buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 3, péntek
Buda és Richárd napja

Évfordulók:
1757: Verseghy Ferenc születése (Szolnok)
1918: Hubay Miklós születése (Nagyvárad)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Kiadóról kiadóra – Helikon Kiadó


2001.12.05

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Éteri név Budapesten, a Parnasszus vonulatát folytató valóságos hegységtől, a termékeny és szent boiótiai lejtőin-lankáin lakozó antik múzsák szálláshelyétől kölcsönözve. Ők maguk a Papnövelde utca első emeletére bizonyára gyakran bekopogtatnak: művészet és tudomány meósaként s a minőség védnökeként. A könyvkiadó eredeti bibliofil és klasszikus szándékaira mintegy áldást adva, de másra is ösztönözve kései korunk szerzőit. Tudván, Helikon nemcsak „fentebb stílben” működhet, kivált manapság, amikor legjobbjaink gyakran oly földszintes, alagsori, pincemélyi, sőt alvilági tényekhez kénytelenek társítani a maguk magaslati szellemét. És Helikon valóban itt van: digitális évezredkezdeten az ólombetűkre még emlékező szobácskákban és szerkesztőkben. S persze ritkaságok és remekművek lapjain. Amnéziások kerüljenek! – véljük olvasni egy láthatatlan feliraton. Korunk ide vibráló töprengéseinek velejét pedig kiadványlista jelzi: ennyi meg ennyi kötet épp innen indul, szorgos és dinamikus koponyákban helyet keres. Kevésbé emelkedetten: a Helikon újdonságai sorra-rendre elfészkelődnek a hagyományos könyvespolcokon. Pándi Andrással beszélget Nádor Tamás.
 

• Elegáns, nemegyszer archaikus szemléletű könyvkiadó és mozgékony, fanyar-szkeptikus szellemű, ironikus-önironikus stílusú jelen igazgatója miképp talált és hatott egymásra? Önnek nyakkendőt kellett öltenie, a Helikonra pedig ráfért bizonyos lezserség?

– Amint látja: nincs rajtam – Karinthyval szólva – nyaktekerészeti mellfekvenc, a kiadó pedig dolgozik, mint korábban, remélhetőleg „pontosan, szépen”. De félretéve a literátus közhelyeket: jómagam bölcsész vagyok, de a Napi Gazdaság kiadójának ügyvezetőjeként 1993 és 1999 között megtanultam „számolni”. Veszteséges laphoz mentem, megbízóim némi fukarságra kértek. Mire 1999 végén – a Helikon korábbi igazgatójának hirtelen halála után – az itteni tulajdonosok rám találtak, a „Napi” már szépen prosperált. Lapkészítő kitűnő kollégáimnak, s talán igyekezetemnek köszönhetően. A Helikon hívó szavára, tudva, hogy ez igencsak másféle feladat lesz, habozás nélkül igent mondtam. Elhunyt elődömmel, Sziládi Jánossal baráti kapcsolatom volt, de egyébként is egy követ fújtunk. Vonzott Szántó Tibor, a tipográfia nagymesterének örökölt szellemisége, ám nemcsak a bibliofília, hanem az a minőség is, amelyet kiadványaival a Helikon kezdettől, politikai-gazdasági rendszerváltozásokon át kitartóan képviselt. A kiadó igazgatását vállalva fölkészültem arra is, hogy az ilyen színvonalú és szellemiségű műhely számára szükséges gazdasági türelmet kijárjam, az olvasói bizalmat magunknak „megszavaztassam”. Tulajdonosaink támogatását és a döntéseinkhez szükséges önállóságot ehhez tüstént és tartósan megkaptam. Gazdasági részlegünk „számolgatott”, a szerzők, szerkesztők legfelsőbb fokú minőségben kínáltak kiadványválasztékot, terjesztőink pedig valóban minden lehetséges hagyományos és korszerű eszközzel eljuttatták könyveinket a reménybeli olvasókhoz. Én pedig alkalmat kerestem és kaptam arra, hogy mindhárom közegbe bejáratos legyek. Gyakoroltam a kiadói matematikát; elmondtam kételyeimet, fenntartásaimat íróinknak és műveik gondozóinak, ötleteiket, érveiket a lehető legnyitottabb füllel és szemmel elfogadva; és szorgalmaztam az amúgy is szívélyes írott és elektronikus sajtóbeli támogatást, meg persze a magunk könyvbemutatóit – kivált ékszerdobozunkban, a Helikon Könyvesházban. És e sok diskurzus közben örömteli növendéke, sőt nebulója lehettem annak a számos rendkívüli szellemnek, akivel ez a munka összehozott.

• Egykoron a Helikon szinte kizárólag a bibliofíliára esküdött. S a – céhes kifejezéssel élve – „könyvremek”-művek közt nem kis részt hasonmásokat, alakmásokat is kibocsátottak. Monopolhelyzetük megszűntével most miként rajzolhatják körül valóban markánsan arculatukat?

– A Helikon megtartja bibliofil jellegét abban az értelemben, hogy továbbra is szép köntösben adunk ki magas minőségű köteteket. Ám kifejezetten hasonmás könyvek közreadására (anyagi lehetőségek híján) ritkán nyílik lehetőségünk. Bár épp most szolgálhatunk ilyen, eddig publikálatlan különlegességgel is: megjelentetjük Weöres Sándor Pajzán versek című füzetének fakszimiléjét. Egyébként kiadónk tevékenysége eléggé körülhatárolt. (Ez annak is köszönhető, hogy a könyvszakmában még jórészt érvényesülnek a fair play szabályai, nem lépünk egymás territóriumába. Amit egyébként a szakértelem is így kíván, az üzleti érdek szintén „szentesít”.) Névsorolvasásra nem vállalkozom, hiszen évenként 60–70 kiadványt közlünk. Ám témaköreink megjelölése is jelzi szándékainkat. Sajátos szegmentumát adjuk a szépirodalomnak. Helikon-köntösben a magyar líra klasszikusait Petőfi Sándortól Ady Endrén át József Attiláig. Noha manapság kevés kiadó merészkedik hasonló szériákra, Márai Sándor életművének közrebocsátásakor filológiai igyekezetünk és szerencsénk egybevág. Újra az olvasó kezébe adhatunk régi remekműveket, és itthon eddig ismeretleneket, többek közt az író naplófolyamát. Miközben Márainak úgy támad reneszánsza, hogy helyreáll az igazi értékrend. A Helikon Universitas – nomen est omen – elnevezése is jelzi: az egyetemes gondolkodás legjobbjainak sorából közlünk e táguláskész keretben szikrázó szellemiségű műveket. Jelzésképpen néhány szerző neve: Adorno, Barthes, Gombár Csaba, Habermas, Hankiss Elemér, Kéri László, Losonczy Anna, Petschnig Mária Zita, Szilágyi Ákos, Tölgyessy Péter, Zoltai Dénes. E szériában egyebek közt a pszichológia, az etnológia, az esztétika, a művészetelmélet, a közgazdaságtan, a politológia, a filozófia, a szociológia, a történettudomány stb. tárgykörében közlünk huszadik századi klasszikus és „maradandóság-gyanús” kortárs gondolkodókat. A Helikon Huszonegy elnevezés is önmagáért beszél: a kötetek társadalomtudós szerzői az új évezredkezdet jelenségeit vizsgálják, szellemi tájékozódási pontokat keresve. Néhány cím mutatja róluk való gondolkodásunk tágasságát: Philippe Breton: A manipulált beszéd; Norbert Elias: A haldoklók magányossága; Mary Fulbrook: A német nemzeti identitás a holokauszt után; Saskia Sassen: Elveszített kontroll? Szuverenitás a globalizáció korában; Loic Wacquant: A nyomor börtönei. Az írások értékének sajátos jelzésére a magyar kiadás előszóíróinak listája: Dessewffy Tibor, Polcz Alain, Dalos György, Almási Miklós, Tamás Gáspár Miklós. Mindez tanúsítja: választásainkban igyekszünk sokoldalúan választékosak lenni, és külső segítőnk, munkatársaink, szövetségeseink szemléletmódja ugyan gyakran eltérő, ám egyek a magas minőségű gondolkodásban.

• E felsorolás hallatán vélhetné a Helikon külsődleges ismerője: önök kizárólag a vájt fülű közönséghez kívánnak szólni. Holott művészet- és művelődéstörténeti kiadványaik, legkülönfélébb egyedi köteteik – noha ezek is igénylik az edzett intellektust – nem feltétlenül kívánják meg a legkeményebb agytornát. A szellemi eliten túl, kikre számítanak?

– Olvasóink bizonyos erőfeszítést aligha spórolhatnak meg. Ám nem feltétlenül van szükségük elmélyült szakismeretre, mert könyveink bármely, gondolkodásra fogékony olvasót elérhetnek. Larousse Művészettörténeti Szabadegyetem sorozatunk köteteinek értéséhez-élvezetéhez például akármelyik humán vagy reál diszciplína művelője hozzáférhet, ha van benne szakmáján túli érdeklődés, ha „van szeme a látásra”. A középkor, a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus, a romantika, a 19. század, a modern világ művészetének gazdagon illusztrált históriája után nemsokára jelenkorunk művészetének történetével is megismerkedhet szabadegyetemünk „látogatója”. Művelődéstörténeti atlaszaink hosszú sorába – a francia, indiai, iszlám, keresztény, kínai, mezopotámiai, orosz, ókori egyiptomi, római, spanyol és portugál, viking világ kézikönyvei mellé – illeszkedik rövidesen az afrikai világ atlasza. Térkép és történet, társadalom és kultúra, gazdaság és politika áttekintését nyújtja minden összefoglalás, némelyik Magyarországon eddig még nem ismert gazdagsággal. „Egyedi” köteteink (idézőjelünk arra utal: amelyik könyv nem egyedi, arra szót sem érdemes vesztegetni), vagyis sorozatba nem illesztett számos mű közül találomra emelek ki néhányat, amely talán jelzi, mit és mennyifélét publikálunk. Nem túlzás: káprázatosnak ígérkezik például Kőnig Frigyes 4000 hiteles rajza 1560 kárpát-medencei erődítményről és várról. Kiadtuk Molnár Gál Péter A pesti mulatók című, valóban hiánypótló művét (ennek web-oldalt nyitottunk, s meglepetésünkre számos fiatal is látogatta). Nagy siker volt, így nemcsak utánnyomást készítettünk, hanem angol nyelven is kiadjuk a Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845–2000 című albumot. Újranyomjuk a bőrbe burkolt, egykötetes Shakespeare-összest, mintegy igazolva: a legveretesebb klasszikus is lehet a szó nemes értelmében populáris. S egy mai érdekesség: sorozatban közöljük Lengyel László könyveit. Erre – a könyvek vitathatatlan színvonalán túl – azért is vállalkozunk, mert szerzőnk képes a kör négyszögesítésére: szépírói eszközökkel, és szakmailag is felső fokon fogalmazza meg egzakt politológiai, szociológiai, gazdasági, etikai, pszichológiai kérdéseit és állításait. A szinte esetleges példák mutatják: színvonalas mű is lehet kelendő. Bár persze mindig kockázatot kell vállalnunk, mert augur, béljós, jövendőmondó képességeknek nem vagyunk birtokában.

• Szellemi műhelyek irányítói, munkatársai megnyilatkozásuk első mondatában fontosnak tartják leszögezni: függetlenek a politikától. Ön erről eddig nem beszélt. Szükségtelen? Vagy méltatlan volna az efféle önigazoló bizonygatás?

– A politikától senki sem lehet független. Ám kiadónk sosem kapaszkodott politikai csoportosulásba, nem igyekezett semelyik irányzat mögé, és – hál'istennek – ilyen nyomás, de még kérés sem nehezedett ránk. Talán azért, mert állandó és alkalmi szerzőink színe-java – Csányi Vilmostól Almási Miklósig, Hankiss Elemérig, Kéri Lászlótól Gombár Csabáig, Gönczöl Katalintól (ombudsmanságáról jövőre jelentetünk meg kötetet) Petschnig Mária Zitáig s persze Lengyel Lászlóig, a kitűnő külföldiekig – független szellem. Gondolkodásuk tárgyiasságát, tárgyilagosságát, következetességét bárki tapasztalhatja a különböző „előjelű” kormányzatok idején, mi pedig mindennapi munkánkban érzékeljük örömmel, tisztelettel, hogy ilyen spiritus rectorokkal dolgozhatunk.

• A társadalomtudomány művelőit említette. S a Helikont nem kíséri meg az interdiszciplinaritás igénye? Beérik azzal a körrel, amelyben eddig jártak, vagy terveznek bizonyos arculat-átrajzolást?

– Hadd adjak erre személyemet is érintő választ. Ikerpárban születtem. Testvérem műszaki kiválóság. Családunkban az ő érdeklődésének volt hagyománya, így az én bölcsészvonzalmam bizonyos mértékig árnyékban maradt. Aztán egyszer csak ő is rákapott a humán tárgyakra, magam pedig vonzódni kezdtem a reáliákhoz. Nem hiszek a Gutenberg-galaxis és a Marconi-konstelláció közti szakadékban. Eddig főként a reál tudományok művelői próbálták szakmájukat kívülállók számára hozzáférhetővé tenni. Most már a humaniórák kutatói sem nélkülözhetik a természettudományt. Mindamellett tartjuk magunkat a régi mondáshoz: suszter maradj a kaptafánál. Azzal foglalkozunk, ami a mesterségünk. Korunk követelményeihez igazodva.

Nádor Tamás

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu