2022. május 20, péntek
Bernát és Felícia napja

Évfordulók:
1799: Honoré de Balzac születése (Tours)
1882: Sigrid Undset születése (Kalundborg)
1940: Verner von Heidenstam halála (Övralid)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Cikkek

 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 

Kedves Látogató!

 2010.10.01
Tájékoztatjuk, hogy 2010. októberétől cikkeink a digitális lapszámainkban olvashatóak.
Tekintse meg digitális lapszámainkat!

Teljes cikk

 

Pécsi Györgyi: Üdvözlet az Olvasónak!

 2010.09.03
Nem tudom, kinek hogyan sikerült a nyara, az enyém eléggé otthon ülősre,
olvasgatósra, figyelgetősre. De hiába figyelgettem, a jó hírek nemigen találtak el hozzám.

Teljes cikk

 

A második mulandósága

 2010.09.03
Sima Sándor negyvenhét éves szakképzetlen munkás elhatározta, hogy a dicsőség fénylő, ám meredek, szerpentinekkel díszített útjára lép, és olyan cselekedetet hajt végre, ami nevét hosszú időre, de Csaba királyfi visszatértéig biztosan megőrzi.

Teljes cikk

 

Bán Magda: Élet és írás szimbiózisában
Cséve Anna szerkesztővel Bán Magda beszélget

 2010.09.03
„Móricz többször leírja, hogy fióktisztogatást tart, de a naplókat mégis megőrizi. A később keletkezett naplók ismeretében megerősíthetem, hogy 'a kíméletlen', 'az őszinte', 'a nyers' egyszerűen Móricz írói igenje, amelylyel úgymond áldását adja műveire, így naplójára is. Most, amikor a regények mellé felsorakozik ez a nagyon izgalmas, megrázó szöveg, megmutatkozik az is, hogy Móricz számára az irodalmiság tiszta lényegisége a 'valóságban' tárult fel, ez a referencialitás azonban nem a realizmus rossz emlékű fogalmával kapcsolatos.”

Teljes cikk

 

ÚKP: Erdélyi Múzeum-Egyesület – Erdély tudományos életéért
Beszélgetés Biró Annamáriával, az EME kiadójának vezetőjével

 2010.09.03
„Az erdélyi magyarság írásos és tárgyi emlékeit őrző gyűjtemények fenntartó egyesülete, az erdélyi magyar tudományművelőket és tudománypártolókat összefogó civil szervezet – ilyen formában kezdte tevékenységét 1859 őszén a gr. Mikó Imre kezdeményezésére megalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület. Százötven éves múltja során az egyesület életében a – jórészt saját gyűjteményeire alapozó – tudományos kutatás összefonódott az eredmények saját kiadású szakfolyóiratokban, később pedig önálló kötetekben való közlésével, miközben folyamatosan szem előtt tartotta a magyar nyelvű tudománynépszerűsítést. Az EME tudományművelő és -népszerűsítő tevékenysége 1920-tól fogva vált egyre fontosabbá, amikor a magyar nyelvű egyetemi képzés hiányát sikerült pótolnia a szakosztályaiban megvalósuló tudományos közélettel.”

Teljes cikk

 

Pál Ferenc: Vessük le előítéleteinket vagy előzetes várakozásainkat,

 2010.09.03
ha José Eduardo Agualusa A múltkereskedő című regényét a kezünkbe vesszük. Mert a fülszöveg szemérmesen, mintha félne az olvasói elbizonytalanodástól, netán visszautasítástól, megjegyzi ugyan, hogy a szerző Angolában született, de a hátsó borító és a lehetséges értelmezéseket felvető előszó már egyetemes irodalmi kontextusba helyezi a művet, mi több a szépirodalomból történő kivezetésről beszél vele kapcsolatban, amely a járatlanabb olvasóban akár valamiféle hanyatlás képeit is felidézheti.

Teljes cikk

 

Kovács Lajos: „Ennyi nagylelkű Ember! Nem lesz ennek jó vége!”

 2010.09.03
Amikor Gion Nándor ifjúsági regényeit írta, a magyar olvasó ifjúság kedvencei részben a kánon szerinti magyar irodalmat (Gárdonyi, Molnár Ferenc, Móricz stb. regényeit), részben a hozzá forduló élő írókat (Mándy Iván, Fekete István, Hegedűs Géza, Tatay Sándor stb.), részben a már megengedett és beengedett külföldet (Kästnertől Karl Mayig – és persze egyik névsor sem teljes vagy reprezentatív) falta vagy rágódott rajta. Ez még így eltartott egy darabig némi svédes, angolszász beütésekig és orosz elhalványulásokig.

Teljes cikk

 

Szirtes Borbála: Női dolgok férfiszemmel

 2010.09.03
Normális, hétköznapi szavak helyett csak nyomasztóan tudományoskodó, kínosan távolságtartó, pajzánul vicces, lesajnálóan gyermeteg, szépelgően romantikus vagy nyomdafestéket nem tűrően obszcén névvel tudjuk illetni a női test azon részét, amelyet Jelto Drenth nem kevesebbnek, mint a világ eredetének nevez. Nyilván már mindenki sejti, hogy a női nemi szervekről van szó, s ennek tudatában bátran kijelenthetjük: a szerző definíciója pontos, hisz – tetszik, nem tetszik – mindnyájan hasonló kapun át lépünk erre a Földre. Mégis, a témáról mint a nőiség és nőiesség tagadhatatlanul legkonkrétabb szimbólumáról, a női és a férfi fizikumra, pszichére, elmére gyakorolt hihetetlenül összetett hatásáról, orvos- és kultúrtörténeti szerepéről nagyon kevés olyan könyv született, amely nem nőgyógyászati szakkönyv vagy erotikus irodalom. Ezen kivételek egyike a jelen mű.

Teljes cikk

 

Pécsi Györgyi: Üdvözlet az Olvasónak!

 2010.07.02
Nagyon vártam az Ünnepi Könyvhetet, reméltem, hogy megint olvashatok, böngészgethetek verseskönyveket is. Sokat-sokat. Aztán kicsit úgy jártam, mint a svéd gyerekversben történt (’Bélyeget gyűjtöttem, apa hozott fél kilót – azóta nem gyűjtök bélyeget’).

Teljes cikk

 

Sisakos kazuár kontra kacsacsőrű emlős

 2010.07.02
A kazuárfélék (Casuariidae) a madarak osztályának struccalakúak (Struthioniformes) rendjébe tartozó családja. Egyes rendszerbesorolások az emufélék (Dromaiidae) családját is ide sorolják Dromaiinae alcsaládként. A sisakos kazuár a harmadik legmagasabb és a második legnagyobb élő madár, de kisebb mint a strucc és az emu.

Teljes cikk

 

ÚKP: Ötpólusú kiadó
Interjú Zágoni Balázzsal, a kolozsvári Koinónia Kiadó vezetőjével

 2010.07.02
„...később egy másik álmom vált valóra, a Kincses Képeskönyv sorozat születése révén. Ebben a sorozatban erdélyi és magyarországi városok festett és mesélt története elevenedik meg, melyben állandó alkotótársam Jánosi Andrea és változó alkotótársaim az illető város történészei, régészei. Eddig három kötet: Kolozsvár, Marosvásárhely és Visegrád jelent meg...”

Teljes cikk

 

Kovács Lajos: Mesés tanok a kisgyermekek világáról

 2010.07.02
Milyen híreink vannak a kicsinyek könyvespolcáról? A magát kereső fiatal Móricz kevésbé él a köztudatban. Robusztus életműve eltakarja a legtöbb kínnal és válsággal teli éveket, amikor szinte egyetlen sikeres termése a gyermekeknek szánt költészete volt.

Teljes cikk

 

Bombitz Attila: RE: e_mail_szerelem

 2010.07.02
Az elmúlt néhány év egyik legnagyobb és mindmáig ható, sőt kultusszá lett osztrák könyvsikere Daniel Glattauer nevéhez fűződik: a Gut gegen Nordwind (2006), melyet most magyarul is olvashatunk Gyógyír északi szélre címmel, megjelenése óta tartja magát a könyves listákon, sőt a regényből sikeres színpadi darab is készült, amely tovább növelte az Emmi Rothner és Leo Leike szerelmi kettőséről szóló e-mailsztori rajongói táborát. Olvasói nyomásra, legalábbis higgyük ezt el, Glattauer tavaly megjelentette a regény folytatását, amelyben újabb technikákkal és trükkökkel, akciókkal és fordulatokkal bonyolította, variálta a történetet. Aki tehát kielégületlenül marad a Gyógyír északi szélre elolvasása után (mert úgy olvasott az e-mailek között), tudja meg, van a folytatásra remény. Mondhatnánk, mindez csupán egy banális szerelmi történet az internet virtualitásában, szinguláris esemény, semmi több. Csakhogy Glattauer jó nyelvi érzékkel, finom humorral, sőt iróniával, ragyogó helyzetkomikummal közelít virtuális valóságunk felé, melyben az érzelem és a személyesség kérdése, illetve az ismeretlen, a maszk mögött rejtőző alak iránti megismerési vágy gáláns szó-, helyesebben levélváltásban nyilvánul meg. Ilyen értelemben a Gyógyír északi szélre akár de Laclos hírhedt Veszedelmes viszonyokjának aktualizált travesztiájaként is olvasható. Persze elgondolkodhatunk azon, vajon Glattauer sikere a virtuális levelezés irodalmiasításában áll-e, aztán megvizsgálhatjuk magunk is, akár önreflexív szinten, vannak-e követhető nyelvi minták e kommunikációs helyzetben. Mindenesetre az e-mail-regény koncentrált, időkövetése, nyelvi ötletelése, benne a két figura állandó kérdés-felelet dialógusa forgatókönyvi pontosságú. S az állandó feszültségkeltés és elbizonytalanítás, hogy Emmi és Leo végre találkoznak-e, találkoztak-e, különös intenzitású, nyelvben kulmináló cselekménysort hoz létre.

Teljes cikk

 

Gervai András: „Aktákba írták….”

 2010.07.02
Sajátos „emlékkönyv”, krónika a Szigorúan titkos’ 89. „Kedves”, régi „ismerősünk”, a Kádár-kori állambiztonsági szolgálatok 1989-es évértékeléseit tarthatjuk kezünkben. Az egyes csoportfőnökségek (III/I.: hírszerzés, III/II.: kémelhárítás, III/III.: „belső reakció” elhárítása, III/IV.: katonai elhárítás, III/V.: operatív technika) vezetői, illetve a megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági parancsnok-helyettesei értékelik a végbemenő alapvető társadalmi változásokat, s beszámolnak az év közben végzett munkáról, fontosabb eseményekről, (Pozsgay bejelentése 1956-ról, Nagy Imre temetése, október 23.), akciókról, az állomány és a hálózati személyek számáról, morális és mentális állapotáról. A jelentésekből – amelyekben összesen hatszor fordul elő a rendszerváltás kifejezés, de csak jövőbeni lehetőségként – egyértelműen kiolvasható, a zavarodottság, a feladat-, és szerepkörkeresés, s általában az alkalmazkodási igény az új, megváltozott körülményekhez. Alapvető probléma, hogy a régi ellenségkép érvényét vesztette, újra van szükség, mint ahogy a szervezet céljait, „küldetését” is újra kell definiálni.

Teljes cikk

 

Pécsi Györgyi: Üdvözlet az Olvasónak!

 2010.05.28
Amikor húsz évvel ezelőtt elindítottuk a Könyvpiac című lapot, címválasztásunk sokakat megbotránkoztatott – hogy kapcsolható a könyvhöz a piac, a könyv nem áru, mondták. Pedig akkor már erősen kezdett áru lenni a könyv is (ha nem is mint akármely mosópor, de), elég gyorsan átállt a kereskedelem a szocialista tervgazdálkodásról a piaci szemléletre. Akkor inkább azt gondoltuk, jó, ha a kereskedelem ’eladhatatlan’ helyett eladható könyvet vár (követel) a kiadóktól. Mert persze azt gondoltuk, hogy minőségi irodalmat fog az olvasó keresni és vásárolni a nagy cenzúrás évek után is.

Teljes cikk

 

 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 Legfrissebb témák:

Melyik kaszinót ajánlja?

Writing service

Casino

Casino

Rostás Roland

Orvosi könyvek eladók

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2022 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu