404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to fd.langall.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • fd.langall.com/my.txt (port 80)
2019. október 21, hétfo
Orsolya napja

Évfordulók:
1878: Krúdy Gyula születése (Nyíregyháza)
1940: Megjelent Ernest Hemingway Akikért a harang szól című regénye
1969: Jack Kerouac halála (St. Petersburg)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Cikkek

 76-90 | 91-105 | 106-120 | 121-135 | 136-150 

Pál Ferenc: Lóugrásban sántikálva – egy valamikori kultuszregény margójára

 2009.09.03
Valószínűleg Magyarországon is kultuszkönyv lett volna a múlt század hatvanas éveiben a Zabhegyezőn irodalomba szocializálódó nemzedék körében Cortázar Rayuelája, hiszen a regény 1963-as megjelenése nemcsak a latin-amerikai irodalom áttörésével esett egybe, hanem a lassan „posztmodernesülő” regény megújulási törekvéseivel, struktúraváltásával is. Hogy miért kellett mégis majd fél évszázadot várni a magyar kiadásra, azt az irodalmi belvilágban kerengő legendák csak részben magyarázzák. A bennfentesek ugyanis tudni vélik, hogy annak idején a szűkkeblűen kiosztott állami papírkvóták gátolták ennek a hatszáznegyven oldalas könyvnek a kiadását, mások pedig bizonyos fordítói ambíciókra utalnak, hiszen az elmúlt évtizedek alatt több latin-amerikai irodalmár, fordító is el-elsóhajtotta magát, hogy egyszer majd belekezd ennek a par excellence értelmiségi regénynek a magyarításába, ha eljön a megfelelő idő, de ilyen vagy olyan okból a legutóbbi időkig senki nem vállalkozott erre a hatalmas munkára.

Teljes cikk

 

Dr. Kalotás Zsolt természetfotós

 2009.07.03
A Körös–Maros Nemzeti Parkot hazánk hetedik nemzeti parkjaként hozták létre 1997-ben. A nemzeti parkot bemutató Dr. Kalotás Zsolt természetfotós madártávlatból és közvetlen közelről is megörökíti a Körös és a Maros árterét, az erdőket és gyepeket, hajdani ősmocsaraink maradványait, az alföldi szikes pusztákat és a térség egykori természeti képét őrző erdős sztyeppeket, löszfalmaradványokat, a nemzeti park gazdag növény- és állatvilágát. A kötetben több ritka állatfajról készült fénykép is található, olyanokról, amelyeket eddig még nem örökítettek meg fotón.

Teljes cikk

 

A hónap verse

 2009.07.03
Juhász Gyula (1883–1937)
„Juhász Gyula a magyar irodalom egyik legmellőzöttebb költője volt és maradt még halála után is. A Nyugathoz igazán nem tartozott, pedig az induláskor személyes, mély baráti szálak fűzték Babitshoz, Kosztolányihoz, s Ady mindvégig jóindulatúan figyelt korai rajongójára és társára. Alkat és sors állta útját gyakorta költői sikerének, kiteljesedésének, melyben többször hangzik föl a panasz, mint az öröm, de már korán nem a magános panasz csak, millióké, ama néhány millióé, akik a magyarságot jelentették. (...) Juhász, amikor önéletrajzaiban fölemlegeti, hogy nagyapja házában abban a szobában született, ahol Petőfi Zoltán mint kosztos diák élt Szegeden, némi büszkeséggel gondol arra, hogy az üstökös Petőfi Sándor fényéből egy sugár az ő fejére is hullt. Ez az életrajzi mozzanat több annál, mint egyszerű véletlen.”
Ilia Mihály

Teljes cikk

 

Pécsi Györgyi: Üdvözlet az Olvasónak!

 2009.07.03
A legszívesebben csak annyit mondanék: jó nyarat, gondtalan, kellemes pihenést, nyugodt – vagy éppen kalandos, szórakoztató – kikapcsolódást kívánok minden Kedves Olvasónknak!

Teljes cikk

 

Prágai Tamás: Mitől zabálnak jobban?

 2009.07.03
Semmi sem foglalkoztat inkább mint írót, mint olvasóim jól tartása. A gondos író ugyanis nem az öröklétnek, a halhatatlanságnak vagy valamiféle újabb nirvánának ír, hanem az olvasónak, aki a könyvesbolt polcáról leemeli és megvásárolja a könyvet. Épp ezért a gondos író mondatait nem engedi szabadon csapongani, e helyett a rögös talaj ólmos valóságához láncolja őket, amelyre az olvasó lábai is nehezednek. Mit ér ugyanis az a mondat, amelyik lepkefingként elröppen a végtelenbe, és nem jut el ahhoz, ahová az író szánta, vagyis az olvasóhoz. Az írónak az olvasó ad értelmet. Mondhatnám úgy is, hogy az írót az olvasó igazolja, az író bizonyítványát minden egyes gesztusával, véleményével, értékítéletével az olvasó állítja ki. Nincs rosszabb bizonyítvány, mint egy fitymáló szájbiggyenés, egy fintor, egy piha. De, bocsánat, mégis van rosszabb. Amikor az olvasó unottan leteszi, és azután egyszerű elfelejti újból kézbe venni a könyvet.

Teljes cikk

 

Hamvas Levente Péter: Morozófia avagy a bölcs együgyűség

 2009.07.03
Ha valakiről azt halljuk, hogy az emberi butaságból él, nem kell mindjárt szélhámosságot gyanítani. Matthijs van Boxsel holland irodalomtörténész még tüntetően hivalkodik is azzal, hogy 1995 óta mást se csinál, mint a butaságról tart előadásokat felső fokon. Sőt egy egész könyvet írt a témáról A butaság enciklopédiája címmel. Forgatom a krémszínű, elegánsan tipografált lapokat, nézegetem a különös metszeteket: itt Jacob Cats butaság-allegóriája 1665-ből, amott Lajos Fülöp, a Polgárkirály „körtefeje” egy korabeli gúnyrajzról; odább egy fennkölt klasszicista ábrázolás: a Filozófia felfedi az Igazságot, mely kezében a Társadalmi Szerződés kőtábláját tartja, miközben fél lábbal tiporja a bekötött szemű szamárfejet – a balgaságot. Emitt rajzfilmfigurák sorakoznak, akik mindaddig vígan sétálnak a szakadék felett, míg nem észlelik helyzetük abszurditását. E helyütt a szerző arra figyelmeztet: az intelligencia nem más, mint heterogén próbálkozások sora, hogy zöld ágra vergődjünk saját oktalanságainkkal. Az élet csupa Treppenwitz, utólagos felismerés; „egész kultúránkat hiábavaló próbálkozásainknak köszönhetjük, hogy viszszaszerezzük a paradicsomot” – figyelmeztet a szerző.

Teljes cikk

 

Békés Márton: Szellemi önarckép John Lukácstól

 2009.07.03
John Lukacs 1990-es, Egy eredendő bűnös vallomásai című önéletrajzát folytatta az elkövetkező két évtizedben is, amelynek alapja 2000-ben elkezdett naplója volt. Az elmúlt húsz év alatt megtett út elsősorban gondolati, érzelmi tartalmú, így a most elkészült kötet is inkább önreflektív ihletésű, amolyan szellemi önarckép, mintsem események leírása, történések évek multával való felidézése. John Lukacs az első memoár eljárásával szemben most az általánostól tart az ezzel összhangban álló személyes emlékek felé.

Teljes cikk

 

Csábi Domonkos: Közelkép

 2009.07.03
Széchenyi István kora mást nem jelenthet Magyarországon, mint a reformkort, amelynek kezdetét a határpontokat igénylő emberi elme önkéntelen önkényessége 1825-ben állapított meg – amikor is a legnagyobb magyar birtokainak egy éves jövedelmét ajánlotta föl egy magyar tudós társaság alapítására. A korszak – mint köztudott – 1848-cal végződött, amikor is forradalomban és szabadságharcban tetőztek mindazok a folyamatok, amelyeket egy polgári Magyarországot elképzelő nemzedék indított el.

Teljes cikk

 

Fekete J. József: „Tisztelgés és korrekt dokumentáció”

 2009.07.03
Ambrus Lajos szerkesztői munkája kiválóan tükrözi a vélemények és ellenvélemények kiegyensúlyozott felmutatásának felelősségtudatát a Hamvas Béla emlékét idéző Krízis és Karnevál kötetben, olyan gyűjteményt adott az olvasó kezébe, „amely töredékességében is átfogja a jelentős életmű lényegét”, miközben nem állt be egyetlen kánon mögé sem, és nem is kívánta mítoszrombolás szándékával felülírni a korábbi Hamvas-recepciót. A bemutató és elemző munkákat az életmű „egyetemes jelentése körül” kialakult, „üdítő tágasságot” teremtő értelmezésként fogta egybe. Persze ez a szerkesztői szempont, mint minden más megközelítés is, vitatható. Ha másért nem, azért mert mindig akad aki kimarad a válogatásból, ami viszont kényszerű eset, lévén, hogy válogatás-kötetről van szó, nem pedig gyűjteményről. Én is azt néztem meg először a Krízis és Karnevál kötetben, hogy mely szerzők írásait válogatta be a szerkesztő. Majd elővettem az Életünk folyóirat 2007/2-3 jelzésű, a kötettel szinte azonos oldalszámú Hamvas Béla-emlékszámát, és összevetettem a szerzők névsorát. A folyóiratban harmincnál jóval több, a kötetben harmincnál alig kevesebb szerző írása szerepel. A kemény mag, a mindkét helyen előforduló szerzők csoportja kilenctagú, Hamvas Béla, és még nyolc író. Mindkét szerkesztőnek volt miből válogat

Teljes cikk

 

Kovács Lajos: Gyermekretró, retrógyermek?
Könyvheti csapongás befogadott családi gyerekkönyveink között

 2009.07.03
Vörös István és Lackfi János megalkotta közös elképzelését a gyermekköltészet hagyományairól. Már a kötetcím is minden magyar számára ismerősen fals: Apám kakasa. Alcím: Változatok klasszikus magyar gyerekversekre. Tehát megméretett szerzőtársak vannak a háttérben felsorolhatatlanul sokan, mint egy antológiában. Valami retróérzésre gyanakszunk, s nem oktalanul. A retróérzés: maga a gyermekköltészetünk Petőfiéktől Nagy Lászlóig. Beleringatózás a versformákba, ritmusokba és harmóniákba… Miközben az egész vállalkozás mégsem igazán a megidézést hangoztatja. Inkább játék ez a megváltozott nyelv, az életérzések, a divatok, a technika, korunk „tárgyi és szellemi néprajzával” – gyereknéprajzával. Az „így írnának ők” szellemében.

Teljes cikk

 

Bombitz Attila: Viel Spass mit Haas

 2009.07.02
Wolf Haas (lefordíthatatlan szójáték: nyúlfarkas) pillanatnyilag két irodalmi műfaj elismert képviselője. Az egyik a krimi, ebben az esetben a német nyelvű krimi, egyáltalán a krimi, mint nemes műfaj megújítójaként jön szóba, Simon Brenner sorozatának minden egyes kötete a legkülönbözőbb díjakat nyerte el, kultuszfilmek is készültek három történetéből. A másik pedig a Milyen volt az idő 15 évvel ezelőtt? című truváj és irodalmi átverés, mely fityiszt mutat egy klasszikusan komoly műfajnak: szerző és kritikusa dialogizál egymással egy nagyinterjúban egy nem létező regényről, annak nem létező, annál intenzívebb recepciójáról.

Teljes cikk

 

Török Sándor: Memoár és honorárium, avagy az utolsó irritációk

 2009.07.02
A szerző halálának huszadik évfordulójára kerül az olvasóközönség elé ez a mindeddig kiadatlan és a bernhardi szövegkozmoszban is rendhagyónak mondható kötet. Az írói alkotómunkáért járó díjak átvétele, az efféle rendezvényeket és környezetüket sajátosan érintő retorika, a díjjakkal járó megtiszteltetés – vagy megaláztatás – érzése, de legfőképp a kapott pénzösszegek – és azok gyakran pánikszerű elköltése – áll a kötet rövid történeteinek középpontjában.

Teljes cikk

 

Tóth Katalin: Közel a múlt

 2009.07.02
Kurucz Gyula visszatért. Már évtizedekkel ezelőtt – szerzőként, szerkesztőként – jelen volt a magyar irodalomban, de az elmúlt tizenöt-húsz év, mint sokakat, őt is más pályára vitte. A kultúra külországi képviselete – új regénye tanúsága szerint is – csak megerősítette benne közösségi hovatartozását.

Teljes cikk

 

Lovász Andrea: Vásárfia

 2009.07.02
Az igazi vásárfia többnyire édes (vagy éppen ragacsos) vagy csillogó, de mindenképpen emlékezetes, és fontos, hogy lehessen sokáig nézegetni, rakosgatni… Jelen esetben lapozgatós vásárfiáról lesz szó, négy valódi álmélkodásra, gyönyörködésre, forgatásra, böngészésre való könyvről az Ünnepi Könyvhét gyerekeknek szóló kínálatából.

Teljes cikk

 

Tandori Dezső: Jelenlét és öröklét

 2009.07.02
Nem tudom – jól kezdődik! –, olvasáskor mitől irtózom jobban: a hazugságoktól vagy a tényektől. Szeretem mégis a nagy nívójú magazin folyóiratokat, a színházról és a könyvekről szólókat, zavarban vagyok tehát, a magam igénye számára elegendően szórakoztató tudok-e lenni itt. Félek, nem. De nem csupán én vagyok a világon, holott az „olvasáskor” szó kétértelműsége befoglalja magába, hogy az olvasás egy külön korszak, kor. Ezért jöttem rá, hogy az úgynevezett öröklét is – randa szó! – korfüggő.

Teljes cikk

 

 76-90 | 91-105 | 106-120 | 121-135 | 136-150 Legfrissebb témák:

Rostás Roland

Könyvet keresek

Keresem!

Orvosi könyvek eladók

orvosi könyvek

JOGI KÖNYVEK

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu