2020. október 22, csütörtök
Előd napja

Évfordulók:
1870: Ivan Alekszejevics Bunin születése (Voronyezs)
1882: Arany János halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Moderálási normák

Mindenkinek, aki regisztrálja magát az Új Könyvpiac Online fórumán, el kell fogadnia és tudomásul kell vennie az itt megfogalmazott feltételeket. A moderátorok a szerkesztőség tagjai. A moderálás alapelve, hogy a sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével, ezért kérjük, tartózkodjanak az alábbiaktól:

Rágalmazás
Aki valakiről más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ.

Becsületsértés
Az előzőeken túl a sértett munkakörének ellátásával, közmegbizatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen jellegű cselekményt követ el.

Kegyeletsértés
Aki halottat vagy emlékét az előzőekben meghatározott módon meggyalázza.

Közösség elleni izgatás
Aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzet, valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, vagy gyűlölet keltésére alkalmas egyéb cselekményt követ el.

Nemzeti jelkép megsértése
Aki nagy nyilvánosság előtt a Magyar Köztársaság himnuszát, zászlaját vagy címerét sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ el.

Rémhírterjesztés
Aki nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas a köznyugalom megzavarására.

Közveszéllyel fenyegetés
Aki más előtt olyan a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tényt állít, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget.

Személyhez fűződő jogok sérelme
Szigorúan tilos bárki személyes adatának (pl. név, munkahely, lakhely, beosztás) engedély nélküli közzététele. A személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak, a védelem a jogi személyeket is megilleti. A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen a magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzetiségük vagy felekezetük szerint, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése. Más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos minden visszaélés a személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti.

Jóhírnév sérelme
Ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő valótlan tényt állít, híresztel vagy való tényt hamis színben, tüntet fel.

Becenév
A becenév egy regisztrált felhasználó által felvett virtuális személyazonosító. Mivel nem valós személyről van szó ezért a becenév választás kizárólag a fantázia szüleménye, azonban van néhány megkötés, amire oda kell figyelni. Nem választható olyan becenév ami a valós életben:
– védett név,
– élő – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve,
– más jogos és méltányolható érdekeit sértő név.

Fenntartjuk a jogot, hogy a megítélésünk szerint nem az adott fórumba illő, de valamely másikban helyénvaló témát áthelyezzük, illetve, hogy a beszélgetés menetét zavaró tartalmi (a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív, vagy offtopic hozzá- és beszólások, képek) a működőképesség biztosítása érdekében eltávolítsuk a fórumokból. Ha a felhasználó figyelmeztetés után sem hajlandó ezeket a hozzászólásokat, képek feltöltését befejezni a fórumból a felhasználót kitiltjuk.

Az a fórum felhasználó, aki a fenti szabályokat megszegi, az ideiglenesen, illetve súlyosabb esetekben véglegesen kitiltható az Új Könyvpiac Online fórumáról. Panasz esetén a felelősszerkesztőhöz lehet fordulni.

az Új Könyvpiac szerkesztősége

 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu