...világok között...világok között...világo – részlet
2005.06.01

Füzi László: Maszkok, terek.... Kalligram Kiadó, 216 oldal, 1900 Ft • Gárdonyi Géza: A világjáró amerikai. ERI Kiadó • Rákosi Viktor: Utazás a Holdba ERI Kiadó • Simor András: Kígyóvilág. Z-füzetek Kiadó • Hermann Nitsch: Orgia misztérium színház. Budapesti Metronóm Kiadó
 

Kevés híján nem ezt a szalagfutót kölcsönöztem el Füzi László könyvétől (Maszkok, terek..., Kalligram, Pozsony, 2005), hanem a kötetcímet, mely szintén egy esszé élén áll. Mert Füzi szép, bensőségesen közvetlen és értő hangot „üt meg” az Esterházy Péter második aparegényének üdvözlésekor, magam sem titkolhatom (csak míg ott fájdalmas a hang, részemről itt örömteli), köt személyes kapcsolat a szerzőhöz, bizony, Kecskeméthez is, de nagyaparegényt nem tudnék írni az öreg iparosról, kocsmárosról stb. Füzi a szívemhez – sokunk szívéhez – nagyon közeli témával nyit: Játék. Nagy közelség, igen: egy élet áttekintése a játszás „tükrében”. A fű szaga, az uszoda vize, a tömegtájékoztatás révén megismert sport –: és ugyanaz az átéltség, ami a Kecskemét Fő tere – és ami körülötte van nem csupán helytörténeti élménybeszámolóját és városkódex-kezdőbetűjét és krónikáját... és... és... jellemzi. Füzi született krónikás! De az analitikus tőről sarjadott. Ha Illyésről, ha Ilia Tanár Úrról, ha Vekerdy Lászlóról ír, másutt Márairól, visszatérően „szentjeiről”, azaz József Attiláról és Németh Lászlóról, a tanulmányt és esszét hitelesen ötvöző írásoknak megvan ez a kincsestára: még, íme, kik voltak a mellékszereplők, a „jellemszínészek”, mik a vonzáskörök... melyik évben történt, kinek a közvetítésével... és a többi. Ez a három fő Füzi-arculat rajzolódik ki az olvasmánynak így plusz izgalmas kötetből: a tér (Kecskemét, de Firenze, Róma, Nápoly stb. is), az arc (ah, nem maszk, a szónak nem a farsangi értelemében!) és a sűrű középjáték (mint a sakkban). Persze, egy olyan prominens folyóirat sokféle vonzódású, változatos széttekintésű főszerkesztője, amilyen lap a kecskeméti Forrás, óhatatlanul gazdag – és örök megújulást kívánó – szellemi és szellemien társas életet él, ez kötelezettség... de Füzinél adottság is. Adva vannak a primer adottságok: helyzetek sok évtized alatt, emberek, életművek, társadalmi és történelmi(?) változások; de vajon másodlagos jellegű-e az elemek kombinációja (mondom, a középjáték)? Nem! Füzi valóban Legendák helyett címmel ismertet legendát, és Szépség-pillanatok utalnak nála eszszécímben az örökszépre, a természetesen a „győzelem ha van” – ne mondjuk, kitől: –zárójelbe tétetik... és a középjáték célja még nem a győzelem, legföljebb a minőségnyerés. Ha a sakkhasonlatnál kitarthatunk, Füzi a minőségnyerés játékosa!

Ezeket a minőségeket – hagyva már a játékot – egy szerencsés, bár sok mindent megszenvedő alkat küzdi ki. Nem maszk és nem szerep a jellemszínész Füzinél (nekem fordítóként kedves fogalmam a jellemszínész, magamra értem, bocsánat!), nem relációelvállalás, hogy ő – ennyi relációba kerül. Nem, Füzi profija a relációk érzékelésének! Esszéista rendeltetése innen evidens: bár nem villogásokra törekszik, bizony, olyan sűrű fényrendszert ad a tömérdek névvel, ismert és kevésbé ismert szellemi szereplővel s hozzájuk fűződő kapcsolatával, hogy – mondom! – ezek történelmi becsű írásokként is sokat forgatott lapok lesznek az idők én nem tudom milyen meszszeségeiig. Engem legalábbis állandóan izgalomban tartott a töretlen egységű stíluson túl az is, hogy még ki a csuda jön, mik következnek ebben az esszében, abban, s főleg a fél- vagy egészen-önéletrajzi írásokban. És egy pillanatig sem fáradtam bele a...

A...? Hetekig tartó olvasgatásba. Mert a Maszkok, terek... (merész dolog címbe venni a három pontot, de Füzinél jól megél ez!) hálás könyv, azaz olvasója hálás lehet a szerzőnek épp a sűrűségért, az anyag bőségéért. Vannak kitekintések! Vannak véleménynyilvánítások! Vagy véleményismertetések (e tárgyban egyik kedvencemet is elemzi, azt az írást, melyet Elek Tibor készített, s magam lelkesen olvastam az irodalmi siker természetrajzáról („civilizációs mindennapjainkban”, tehát itt és ma). Aki az említett városokról (nekem Kecskemét a legizgalmasabb, fájó, hogy én már sosem utazom!), az említett művészekről (mert Benes József festőművészünket se feledjük), de akár Lengyel Andrásról, „mellesleg” Esterházy Péterről érdekes metszeteket akar kapni, karcokat, vagy éppen pannókat, táblaképeket – tessék! Füzi könyve egész kis enciklopédia. Szerencsére jól jelzi dolgát a Kalligram, ott láthatók a kötet végén Füzi más könyveinek meghirdetései is. Esszék, tanulmányok, magatartásvizsgálatok – és naplók! Naplók, naplók és naplók lesznek Füzi napjaiból és szeretett íróinak lapjaiból, és ami a legmegnyerőbb, ami engem – bocsánat, a Forrás szerzője vagyok, nem használhatok nagy szavakat – boldogsággal lep meg, az az, hogy amiről Füzi ír, az sosem tartozik „más-más lapra”, nincs nála diszkrimináció. Amiről szól, abban – bámulok – egy a világ. Szerzőnk most ötven éves.

Tandori Dezső
költő, műfordító

Kalligram Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu