Egy klasszikus ködlovag
2001.04.03

Cholnoky Viktor: Az álomirtó
Szerk.: Sánta Gábor
Lazi Kiadó, Szeged, 2000
209 oldal, kötve, 1200 Ft

 

Gyönyörű, korántsem ködös küllemű könyvet ad kezünkbe a szimpatikusan szegedi Lazi Kiadó, s látom, Gulácsy Lajos nagy borítódivat. Méltán. A századforduló prózaíróit is méltán szeretjük. Túlszámítógépezett korunkban, no persze. Imádni akarjuk egy kicsit (bennük) a magunk ködösségét, sőt ködélményeit. „Miközben” a hagyományos történet keretei (ezt a kiváló és mindenre kiterjedő utószó szerzője, az ihletett és lelkes irodalomértés egyik magyar profilovasa, Sánta Gábor is kiemeli) széttörnek, helyettük itt-ott behorpasztott, de mindig kísértethangulatos töredék-felületeken haladhatunk tovább, mondom, „miközben” ez történik...

Aközben mi is történik? Miért szeretjük mi ezeket a századfordulós írókat ennyire? Vagy Krúdyt, ahol csak árad, árad, indázik?

Talán nem is számítógépes-pontos korunk az ok. Hanem hogy e jelenidő ködei áporodottak, azok voltak mindig is. Lásd Ottlik: a hatalmasok ködbe kiabált (olcsó) parancs- és jelszavairól! Tehát a nemes-köd kell nekünk. A szépséges vagy romos kertekre (Testek-lelkek kertjeire) leszálló szivárványos pára. Jó, ez hangulatos indoklás. De menjünk tovább! Hiányoznak a jelen rablómeséi mellől (lassan háromnegyed százada!) az igazi legendák. A középkoriak. A tényleg lovagiak. Trisztánosok-Izoldásak. Alkimistásak. Szentföldesek, várurasak. Arany balladáival történtek kísérletek, hogy... De a századforduló. Pontatlan kifejezés. Krúdy nem az. A szellemről van szó, nem az időhatárról.

Fontoskodva azért nem utalgatok itt én-nem-tudom Néhusztánra, Trivulzióra, Láb doktorra, mert cikkemet a leendő Cholnoky-rajongóknak írom. S azt mondom: prózánknak az a vonulata, melybe Kosztolányi, Szép Ernő, hogy a szélső példákat, mint Móricz, ne is mondjam, de Hunyady Sándor stb. tartozik, a valóság hűségére esküdött. Vagyis azt írta, nagy bűvöletekkel, ami volt.
Krúdy, a Cholnoky-testvérpár, Lovik Károly etc., durván ellentétezve, azt írta, ami-ahogy nem volt. A történet meséje eltűnt, de mesetörténetek alakultak.

Cholnoky Viktornál dermesztő szellősséggel. Márványerezettel. Illés Endre írta valakiről: azért szereti, mert a balzaci zsúfoltság van meg benne. A ködlovagok azonban, azok, akikre – mint Cholnokynkra is – ez a jelző illik (így pl. Hunyady Sándor az írásaiban nem volt ködlovag! ő realista volt), a középkorhoz, a gótikához hajlanak (vissza). Ellenben mert semmi neogót, neoromán nincs bennük (mint jaj-szegény-dísz-építészetünkben a XIX. század végén), tiszta forrásból fakad náluk a víz, a lázképzelet levegője leng, és a földönjárás is olyan, hogy a holtak lehelete száll a talpuk alól. És nem ájulunk tőle ha-lálba.

Inkább, mint Kosztolányi nézte a sírásókat, elmélázunk magunkon: a szegény régieken. És közben csupa sziporka (inkább: kőpattogás) köröttünk a világ. Sánta jól írja megint: Poe, Stevenson történetei jönnek fel – némiképp Füst Milán prózáját előlegezve, Például Cholnokynál. Ebben a gyönyörűszép álomtenyésztő könyvben. Amelyik Az álomirtó. („Poénjai” nem elmondandóak!)

Élete – tragikuma –, melynek virágai e művek, nem volt ily diszkrét velünk. Szomorúan tűnt el e Cholnoky a ködben.

 
 
 

Tandori Dezső
költő, műfordító

Lazi Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu