földrajzi vagy szellemi táj kérdéseit összefoglaló antológia – ismertebb és feledésszámba menő szövegek. A szerzők sora Mátyás királytól Illyés Gyuláig terjed. Reményeink szerint együtt, éppen e sokszínűség révén fogják láttatni
a történelmet, sorsot is kijelölő és arra reflektáló, mindig változó, olykor perlekedő, de mégis működő nagy szellemi műhely – az ország – átfogó gondolatait. Többéves előkészítő munka után 2000-ben tudtuk folytatni a Szépirodalmi Könyvkiadó sorozatát, a Magyar Remekírókat, amelyben eddig már megjelent a magyar irodalmi kincs legjava, kiváló szövegekkel, gazdag jegyzetanyaggal. Az új folyam kötetei pótolják a megszakad sorozat hiányait: az eddig megjelent gyűjtemények – a 19. század költészetét reprezentáló antológia, Mikszáth Kálmán novelláinak kötete, Zrínyi Miklós, Vajda Péter életművének foglalata, a rövidesen megjelenő Babits-tanulmánykötet – a jelenlegi magyar könyvkiadás különleges darabjai.

Könyvmolyképzés felsőfokon!

„Sokan törődnek a könyvekkel! De ki törődik az olvasóval?” – olvastam nemrégiben e lap hasábjain. Ez a gondolat azóta is motoszkál a fejemben. Kit akart provokálni?

- Ezt az üzenetet nem provokációnak szántam. Valódinak érzem a problémát; és annál hevesebben érzem, minél több hírt hallok arról, milyen kevesen milyen keveset olvasnak. A „panaszszó” szinte folyamatos, de alig néhányan jutnak túl a puszta aggodalmaskodáson, és azon, hogy felróják az embereknek – mindenekelőtt a gyerekeknek, mert nekik minden olyan könnyen felróható –, hogy nem olvasnak. „Pedig milyen fontos és nemes dolog az olvasás. Ejnye-bejnye.”

Némi indulatot érzek a hangjában…

- Dehogy! Nincs bennem indulat. Talán egy cseppnyi irónia. Mindenesetre ennek az ellentétnek a felismerése elegendő volt ahhoz, hogy 2000-ben, az Olvasás Évében haladéktalanul elkezdjünk dolgozni.

Miben bízik?

- Mindenekelőtt az emberekben, a gyerekekben. Óriási tévedés, becsapás, önbecsapás (tessék választani), hogy nincs igény a kultúrára. Ha így lenne, nem jelentkezne évente 14–15 000 fizető klubtag (gyermek és felnőtt) a Jonatán Könyvmolyképző játékba. Márpedig jelentkeznek, és óriási örömmel, lelkesedéssel dolgoznak, olvasnak az egész tanévben.
Az persze igaz, hogy egyre kevesebb idő és pénz jut a könyvekre. De épp ezért van szükség egyre inkább a törődésre.

Arra nem panaszkodhat az Olvasó, hogy nincs választék.

- Tényleg nem. Kitűnő könyvek jelennek meg gondos kiadók műhelyeiből. És jó néhány kevésbé kitűnő. És sok egyáltalán nem kitűnő. Az Olvasó pedig a bőség zavarával küzd. A fizetett hirdetéseken kívül alig kap információt arról, hogy a kevés pénzén mit érdemes megvásárolnia, és az elenyésző idejét mire érdemes fordítania.
A Bookseller című brit szaklap felmérése szerint elsősorban a család, a barátok ajánlása alapján választanak olvasmányt az emberek. Ez nálunk sincs másként.
Jonatán, a Könyvmolyképző „főigazgatója” mára már több tízezer gyerek, szülő, pedagógus és könyvtáros jóbarátja, akinek javaslatait várják és figyelembe veszik.
Kiadóként folyamatosan kutatjuk és elemezzük az olvasói igényeket, és nagy gonddal válogatunk. Honlapunkon és katalógusainkban sok hasznos információt nyújtunk. Így takarékoskodunk a vásárlók pénzével, idejével, energiájával.
Egyszóval törődünk az olvasóval.

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu