buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 6, hétfo
Vilmos és Bíborka napja

Évfordulók:
1937: Juhász Gyula halála (Szeged)
1992: Isaac Asimov halála (New York)
2005: Saul (er. Solomon) Bellow halála (Brookline)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Cikkek

 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 

Levél egy halhatatlanhoz

 2010.05.28
Szép vagy, formás vagy, kívánni való vagy! Ha rám nézel, sugallatodtól megrészegülök. Mondod is: „bújj belém, fordíts ki kerek-hullámzó-feszes mivoltomból! Ha megérintesz, keresztül fut rajtam az áram, összegabalyodom. Simogass léleknyugtatóan, húzz az ágyadba minél többször – habár az íróasztalon való helytelenkedés is megteszi –, érezzem, hogy szükséged van rám!”

Teljes cikk

 

Szepesi Dóra: A költő védett vidéke

 2010.05.28
Fekete Vince (1965) József Attila-díjas költő, szerkesztő, műfordító, a csíkszeredai Székelyföld folyóirat főszerkesztő-helyettese. Legutóbbi verseskötete, A Jóisten a hintaszékből 2002-ben jelent meg. Írt már prózát, tárcákat (Udvartér, 2008), paródiákat, gyerekverseket. Az Ünnepi Könyvhétre új verseit tartalmazó kötete Védett vidék címmel az Előretolt Helyőrség Könyvek sorozatában jelenik meg.

Teljes cikk

 

Pécsi Györgyi: Szükségesek mélyreható változások

 2010.05.28
L. Simon László (1972) József Attila-díjas költő, szerkesztő, kulturális szakértő. 2004 óta a Magyar Írószövetség titkára. Évek óta figyelemmel kíséri a magyar irodalom és a kulturális élet működését, problémaérzékeny tanulmányait, előadásait 2007-ben Versenyhátrány, 2010-ben A római szekér című kötetében tette közzé (Ráció Kiadó). Utóbbiban átfogó, évenkénti elemzéseket, leltárokat olvashatunk, illetve a magyar művészeti és kulturális élet egy-egy részterületét térképezi föl. Eredetileg arra gondoltam, hogy a könyvben megfogalmazott kérdésekről faggatnám, az élet azonban fölülírta a forgatókönyvet. Időközben Fejér megye gárdonyi körzetében megválasztották országgyűlési képviselőnek, majd pedig az országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága elnökének; ebben a pozíciójában távlatosabban kérdezhetem.

Teljes cikk

 

Erdély tudományos könyvkiadásáért
Villáminterjú Burus Endrével, a csíkszeredai Pro Print Kiadó vezetőjével

 2010.05.28
„Kis létszámú kiadó lévén működésünk elképzelhetetlen lenne különböző szellemi műhelyek hozzájárulása nélkül. Szépirodalmi kiadványainkat a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztői láttamozzák, néprajzi munkáink a Kriza János Néprajzi Társaság, szociológiai kiadványaink a csíkszeredai KAM közreműködésével, legjelentősebb sorozataink pedig, a történelmi sorozatok Bárdi Nándor történész, kutató felügyelete alatt készülnek.”

Teljes cikk

 

Bedecs László: Hinni hitetlenül

 2010.05.28
A hittel kapcsolatos, mindig nehéz és szövevényes kérdések a költészet legősibb témái közé tartoznak. A huszadik század a kételkedés kora volt, melyben az Istenre való várakozás csakis az egyéni függetlenség vágyával konfrontálódva jelenhetett meg, de ez az ellentét is olyan nagy verseket szült, mint Ady, József Attila, vagy akár Pilinszky vitázó, kérdőre vonó, kérlelve elutasító, a bűn és a rossz jelenlétére élesen rákérdező művei. A költőnek ugyanakkor azzal is szembe kellett néznie, hogy a hit élményének megszólaltatása nem kerülhetett az elragadtatás, vagy pláne a pátosz leegyszerűsítő bűvköreibe, mert a század tapasztalata volt az is, hogy az Istennel való találkozás felé mégis csak az állandó kérdezés, az óvatos közeledés, az önmagunkra is vonatkozó kétely vezet.

Teljes cikk

 

Bombitz Attila: Estikék

 2010.05.28
Kinek nem dobogtatta meg a szívét Esti Kornél anno a gimnáziumi magyar fakton? Hogy az egyetemi tavaszi Kosztolányi-szemináriumokról ne is beszéljünk. És most Esti reaktivált formában, my name is Esti, Kornél Esti, a főszerepben Esterházy Péter, visszatért, hogy amit egykor modernül, azt most (talán) felnőve, posztmodernül éljük, helyesebben olvassuk újra. Hommàge ez az Esti, nincsen olyan mozzanata, motívuma, kilengése és túlzása, jelzője, szóismétlése, amely ne egyfolytában az egykori idolra, az eszményre, a visszahozhatatlanra mutatna. Korona is egyben, hiszen az elmúlt néhány évtized magyar irodalmában Kosztolányi művészete nem pusztán hívószóvá, de hagyománnyá, nyelvi diskurzussá, kihívássá lett. A számtalan kisebb-nagyobb Kosztolányi-vendégszöveg után erre a nemes, minden művészetet felölelő gesztusra, a summázó alakváltásra, a feltámasztásra és továbbírásra, mi több, pszeudo-övr-alkotásra Esterházy játékos komolysága persze kezdettől fogva adott volt. Pessoa a végtelenediken: „Az Esti az borongós alkonyat, lilás esthajnal, boldog óra, az Esti lebukó napfény, az Esti az lenge szellő és csöndes beszélgetés, baráti borozás és magányos ima, az Esti az egy név, amely ugyan már foglalt, de amely épp azt állítja incselkedve magáról, hogy ő üres, hogy betöltendő, hogy még (mi

Teljes cikk

 

Dobás Kata: Mítoszok, beszédek, halottak

 2010.05.28
„Vári Fábián László költészetének egyedisége abban rejlik, hogy a szellemi múlthoz fordulást egyszerre párosítja a modern életérzéssel és a formák archaikumával. Olyan műfajokat ébresztget, amelyek a modernségből visszatekintve valóban már-már archaikusnak hatnak…” Így fogalmazott Nagy Gábor Vári Fábián László Világtalan csillag című, 2001-es kötetéről (Kortárs, 2003/1.), s ezek a megállapítások mintha a most megjelenő, Jég és korbács címet viselő versgyűjteményre is igaznak bizonyulnának. Legalábbis részben.

Teljes cikk

 

ÚKP: Új centrum a Vajdaságban
Az ÚKP kérdez, Beszédes István, a zEtna Kiadó vezetője válaszol

 2010.05.27
„A zEtna egyszerre több is meg kevesebb is egyszemélyes vállalkozásnál. Több, mert egyesület, társaság, magyarán valamiféle szerzői szövetkezet, amely nonprofit jellege folytán profitot nem halmozhat fel, bevételeit kötelezően kiadói tevékenysége céljaira kell, hogy felhasználja. Kevesebb, mert egyetlen főállású alkalmazottja sincs.”

Teljes cikk

 

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványai

 2010.05.27
Antológiák
101 vers és ének Csíksomlyóról (Kriterion) 162 o., 3100 Ft
1000 magyar haiku (Napkút) 352 o., 2990 Ft
A magyar zsidó költészet 150 éve (Múlt és Jövő) 280 o., 3200 Ft
Az év novellái 2010 (Magyar Napló) 250 o., 2730 Ft
Ígéretek 3 (Garbo) 180 o., 2800 Ft
Katolikus költők antológiája (Éghajlat) 400 o., 3850 Ft
Körkép 2010 (Magvető)
Psalmus Hungaricus (Kráter Műhely) 302 o., 2500 Ft
Szegedtől Szegedig Antológia 2010 (Bába és Társai 420 o., 4000 Ft
Szép versek 2010 (Magvető)
Szétszaggatott ország (Antológia) 192 o., 2600 Ft
Szlovákiai magyar szép irodalom 2010 (Szlovákiai Magyar Írók Társasága) 230 o., 2700 Ft
Ugat a Nyugat (Eri) 176 o., 3360 Ft

Teljes cikk

 

Pécsi Györgyi: Üdvözlet az Olvasónak!

 2010.04.06
Nagyon szeretnék csak könyvről, csak a könyvek sorsáról morfondírozni e helyt, de nem mindig sikerül. Mert hogy a megfogalmazott gondolatok sem lombikban születnek, és aztán a könyvek sem hermetikus térben élik utóéletüket. Társadalmi környezet, szövegkörnyezet mindig is meghatározták, mi és hogyan formálódik meg a könyvben, és mindig is meghatározták a könyv utóéletét is.

Teljes cikk

 

A hegyi hódok tündöklése és bukása

 2010.04.06
Amikor a mecseki Óbánya végén elkezdődött az erdő, még nem tudhattuk, mekkora kiváltságban lesz részünk. Altglashütte házai lassan elmaradoztak, s csak az Öreg-patak mellett futó ösvény maradt, ami hol szigorú vonalvezetéssel követte a patak kacskaringós útját, hol megunva az állandó tekergést, huszáros vágással átvezette a vándorembert a bokáig érő vízen. S minthogy vízen járni még nem tudtunk, a nagyobbacska köveken egyensúlyoztunk át egyik oldalról a másikra. Még óbányai részen járhattunk, mert egyszer csak baloldalt föltűnt egy kerítés, kis tábla jelezte, hogy a drótban áram bujkál, majd lassan láthatóvá vált a sziklatömb oldalába épített erdészház. Hosszan nyúlt el a kőtömb aljában, előbb egy nagy közösségi térrel, egy csűrre emlékeztető helyiséggel, majd apró ablakos fehér falak következtek, nyitott zsalugáterekkel. És jelentős csönd, csak az udvaron égett a tűz, s kis állványon fölötte bogrács, benne… – nos, az ilyen messziről nem volt kivehető.

Teljes cikk

 

Tatai Gábor: Cionizmus X.O

 2010.04.06
Egy évszázaddal ezelőtt, Josef Haim Brenner a héber irodalom egyediségét abban látta, hogy az soha nem volt, és soha nem is lehet olyan örökérvényű, önfenntartó, természetes úton fejlődő entitás, amit egyszerre formál az aktualitások sokszínűsége, és a nemzetet a többitől megkülönböztető, egyedi karaktere. Lehetnek és vannak viszont olyan tehetséges héber írók, akik földöntúli inspirációtól hajtva élnek és alkotnak a saját népük között – időszakos kedvvel és „minden várakozással ellentétben”. Léthelyzetüket és önkifejezésük mikéntjét – az általános irodalmi valósággal összevetve – Brenner azzal a képpel érzékeltette, ahogy „a légy mászik egy csúszós ablaktáblán”.

Teljes cikk

 

Luzsicza István: Mindenkori rendszerváltásaink allegorikus bölcselete

 2010.04.06
A Magyar Napló és az Írott Szó Alapítvány 2006-ban kiírt, a húsz évvel ezelőtti társadalmi-közéleti fordulatra fókuszáló regénypályázatának egyik különdíját az eddig novellistaként ismert Horváth (EÖ) Tamás műve nyerte el – a csaknem négyéves várakozás pedig, mire a díjazott kézirat könyvformát nyert, mintha máris a poszt-rendszerváltó napjainkat illuszt-rálná…

Teljes cikk

 

Gervai András: A történelem fogaskerekei között

 2010.04.06
Az Anyakép amerikai keretben igazi remeklés, az utóbbi évtizedben születetett nagy apa- és anyaregények (Esterházy, Vámos, Györe) méltó párja. Kemény, feszes, szikár, mégis érzelmes, felkavaró, megrendítő, elgondolkoztató mű. Ha nem félnék az elkoptatott jelzőktől, a nagy szavaktól, azt írnám: eszméltető. Vajda Miklós a kitűnő műfordító – aki hatalmas életművet hozott létre az angolszász irodalom magyarításával –, a magyar irodalom külföldi népszerűsítője, a Hungarian Quarterly szerkesztője, majd főszerkesztője végre elégedett lehet. Könyvében pályafutására visszatekintve elég szigorúan ítéli meg mindazt, amit addig csinált: vállalhatónak, nem is rossznak, csak éppen mellékterméknek tartja, „…a főtermék hiányzik.” A főtermék most közel a nyolcvanhoz megszületett.

Teljes cikk

 

Békés Márton: A „Schlett”

 2010.04.06
Ami az irodalomtörténetben a „spenót” volt, az a magyar politikai gondolkodás történetének összefoglalásában Schlett István legújabb műve lett. A szerző hármas-könyvének első kötete ugyanis méltán állítható párhuzamba azokkal az univerzális szintézisekkel, amelyek évtizedekre meghatározzák a tudomány és ezzel a gondolkodás alakulását. Megszületett „A Schlett”.

Teljes cikk

 

 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 Legfrissebb témák:

Payday Loans no Debit Card | https://www.loansprofit.co.uk/ | No Debit Card Payday Loans

Orvosi könyvek eladók

Vásároljon jogosítványt, útlevelet, IELTS <TOEFL, személyi igazolványt

orvosi könyvek

Élni a természetben

Rostás Roland

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu