buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 6, hétfo
Vilmos és Bíborka napja

Évfordulók:
1937: Juhász Gyula halála (Szeged)
1992: Isaac Asimov halála (New York)
2005: Saul (er. Solomon) Bellow halála (Brookline)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Cikkek

 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 

Hamvas Levente Péter: Milyen egy „jó garázs”?

 2009.10.02
A „jó garázs” hasonlattal Móricz jellemezte a Nyugat (1908–1941) körüli termékeny nyüzsgést a lap megszűnésekor. A Nyugat alapításának 100. évfordulóján, 2008-ban a Petőfi Irodalmi Múzeum nagyszabású kiállítással lepte meg a nagyérdeműt, a kiállításhoz kapcsolódóan három kiadvány készült: egy album, egy CD-ROM és egy tanulmánykötet.

Teljes cikk

 

Tőzsér Árpád: Édesanya-nyelvünk

 2009.10.02
Ki ne ismerné a tíz legszebb magyar szót: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. S azt is tudjuk, Kosztolányi Dezső adta közre e listát, 1933-ban, miután „Egy francia folyóirat azt az oktondi-bájos kérdést intézi az irodalom jeleseihez, hogy melyik a tíz legszebb” francia szó. A francia írók mintájára, játékból, a magyar költő is megválaszolja a kérdést, persze a saját anyanyelvére vonatkoztatva.

Teljes cikk

 

Onagy Zoltán: Az irodalom tágul, mint az univerzum

 2009.10.02
Majoros Sándor 1956-ban született a jugoszláviai Ómoravicán (Bácskossuthfalva). Első kötete A visszhangkísérlet 1989-ben jelent meg az újvidéki Fórumnál. 1990-ben megkapta rá a legjobb elsőköteteseknek járó Sinkó-díjat, később a legjobb vajdasági magyar prózakötetért járó Szirmai-díjat. 1991-ben kitört a balkáni háború, áttelepült Magyarországra. Volt gondnok, technikai referens, népművelő, a Kortárs Kiadó, a Magyar Napló szerkesztője, rovatvezető az Új Magyar-országnál, szerkesztő a Szabad Földnél. 1994-ben jelent meg a Távolodás Bácskától című novelláskötete. Azóta több kötetet publikált: Kirándulás a Zöld-szigetre, Meghalni Vukovárnál, Emberrel esik meg, Akácfáink sokáig élnek. A most megjelenés előtt álló Tranzitszálló című kisregényéről az íróval Onagy Zoltán beszélget.

Teljes cikk

 

Szabó Gábor: Egy főmű és egy zárómű
Pynchon: Súlyszivárvány · Updike: Az eastwicki özvegyek

 2009.10.02
Súlyszivárvány. Az utóbbi évek alighanem legfontosabb regényfordításával jelentkezett a Magvető. Széky János több éves, heroikus fordítói munkájának eredményeképp Súlyszivárvány címen immár magyarul is olvasható Pynchon 1973-ban megjelent kultikus regénye, a Gravity’s Rainbow. A könyv a 20. század egyik alapműve: irodalmi státuszát, hatását (és terjedelmét) tekintve Musil A tulajdonságok nélküli ember, Proust Az eltűnt idő nyomában, vagy Joyce Ulysses című szövegei mellett emlegetik, mint az ezeket követő irodalmi kor hasonlóképp paradigmatikus regényét.

Teljes cikk

 

Felvidéki gótikus templomok

 2009.09.04
Megjelent a felvidéki gótikus templomokat bemutató sorozat harmadik kötete a Méry Ratio Kiadó gondozásában.

Teljes cikk

 

Pécsi Györgyi: Üdvözlet az Olvasónak!

 2009.09.04
Talán különösebben észre sem vettük volna, hogy ez az esztendő A Magyar Nyelv Éve, vagy kötelességszerűen letudtuk volna (letudták volna azok, akik illetékesnek érzik magukat) a figyelmet, meg a széphalmi nyelvújító vezér,

Teljes cikk

 

Öregember kánikulában

 2009.09.04
Gatyarohasztó kánikula. Csúcsforgalom. Budapest. A tömött buszra idős bácsika kecmereg. Alig-alig. Jobb kezében botot szorongat, homlokáról dől a veríték. Amikor felér a lépcsőn, kétségbeesetten tekint körül a jármű belsejében. Sehol egy üres hely. Éppen a mellette levő ülésen egy tizenéves srác bámul ki tüntetőleg az ablakon. Az öregúr kopogni kezd a botjával a padlón. A fiú lassan odafordítja a fejét.

Teljes cikk

 

Vasy Géza: Egy vers – egyetlen mondat

 2009.09.04
Új könyvsorozatot indított a Nap Kiadó Pomogáts Béla szerkesztésében Egy vers címmel. Ebben huszadik századi költészetünk egy-egy, nemzeti történelmünkkel foglalkozó, valamiképpen arra is reflektáló alkotásáról gyűjtik össze a tágan értett szakirodalmat. Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című alkotása az elsőként kiválasztott mű. Ez aligha nevezhető véletlenszerűnek, hiszen ez a vers nemcsak az egyik legkülönösebb sorsú mű irodalmunk történetében, hanem egyike a legjelentékenyebbeknek. Ezt a megállapítást csak fokozza az a tény, hogy a világirodalom is tudomást vett róla, s nem csupán politikai, hanem esztétikai jelentősége miatt is.

Teljes cikk

 

Onagy Zoltán: Helybőség az ég alatt

 2009.09.04
– Géza, nagyon belehúztál az utóbbi években. 2006-ban a szépséges Aletta bárkája, 2008-ban a Valaki átment a havon, ez a könyv – Fekete J. József kritikája szerint – forradalmasítja a regényírás technikáját, ugyanebben az évben megjelentetted a kilencvenes években született politikai megszólalásaidat Szavak a csúcson címmel, aztán 2009-ben egy óriási regény a jelenből, 749 oldal, a Múlt évezred Marienbadban. Olyan tempót diktálsz, a néző csak kapkodja a fejét. Íróemberben benne a vágy, hogy ekkora könyvet tegyen le az asztalra, de közben aggódik is az időhiányos korban, hogy megrettenti az olvasót. Nem voltak ilyenféle aggodalmaid?

Teljes cikk

 

Erős Kinga: Fogadás az idő szólamain

 2009.09.04
Zárófogadás címmel jelent meg Czigány György prózakötete, amelynek már szép borítója is – Cziráki Lajos festményrészletének felhasználásával – azt sugallja, hogy az olvasó e kötetet fellapozva egy különleges meghívásnak lehet részese. „Nem egyszerre halunk meg, szakadatlanul: egyetlen pillanat Noé bárkájában zsúfolódik össze minden kacat, – a múlt anyaga álom, képzelt világánál is bizonytalanabb” – egy régi versének gondolatait dolgozza bele prózakötetének bevezetőjébe a költő, ezzel adva meg azt a sajátos alaphangot, amelyet következetesen végigvisz.

Teljes cikk

 

Kovács Lajos: Lufi története
A mesés és realista mindenféleség

 2009.09.04
Aki jó tanárember akar lenni, rövid időn belül szembe találja magát a koedukált huszadik századi iskola elfojtott előítéleteivel. Nő pedagógusként nem érti, miért kell foci után futkosva leizzadni az alig tízperces óraközi szünetben, férfiként (erre már – sajnos – alig akad példa) pedig zavartan pislog a még olvasó lányok pöttyös és csíkos könyveire, és nem meri kimondani sem az előítéleteit, sem a beismerő vallomását arról, hogy ő nem ilyesmiken nőtt fel. Pedig csak emlékeznie kellene – mondjuk – a Mándy Ivánok mindenevő gyerekkorára ahhoz, hogy könnyedebb hangnemre merjen váltani, és el merje fogadni a lehetőségét a bennünk élő hajlamosságnak a mesés és realista és felületes és dühödt mindenféleség iránt.

Teljes cikk

 

Püski Sándor (1911–2009)

 2009.09.04
Alig néhány hete, hogy Püski Istvánnal – Sándor bácsi előtt is titkolva – azt tervezgettük, a magyar könyvkiadók közössége a Püski Kiadó szerzőivel közösen miként ünnepelhetné meg a legendás Magyar Élet Könyvkiadó születésének 70. évfordulóját. Az örömmel eltervezett ünnepből azonban szomorú gyász lett. Mindannyian, akik tiszteltük, szerettük, tanulhattunk Tőle, most azért gyültünk össze, hogy végső búcsút vegyünk az egyetemes magyar kultúra és művelődés, az újkori magyar könyvkiadás egyik korszakalkotó alakjától. Egyik legkedvesebb szerzője, Németh László a Kisebbségben lapjain egyhelyütt azt írja: „Az igazán nagy ember élete – utólag visszatekintve – csodálatos mód egységesnek, kerek egésznek tűnik”. Mennyire igaz ez Püski Sándor majd évszázados életútjára!

Teljes cikk

 

Tóth Ákos: Könyvek és ünnepek

 2009.09.04
Hogy a tavalyi évben egyszerre ünnepeltük a Nyugat indulásának 100. és Babits Mihály születésének 125. évfordulóját, akár jelképesnek is tarthatjuk. Talán nincs még egy írónk, akinek neve, egész működése, művészi és irodalompolitikai választásai ily szorosan összefonódtak a lap történetével.

Teljes cikk

 

Ekler Andrea: A szabadság igézetében

 2009.09.04
A szabadság zaga Nádasdy Borbála grófnő önéletírásának, memoárjának, sorstörténetének második kötete, a Zagolni zabad folytatásaként jelent meg, de olvasható attól függetlenül is. A Zagolni zabadban a grófnő életének első tizenhét évét idézi fel, a második világháború előtti világot, a háború általa átélt eseményeit, az 1948 utáni viszonyokat, megpróbáltatásokat, sokak, így a magyar arisztokrácia meghurcoltatását, majd az 1956-os forradalmat követő kalandos szökését, elszakadását családjától. A szabadság zaga voltaképpen itt folytatódik, Bécstől a párizsi emigrációig. Hogyan lesz az ágrólszakadt menekültből címlapon szereplő, ígéretes színésznő, majd színházi színész, modell, eladónő, portás, kasszásnő, hullamosó? Ezt a nem mindennapi történetet is felfedi az emlékezés, valójában azonban az egyes történetek mögötti emberi kapcsolatok és a létharc, a lelki, szellemi folyamatok válnak hangsúlyossá.

Teljes cikk

 

Füzi László: Ismét a történelem…
Két könyv a huszadik századi történelemről

 2009.09.04
Annyit temették már a történelmet, annyiszor és annyian leírták már, hogy a mi világunk már nem az elmúlt ötven vagy száz év, vagy az azelőtti évszázadok folyományaként létezik, hogy semmi kivetnivalót nem találtam abban, hogy nyáron ismét a történelemről olvastam a leggyakrabban. A történelemről, mert még mindig kimeríthetetlennek mutatja magát, mert az emberi sorsok kimeríthetetlen példatárával rendelkezik, s mert a megismerési hajlamnak is elég teret biztosít.

Teljes cikk

 

 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 Legfrissebb témák:

Payday Loans no Debit Card | https://www.loansprofit.co.uk/ | No Debit Card Payday Loans

Orvosi könyvek eladók

Vásároljon jogosítványt, útlevelet, IELTS <TOEFL, személyi igazolványt

orvosi könyvek

Élni a természetben

Rostás Roland

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu