Lyuk az életrajzon
2001.07.17

Születtem... Magyar színészek önéletrajzai (Curriculum vitae)
Szerk. Csiffáry Gabriella
Palatinus Kiadó, Budapest, 2001.
512 oldal, kötve, 3600 Ft

Bármily sok kifogásról és bosszúságról esik is szó az alábbiakban, köszönet és elismerés illeti Csiffáry Gabriellát a Születtem... elnevezésű könyvsorozat kimunkálásáért. Elsőül magyar írók, nemrégiben pedig magyar színészek curriculum vitae-it vehettük kézbe. Ez utóbbi „200 és 85 jelentős színművészének állít emléket”, Déryné Széppataki Rózától Blaha Lujzán, Jászai Marin, Csortos Gyulán, Törzs Jenőn, Kabos Gyulán, Honthy Hannán át Páger Antalig, Sulyok Máriáig, Mensáros Lászlóig, Őze Lajossal zárva a sort. A 33 hölgy és 52 úr természetesen nem hiánytalanul, de híven reprezentálja jócskán két évszázados nemzeti színjátszásunkat (s a panteonba egy-egy kisebb csillag is bekerülhetett). A jó szakember jó szeme tudta, hol keresse Egressy Ákos önéletrajzi levelét, Kiss Manyi remek humorú emlékező újságcikkét, Tolnay Klári Egyes szám első személyben című – a gyűjtemény egyik etikai és stiliáris magaspontját jelentő – írását. Érdekes és sokszínű olvasmány, amolyan perszonális színház- és kultúrtörténet bontakozik ki. A kötet kaleidoszkópjában egyik szöveg átmintázhatja a másikat, rengeteg rejtett összefüggés, adalék biztosítja az állandó figyelmet.
Sajnálatos és szinte megmagyarázhatatlan, hogy ez a felkészültség miért nem hatja át az egész vállalkozást. Eleve probléma, hogy a Magyar színészek önéletrajzai nem tisztázza magát a műfajt. Vaskos mű részlete, alkalmi bemutatkozás, hírlapi kis színes, hivatalnak benyújtott textus, levél, szépprózai vállalkozás, interjútöredék egyaránt minősülhet önéletrajznak. Ez az indokolatlan tágasság egymástól teljességgel elütő súlyú, jellegű, megokoltságú és stílusú szemelvényeket sorol egymás mellé (a színészek születése rendjében, tehát a papírra vetést tekintve akár húsz-negyven éves „ugrásokkal”). Mindezt lényegében jegyzetetlenül, holott a szó szoros értelmében vett önéletrajz (de általában minden autobiográfia) kényes és pragmatikus – valamely célt nem feltétlenül a teljes igazság és tényállomány tiszteletben tartásával szolgáló – műfaj. Meghökkentő tehát – például –, ha Pataky Jenő tollából (1951-es datálással) csupa olyasmit olvashatunk, ami sem az 1930-as években pályakezdő ifjú titán legendáriumával, sem a vallásos világképű és nemzeti érzelmű idős művészről őrzött emlékekkel nem vág egybe. Az ismeretlen célra (és aligha a nyilvánosságnak) íródott összegzés szerzője, „hőse” ellen fordul. Számos más esetben is, és nem csupán az 1950-es, de akár az 1850-es évek kapcsán is. Többek közt azért lett volna elengedhetetlen a jegyzetelés.
Másfajta durva hiba a rossz szövegválasztás, illetve a semmitmondó kiemelés. Biller Irén esetében valószínűleg csak híres-hírhedt (politikailag sem közömbös) szerelmi viszonya érdekli az utókort, nem az a sápadt 11 sor, amely ide került. Mivel a Névmutatónak elkeresztelt életrajzi kislexikon egyik-másik kézikönyvünk szolgai kimásolása (így lehet Pataky Jenő itt és csak itt Pataki i-vel, visszautalva a forrásra), sem Biller, sem mások esetében nem leszünk sokkal okosabbak. Érdekes, hogy míg számos – különféle típusú – színész-önéletrajz lehetővé teszi a „jólértesültséget”, a Névmutató szürkesége szinte visszaveszi az élet-teátrum kavargását. A szerkesztő nem tekinti „társulatnak” szereplőit (noha ők nemegyszer így vélekednek egymásról, együtt játszanak, élnek). A talán „ellenpontozásnak” is szánt szikár adatok sokszor hiányosak, sokszor roszszak. Kit izgat, hogy olysói és héthársi Gabányi Árpád Lenkei Etelkát vette feleségül, ha a színháztörténeti szenzációjú, regényes házasságok és válások tömkelege említetlen? El lehet-e vágni Kiss Ferenc lexikoncikkét 1944-nél...? Nincs, aki észlelje, hogy Makay Margit ugyan igen hosszú életet élt, de nem 108 évet?
A legabszurdabb, hogy Csiffáry összetéveszti a Nemzeti Színház egyik – erdélyi származású, elfeledett, nehéz sorsú – színészét, Nyerges Ferencet egy sokkal fiatalabb névrokonával. Ügyet sem vet arra, hogy az önéletrajzi kanossza így egy (akkor) 16 éves kamaszra vonatkozna. Nem pusztán szakembernek: a színházszerető hétköznapi olvasónak is döbbenetes, hogy Várkonyi Zoltánt összecserélték valakivel, leginkább egy másik Zoltánnal, a saját sógorával, a filmrendező, díszlettervező Fábri Zoltánnal.
Ha egy színész több életrajza vagy életrajzi részlete kapott helyet, a Tartalom – indokolatlanul – mindig csak az I.-re utal. Az összeállító elhanyagolta az utómunkát. Ha egy folyóiratcikk-kivágaton a könyvtárban nem talált évszámot, ismeretlen keltezésűnek dátumozta a szöveget. Pedig – mondjuk – a „Pécsi Sándor I.”-be elég belenézni, s máris világos: csak kb. 1970-ben íródhatott, erre-arra legföljebb egy év kilengéssel (s így nem is az I. hanem a II. cikkelyként kellene állnia).
A megszámlálhatatlan sajtó- és adathibáért, a restség folytán elmaradt korrekciókért, a teljes szakmai gondozás fogyatékosságaiért a szerkesztő felelős. Viszont – kanyarodjunk vissza az első mondathoz – neki köszönhetjük Alfonzó curriculum vitae-jének sziporkáit, ő ásta elő Bánóczi Dezső írását (azzal már nem törődve, hogy Bánóczi 1950-re elfeledte a saját szerepét a Thália Társaságban), ő közöl Makay-tól, Kisstől 1926-os, nem tartalmatlan textusokat (mindkettejük előtt még két emberöltőnyi művészpálya állt – tehát ezen írások pillanatában, történeti aspektusból nézve, még csak „pre-önéletrajzukat”, karrierjük előzetesét fogalmazhatták). Hallva a népszerűnek bizonyuló könyv újrakiadásával kapcsolatos szándékot, tudva a Születtem... sorozat folytatódását, a hibák orvoslásának reményével róttuk kifogásainkat.

Tarján Tamás

Palatinus Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu