buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 7, kedd
Herman napja

Évfordulók:
1867: Osvát Ernő születése (Nagyvárad)
1889: Gabriela Mistral születése (Vicuña)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Több mint művészet


2009.03.01

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Mária, Jézus anyja meghatározó alakja a keresztény hitnek. A katolikus (és keleti) egyházban megkülönböztetett figyelem illeti meg, a körülötte kialakult kultusz elszakíthatatlan része (a lassan több mint) kétezer év hitéletének – és művészettörténetének. Dávid Katalin új könyve azt mutatja be, hogy hogyan fogalmazódott meg a korabeli egyház teológiájában Mária üdvtörténeti szerepe, és ezzel párhuzamosan hogyan formálódott a róla alkotott kép a hitéletet és a kultuszt kísérő művészet történetében.

Bár elsősorban ikonográfiai jellegű könyvvel van dolgunk, tehát képzőművészeti alkotások, képek jellemzőinek leírását tartalmazó munkával, mégis határterületet jár be a szerző. Nemcsak azért, mert Mária figurális ábrázolásának történetéhez segítségül hívja a teológiának Máriával foglalkozó ágát, a mariológiát, hanem azért is, mert a választott téma kifejtésével, a keresztény művészet (avatatlan szemlélő előtt) rejtett és kevésbé rejtett utalásait fölfejtve mintegy meditációs anyagot ad hívő olvasójának a kezébe. A nem hívő olvasó pedig útmutatót kap ahhoz, hogy miképpen lehet olvasni egy gazdag hagyomány tárgyi emlékeiben. De ne szaladjunk ennyire előre!

A szerzőnek ahhoz, hogy be tudja mutatni Mária ábrázolásainak alakulását, először a keresztény teológia hittételeinek történetébe kell beavatnia olvasóját. Egy olyan korban kell elkalauzolnia, mikor még az új, terjedő hit alap-, sarokigazságait kellett megfogalmazni és elválasztani a tévedésektől (s amikor – természetszerűleg – a nagy szakadásokon még innen volt az egyház). Mivel a keresztény hit középpontjában Jézus Krisztus áll, csak az ő személye felől érthető meg Mária üdvtörténeti, hitbéli helye és rangja. Éppen ezért azoknak az egyetemes zsinatoknak a döntéseiről is beszámol Dávid Katalin, amelyek során az eretnekségekkel szemben kimondták Krisztus valóságát, tehát azt, hogy benne a Szentháromság második isteni személye, az Ige testesült meg, s ekként egyszerre volt Isten és egyszerre ember. Mert voltak, akik a Megváltó istenségét vonták kétségbe először, aztán meg akadtak, akik emberségét kérdőjelezték meg. Mindennek aztán komoly következményei lettek volna Mária státuszával kapcsolatban. Ha Krisztus csak ember, s szerepe nem több mint egy prófétáé, akkor a megváltás meg sem történt, Mária egy a többi asszony közül. Ha pedig Krisztus csak isteni természettel bír, akkor testi valósága csak látszat volt, ahogy Mária anyasága is. A zsinatok csak azt fogalmazták meg, ami a hitben korábban kimondatlan (reflektálatlan), de vallott volt: Jézus Krisztus egyszerre Isten és egyszerre ember. Így Mária tehát Istenszülő (görögül Theotokosz), aki Teremtőjének anyjává vált annak kegyelméből. A tételek kimondásával egy időben épülő templomokat díszítő mozaikképek készítői nemcsak mesterségük tudásával rendelkeztek, hanem azzal a hitbéli tudással is, mely a zsinati határozatokban szűrődött le. Hitük világos megfogalmazói lettek ily módon alkotásaikban, Mária ábrázolásának hagyományát alakítva ki. (Az ekkoriban még egységben élő nyugati és keleti egyház nemcsak Mária-kultuszában egy, hanem a korban – és a keleti ikonokban tovább élő – Istenanya-ábrázolásokban is.)

Dávid Katalin könyvének nagyobbik része azonban Máriának az evangéliumokban átöröklődött és az egyház hagyományában megfogalmazott alakjával kapcsolatos ószövetségi előzményeiről (s természetesen azok ikonográfiai következményeiről) számol be. A keresztény Biblia első (s terjedelmében nagyobb) részét alkotó, nagyjából a héber kánonra épülő Ószövetség könyveiben az egyház Krisztus előképeit kereste s találta meg. A negyvenéves pusztai vándorlás idején Isten szavára Mózes által oszlopra szögezett, s kígyók halálos marását semlegesítő rézkígyó képéből a keresztre feszített Megváltót jelenti. S ahogy Krisztusnak megvannak előzetes nyomai az Ószövetségben, úgy anyjának, Máriának is. Az Énekek Énekében megénekelt „elzárt kert” és „lepecsételt forrás” a gyermekét szűzen szülő Máriára mutat (amely kert és kút középkori miniatúrákon válik láthatóvá Mária szimbólumaként). Eljegyzése pedig hasonló módon rendelkezik előzménnyel az Ótestamentumban: erre az eseményre Izsák Rebekkával való egybekelése mutat előre, vagy ahogy Jákob kapja feleségül Ráchelt. Az analógián alapuló előképek kutatása, az első évezred tájára teret nyerő tipológia – ahogy Dávid Katalin is írja – már nem elsőrendű és központi (bár nem elfelejtett) módszere a teológiának, de arra alkalmas, hogy fölfedje vele az ember azokat a forrásokat, melyek kétezer év egyházművészetét táplálták.

A gazdag forrásanyagra épülő és válogatott képekkel illusztrált kötet megbízható kulcs a keresztény művészet (elfelejtett) utalásainak, rejtett üzeneteinek megértéséhez, annak belátásához, hogy mi vezette névtelenül alkotó mestereinek kezét, milyen hit volt az, amely kifejezésének tekintették alkotásaikat. A hívő olvasónak pedig – mint említettem – alapot ad nemcsak tudásának, hanem hitének elmélyítéséhez is.

Dávid Katalin: Egy asszony, öltözete a nap
Isten Anyja a tipológiában
Szent István Társulat, 2008
365 oldal + 78 színes ill., 4200 Ft

 
 
 

Csábi Domonkos

Szent István Társulat

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu