buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. május 31, vasárnap
Angéla és Petronella napja

Évfordulók:
1819: Walt Whitman születése (West Hills)
1887: Saint-John Perse születése (Pointe-à-Pitre)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

Fórum: Hírek-cikkek: Megszűnt a szerzői jogdíj áfamentessége A teljes téma nyomtatása...Küldje el e-mailen...

 
Kapcsolódó cikk-Vitaindító hír


[ Listázás időrendben, legelsővel kezdve ]
 52-28 | 27-3 | 2-1 

loggol

#52

2005.02.25  09:45

Én nem ismerem a romániai jogszabályokat, de meglepő, hogy a jogdíjfizetésnek az a feltétele, hogy saját maga jelenteti meg és nem adhatja el másnak, például egy külföldinek. A szellemi termék akkor is szellemi termék, ha nem jelenik meg sehol. Persze az is lehet, hogy az adott országban hasznosuló szellemi termékeket támogatják, nem az exportot. Az adócsalást (nem szellemi termék szelleminek való feltüntetését) pedig azzal akarják kivédeni, hogy feltétel a megjelenés. No alényeg az, hogy nem ismerem az ottani jogaszabályokat - de azért érdekel, hogy mi van ott.

A Júlia regények írója is szellemi terméket állít elő - még ha nekünk nem is feltétlenül tetszik a mű - , amit véd a szerzői jog. Írországban egy bizottság döntene arról, hogy mi érték és mi nem az?
[VÁLASZ]
sattila

#51

2005.02.25  08:11

A javasolt megoldás azért nem működik, mert ha egy romániai cég kiszámlázza a magyar lap felé a honoráriumot, ő már nem tudja honoráriumként kiadni, mivel a román cégnek saját újságja kellene legyen, és bizonyítani kell, hogy abban az írás megjelent. Ha pedig nem szerzői jogdíjként, hanem munkavégzési díjként ki , akkor normál adó-, tébé és egészségügyi biztosítás-köteles az összeg (összességében kb 45 %).
Egyébként utánanéztem, Magyarország a maga 40% levonásával a szerzői jogdíjból messze vezeti a világranglistát...
Ellenkező oldalon Írország áll, ahol a szerzői jogdíj adómentes (igaz, itt egy bizottság elbírálja, hogy azért a Júlia-regények írója is ne essen a kedvezményezettek közé), majd Bhután köveztkezik a maga 5 %-ával és sok-sok állam 10%-al.
[VÁLASZ]
loggol

#50

2005.02.24  18:28

Ha ez van Romániában, akkor nem egyszerűbb egy romániai cégen keresztül számlázni? Majd a cég kifizeti a magánszemélynek a Magyarországról érkező pénz 90 százalékát. A cégnél így nincs nyereség, a 10 százalék adó pedig nem olyan irritálóan magas.
[VÁLASZ]
sattila

#49

2005.02.24  10:55

Amennyire látom, a szerzői jog a Magyar Közlöny szerint is a vagyoni jogok közé tartozik, magyarán, úgy kell kezelni, mint mikor eladunk egy tulajdonunkban levő táskát, amely után kell fizetni bizonyos (kerskedelmi jellegű) adót, és kész. Ez Romániában teljesen tisztán és világosan van meghatározva, ami annyit jelent, hogy a szerzői jog eladásáért vagy bérbeadásáért (mondjuk 1.000.000 lej értékben), az állam levon 10 %-ot (mint adózandó kereskedelmi tranzakcióért), és kész, sem tébét, sem semmi egyebet nem kell fizetni. A 10%-ot a kifizető újságnak vagy kiadónak kell visszatartania és átutalnia az állam felé. Még tisztábban, ha valaki keres jogdíjból 10 millió forintnak megfelelő lejt, akkor abból 9 millió az övé, ebből semmilyen további levonás nincs.
Szerintem ugyanezen elv szerint kellene működniük Maguarországon is a szerzői jogi kifizetéseknek, merthogy tapasztalatból tudom, hogy az EU-ban is így működik (pl. Hollandiában) - és a Magyar Közlönyös idézet is erről győz meg. Hogy az APEH másként értelmezi, az az ő dolga, illetve azoké, akik jogdíjat vesznek fel, és hagyják, hogy kibabráljanak velük. Érdemes lenne valamelyik magyarországi szerzői jogvédő szervezetet felpiszkálni, hogy fogja perbe az APEH-et a szerzői vagyoni jogok megsértése miatt.
[VÁLASZ]
loggol

#48

2005.02.24  09:36

Már abban sem vagyok biztos, amiben eddig az voltam.

Külföldinél gondolom még újabb probléma lehet a teljesítés helye. Talán másképp kell fizetni, ha a tevékenységet Magyarországon végezte (ha egyáltalán végzett tevékenységet, nem pedig jogdíjról van szó), mint ha külföldön.
[VÁLASZ]
sattila

#47

2005.02.23  15:20

"mellesleg nagyon frusztrálóan hat rám, hogy legyen az embernek bármilyen szakmája, dolgozzon az élet bármely területén, adószakértővé kell avanzsálnia..."
És képzeljétek el, hogy milyen, amikor két állam (a román és a magyar) adózását kell majd a végén egyeztetni, merthogy ugyan létezik a kettős adózást elkerülő egyezmény, de azt mindkét állam másként értelmezi.
Sajnos a legújabb tapasztalat az, hogy többet nem érdemes külföldinek Magyarországon publikálni...
[VÁLASZ]
copyright

#46

2005.02.23  10:56

de hogy teljes legyen a káosz, egy idézet az "önadózó" című havilap online archíumából:

"...a Magyar Közlöny 141. számában (2002. november 15-én) jelent meg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. tv.:
...Járulékmentes jövedelmek
A szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj, teljes és egyértelmű kiemelést nyert a járulékalapot képező jövedelmek közül.
A 2002. december 31-éig hatályos szabályozás csak a felhasználási szerződés alapján - mint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban - történő személyes munkavégzést kezelte a fenti szellemi alkotások köréből
• egyrészt akként, hogy az ennek alapján személyesen, díjazás ellenében munkát végző személyt, amennyiben az e tevékenységből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme elérte a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegének harminc százalékát, illetve naptári napokra számítva annak harmincad részét, biztosítottnak tekintette,
• másrészt pedig akként, hogy kimondta „a szerzői jogról szóló törvény szerinti vagyoni jog felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj nem képez járulékot.” A járulékalap megállapításakor tehát csak a felhasználási szerződés szerinti személyes munkavégzés díjazását kellett figyelembe venni.
Abból kifolyólag, hogy a felhasználási szerződésekben foglalt kétféle díj egymáshoz való arányát semmiféle előírás nem rögzítette (és a művek egyediségére tekintettel talán nem is rögzíthette volna következetesen) az alkalmazott megoldások gyakorlatilag ellenőrizhetetlenek voltak.
Az új szabályozás összhangban azzal, hogy az említett szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jog utáni díjfizetést járulékmentessé teszi, a felhasználási szerződés alapján történő munkavégzést egyidejűleg kiveszi a biztosítási kötelezettséget megalapozó „díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok” (bedolgozói, megbízási, egyéni vállalkozásnak nem minősülő vállalkozási jellegű, valamint segítő családtagi jogviszony) köréből..."

erre kössetek csomót! :)

tényleg jó lenne tisztázni ezeket a dolgokat. én már beszéltem az apeh-hal, de nem tudnak mit mondani a magyar közlönyben megjelent és a saját állásfoglalásuk (alábbi link) közötti ellentmondásra.

mellesleg nagyon frusztrálóan hat rám, hogy legyen az embernek bármilyen szakmája, dolgozzon az élet bármely területén, adószakértővé kell avanzsálnia...
[VÁLASZ]
copyright

#45

2005.02.23  10:37

loggol:
a kettő nem mond ellent egymásnak. amit te idéztél, abban arról van szó, hogy mi képez járulékalapot. amiről én beszéltem az az, hogy járulékalapot nem képez a jogdíj, viszont az összevontan adózó jövedelmek közé tartozik, ami után a kifizetőnek 11%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie, ez nem járulék.

az, hogy milyen arányban határozza meg a kiadó a szerzővel megállapodva a munkadíj és a jogdíj arányát sajnos többnyire nem a valóságon alapul, hanem a kiadó (megbízó) próbálja minimalizálni a költségeit, vagyis többnyire a szerződés nem tartalmaz személyes munkavégzést.
ezt a 11%-os eho-t pedig csak a kifizetőn (kiadó) lehet behajtani, a szerzőn nem.

ha valaki ilyen, járulékalapot nem képező jövedelmekből él, vagyis nincs bejelentett munkahelye, másképpen nem biztosított, akkor a minimálbér után 11%-os eho-t kell fizetnie - ezzel jogosulttá válik az egészségügyi szolgáltatásokra. (ha táppénzt is akar, akkor 15%-ot kell fizetnie)
elvileg máskülönben nem jár neki orvosi ellátás.
ennek az ellenőrzési rendszere számomra sem világos, vagyis nem tudom, ha valakinek van taj kártyája, amit bemutat az orvosnak, kiderülhet-e, hogy nem biztosított. de ennek a kifejtése talán már nagyon messzire vinne az eredeti témától :)
[VÁLASZ]
loggol

#44

2005.02.23  10:06

Én meg ugyanitt ezt találtam:
"A felhasználási szerződés alapján személyesen munkát végző személynek a szerzői jogról szóló törvény védelme alá tartozó mű, alkotás szerzője, az irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő előadás előadója és az előadóművész, foglalkoztatónak pedig a felhasználási szerződésben meghatározott felhasználó minősül.
A biztosítás megállapításakor csak a felhasználási szerződés szerinti személyes munkavégzés díjazását kell figyelembe venni. Az Szjt. szerinti vagyoni jog felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj nem képez járulékalapot, ezért azt a biztosítás megállapításánál sem kell figyelembe venni."

Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ha a kiadom a regényed, akkor a felhasználásért fizetett összegre nincs járulék. Ha azt mondom, hogy írd át, akkor az már személyes munkavégzés, így a teljes összeg egy része (amit valahogy meg kell állapítani) után kell fizetni. Ha én kérlek fel, hogy írj egy könyvet, akkor nyilván nagyobb a munkavégzé rész, mint ha csak javításokat kérek.
[VÁLASZ]
admin

#43

2005.02.23  08:58

loggol
jó, utána nézek. de csak a jövő héten
plíz, írj majd egy ímélt, nehogy elfelejtsem
[VÁLASZ]
copyright

#42

2005.02.22  19:03

ez is érdekes ugyanerről az apeh oldalról:
"Arra az időtartamra, amelyre a szellemi szabadfoglalkozást folytató személy biztosítási kötelezettsége megállapítható és nincs más biztosítási jogviszonya, mint magánszemély nem köteles a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér után 11 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulékot fizetni."

[VÁLASZ]
copyright

#41

2005.02.22  19:00

http://www.apeh.hu/informacio/szellszab.htm

és az ide vonatkozó rész:
A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség:
Amennyiben a biztosítási kötelezettség nem terjed ki a foglalkoztatottra, a járulék és a tételes egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség nem állapítható meg, viszont az e tevékenységekből származó jövedelmek a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az összevont adóalap részét képezik, így utánuk az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény rendelkezése szerint a foglalkoztató (kifizető) 11 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni.
Figyelembe kell azt is venni, hogy a felhasználási szerződés alapján személyesen munkát végző személynek a szerzői jogról szóló törvény védelme alá tartozó művével kapcsolatban a vagyoni jog ellenértékeként kifizetett díj után járulékfizetési kötelezettség nincs és az ilyen címen kifizetett összeget a biztosítási kötelezettség elbírálásánál sem lehet figyelembe venni, de az ilyen címen kifizetett juttatás is az összevont adóalap része, azaz 11 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapot képez.
[VÁLASZ]
loggol

#40

2005.02.22  18:24

copyright!
Az adózási kérdésekben ugyan nem vagyok teljesen biztos, de én úgy emlékszem, hogy ha felhasználási szerződésről van szó, akkor nem kell az eho-t fizetni.

admin!
Esetleg belinkelhetnél valami törvényrészletet szja-ból vagy a járulékokból, hogy mindenki okos legyen aki olvassa az ujkonyvpiac.hu-t és ne adjunk rossz tanácsot egymásnak.
[VÁLASZ]
copyright

#39

2005.02.22  17:29

sattila:
tudtommal, ha van adóazonosító jeled, akkor kell egy szerződés a kiadóval, amiben leírjátok, hogy a fizetendő összeg használati jogdíj. mivel tőlem számlát is kérnek, adószámot is ki kellett váltanom (ez más, mint az adóazonosító jel). ez a te esetedben külhoni magyarként nem tudom, hogy megy.
ha a 10%-os költségátalányt választod, akkor 90% az adóalap. az adó 18 vagy 38% attól függően, hogy az adott évben az ilyen jellegű jövedelmed eléri-e a 1,5 millió magyar forintot. (ha jogdíjakból összejön ennyi, csak irigyelni tudlak, hehe). ha tételes költségelszámolást választasz, akkor a kifizetőnek szólnod kell, vagy erről írásban kell nyilatkoznod, hogy te mondjuk 35%-os költséget számolsz el. ezt a pénz átvételekor nem kell bemutatnod, csak az adóbevallásnál kell számlával igazolnod a költségeidet. ez a hányad az 50%-t nem haladhatja meg.

a tb: ha a szerződésben leírtátok, hogy az összeg tisztán jodíj, nem munkadíj, akkor tb-t nem kell fizetni. viszont a kifizetőnek 11%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie, de ez legyen az ő baja.
[VÁLASZ]
loggol

#38

2005.02.22  15:20

Nem egyszerűbb egy külföldi cégen keresztül számlázni? Ilyenkor nincs magyar tb, adó, stb. (Az említett angol költő esetében például ez lenne, hiszen nyilván nem a költővel, hanem az egynökével állapodnak meg a kiadók.)

Ha jól emlékszem, akkor a bruttó összeg 90 százalékából kell levonni 39 százalék adóelőleget, egyéb fizetési kötelezettség nincs. Ez akkor igaz, ha neincs személyes közreműködés, hanem a jogért jár a pénz.
[VÁLASZ]
sattila

#37

2005.02.22  13:42

Kedveseim, hátha tudtok segíteni!
2005 január 1-től azzal örvendeztett meg minket, határontúliakat az APEH, hogy adóazonosító jelt kell magunknak beszereznünk, különben nem juthatunk hozzá a jogdíjunkhoz. Amellett, hogy kapitális baromságnak tartom a dolgot (pl. egy angol költő versét lefordítják magyarra, ő pedig nem juthat hozzá a honorhoz, amíg nem szerez magának magyar adóazonosító jelt) lenne egyetlen konkrét kérdésem (és kérlek ne küldjetek az APEH honlapja felé, annál érthetetlenebb, kacskaringósabb bikkfanyelven írt szövegeket még nem olvastam:
x összeg honoráriumból mennyi megy adóba, kell-e társalombiztosítást, egészségügyi biztosítást stb fizetni? Magyarán: például 10000 Ft után mennyit kap kézbe az ember?
Üdv
Sattila
[VÁLASZ]
copyright

#36

2005.02.13  22:29

sziasztok!
én is adószámmal rendelkező szellemi szabadfoglalkozású vagyok, immáron 2 éve. szerzői jogi védelem alá tartozó irományokat, műfordításokat adok el különböző megrendelőknek. a dolog pikantériája az, hogy még nem akadt két megrendelő, aki ugyanúgy járt volna el az ügyemben. az egyik azt mondta, levonja az szja-t, a másik azt, hogy magam után fizessem be, a harmadik szerint tb-t kell magam után befizetnem, megint egy másik nem fogadta el a számlámat, mert szerinte kikerülhetetlen, hogy befizesse utánam a 29% tb-t...de a konfúzió ezzel még nem ért véget, az apeh ügyfélszolgálatánál sem mondtak még kétszer ugyanolyan magyarázatot, amikor néha teljes tanácstalanságomban felhívtam őket - egyszer még azt is mondták, hogy ilyen kategória, hogy "szellemi szabadfoglalkozású" már nem létezik, váltsam ki a vállalkozói igazolványt.
egyik állandó megrendelőm rendszerint felhasználási szerződést köt velem, amelyben munkadíjra és jogdíjra bontja a teljes összeget, 30-70% arányban a jogdíj javára, és az alább idézett apeh állásfoglalás szerint vonogatja tőlem a dolgokat és fizeti be utánam, amit kell (így a tb-alapom gyakorlatilag minden hónapban minimálbér alatti, de annak 30%-át eléri, tehát létrejön a biztosítotti jogviszony).
szóval nagy a káosz, nem nagyon ismerem ki magam benne, pedig biztos sokan járnak hasonló cipőben - jó volna tisztán látni.
feltehető pl., hogy azon megrendelők, akik nem is foglalkoznak a tb kérdésével, úgy tekintik, hogy a teljes fizetett összeg jogdíj, ami valóban járulékmentes. vajon szabályos ez egyáltalán?
arról nem is beszélve, hogy noha kényelmes szituáció, hogy nem kell tb-t fizetnem, de ilyenkor nem is vagyok biztosított sem egészségügyi, sem a nyugdíj vonatkozásában.
[VÁLASZ]
psimagan

#35

2005.02.07  09:30

Hello Ubul!
Eloszor is koszonom a valaszodat! Nekem sajnos iden meg nincs ezzel kapcsolatban bevallanom az APEH fele, mert csak most fogok szamlat kiallitani. A kerdesem igazabol az lenne, hogy a kiado mondott egy db szamot hogy mennyit adott el, meg egy darab arat. (Ennek szorzata a jogdij :) ). Mit szoktatok ilyenkor a szamlara irni?
Ez elegge ossze-vissza sikeredett, de remelem azert ertheto mit akarok kerdezni :).

Koszi Psimagan
[VÁLASZ]
Kovászos Ubul

#34

2005.02.05  16:38

Üdv, psimagan! Jómagam is áfamentes szell.szab.fogl. vagyok, a leírás alapján Te is. Nem kell félned! Ha én, az adóügyi antitálentum évről évre meg tudom oldani a bevallásomat a mellékelt APEH-leírás alapján, akkor gyakorlatilag bárki képes erre, aki ismeri az arab számokat, és leírni is képes őket.
Nos, tegyük fel, hogy valaki megvette az egyik írásodat, amiről te számlát adtál neki. A dolognak semmi köze az ehóhoz. (Már feltéve, hogy nem épp az ehóról írtad magvas cikkedet, de ezt az előzmények ismeretében kétlem.) Ha pedig felhasználói szerződés vagy valami hasonló alapján működtetek együtt a megrendelővel, akkor ő eddigre már elküldte neked az igazolást a kifizetésről, és akkor azon a papíron az is szerepel, hogy ő már leehózta meg leeszjéázta az egészet. (Épp ezért - a kedvezmények igénybevételével - azt az összeget szépen igényeld vissza, minél előbb, annál jobb.) Szerintem egyszerű a dolog, és ha most idejön egy könyvelő muki, és elmeséli, hogy rosszul tudom, akkor nagyon csalódott leszek:-(((
[VÁLASZ]
psimagan

#33

2005.02.04  17:26

Sziasztok!

Az lenne a kerdesem, hogy a kiadotol megkaptuk, hogy mennyi a szerzoi jogdij, mit kell ilyenkor a szamlara irni (adoszamos maganszemely 0% afaval)? Valahol olvastam, hogy reszletezve le kell irni, hogy ebbol mennyi az szja? vagy csak egyszeruen azt az osszeget kell odairni amit irtak?
A masik kerdes, hogy az EHO-t (11%) azt ki fizeti? Az is le vonjak a szerzoi jogdijbol, vagy azt a kiadonak kell kifizetni?

A segitseget elore is koszonom. Psimagan
[VÁLASZ]
konyv

#32

2005.02.04  09:05

Szia Ubi, megtalálom, beidézem, hátha vkinek hasznos lehet:

"Szellemi tevékenység jövedelme
11. so : Ebben a sorban kell feltüntetnie a munkaviszonyon
és vállalkozáson kívül kapott, szerzôi jogi védelem alá
tartozó alkotásból, a belföldi szabadalmi oltalommal ren-delkezô találmány átruházásából, megterhelésébôl, illetve
hasznosításából, valamint a szerzôi jogról szóló törvény
által védelemben részesített tevékenységébôl származó jö-vedelmét is, ha annak Ön az eredeti jogosultja.

A szellem tevékenység jövedelmének adókedvezménye
130. so : A szellemi tevékenységbôl származó jövedelme
(a bevallás 11. sorának "d" oszlopa) után adókedvezmény
illeti meg. A kedvezmény mértéke a szellemi tevékenység
jövedelmének 25 százaléka, de le feljebb évi 50 000 forint.
Olvassa el az útmutató 11. sorához fűzött magyarázatot is.

Na, hát ezt találtam.
Szóval ha valaki tavaly kapott jogdíjat, bátran igényeljen vissza! :-)

[VÁLASZ]
Kovászos Ubul

#31

2005.02.03  17:09

Én ilyenről nem tudok. Én mindig a fényes tekintetű APEH igen nagy gondossággal összeállított és minden részletre kiterjedő írásos útmutatása alapján szoktam összeállítani az adóbevallásomat, és persze igénybe veszek minden felkínált kedvezményt, és igényelem visszafele a pénzt ezerrel.
Hát ennyit tudnék szakszerűen segíteni.
[VÁLASZ]
konyv

#30

2005.02.03  12:20

..öö.. mármint adózásilag, persze. :-)
[VÁLASZ]
konyv

#29

2005.02.03  12:20

Sziasztok!
Könyvelőm szerint a szerzői jogdíj (mivel szellemi tevékenység) után vissza lehet igényelni valami 20-25%-ot. Ti ezzel már találkoztatok? tényleg így van?
Ubi....? :-)
[VÁLASZ]
Kovászos Ubul

#28

2004.12.07  09:02

Utolsó hozzászólásom a témában:
Ez a kérdés számodra POLITIKA???
(A többit elnyelte az öncenzúra...)
[VÁLASZ]

 52-28 | 27-3 | 2-1 Legfrissebb témák:

Fazekas István hőskölteményének hatásai

Guaranteed Payday Loans No Brokers @ http://www.neopayday.co.uk/

Orvosi könyvek eladók

Payday Loans no Debit Card | https://www.loansprofit.co.uk/ | No Debit Card Payday Loans

Vásároljon jogosítványt, útlevelet, IELTS <TOEFL, személyi igazolványt

orvosi könyvek

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu