buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. május 26, kedd
Fülöp és Evelin napja

Évfordulók:
1966: Tamási Áron halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Könyvek párbeszéde


2008.05.31

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A Vigília kiadó 2006 tavaszán indította el Esszék című könyvsorozatát Balassa Péter Az egyszerűség útjai, sötétben című kötetével. A sorozat többi darabja viszonylag gyors egymásutánban látott napvilágot Máthé Andrea Útvesztőben, Beney Zsuzsa Möbius-szalag, Visky András A különbözőség vidékén, Rochlitz Kyra Válaszúton, Selyem Zsuzsa Fehérek közt, legutóbb, idén tavasszal pedig Borbély Szilárd Egy gyilkosság mellékszálai című kötete. A sorozatszerkesztő Bende József az első kötet Utószavában így fogalmaz: „A szerzők nem képzett teológusok, nem tudományos igénnyel tárgyalják a keresztény hit kérdéseit, ám hit, kultúra és modernitás viszonyainak újszerű értelmezései rajzolódnak ki saját szakterületük témáit érintő esszéikből. (…) Az esszékötetek elsősorban irodalmi, esztétikai, eszmetörténeti kérdésekből kiindulva tárgyalják irodalom/művészet és hit viszonyát.”

A sorozat egyes darabjait olvasva az a benyomásom támadt, mintha egy párbeszédnek lennék tanúja, mivel e kötetek szerzői más-más módon, különböző témák és felvetések mentén, a nyitott szívű értelmező és elemző érzékenységével igyekeznek körüljárni a „menthetetlenül egyek vagyunk” (Pilinszky) egzisztenciális tapasztalatát.

Az írások témaválasztásában is számos átfedés található, így még érdekesebb kalandra kap meghívást e kötetek olvasója. Borbély Szilárd már a kötetnyitó Töredékek a gyilkosságról című eszszéjében megfogalmazza legfontosabb alapvetését: az evangéliumok a gyilkosságot istenjellé avatják, hiszen a kereszt az isteni megmutatkozásának helyévé változik. „Azóta minden testben Krisztust ölik meg, és ugyanakkor minden test Krisztusba veti reménységét. Aki gyilkol, az a test által, amelyet elpusztít, Krisztust is megöli.” Beney Zsuzsa a Vigília körkérdésére válaszolva Ki nekünk Jézus? című írásában felidézi Elie Wiesel Éjszaka című könyvének egyik jelenetét, egy kisfiú felakasztását. A foglyoknak kötelező elvonulni a kivégzett előtt, s az egyik fogoly megkérdezi: vajon hol van ilyenkor az Isten? A válasz így hangzott: itt van felkötve, erre a bitóra. Beney e történetből kiindulva teszi fel magának a kérdést: „Ki nekem Jézus? Ki nekem Isten, aki nem tudott mást, mint ebben a gyermektestben szenvedni?” Majd nekifeszül a kérdésnek: létezik-e az a pont, amelyben a kivégzett gyermek és Isten szenvedése találkozhat? Írása végén olvashatjuk credóját: „számomra Jézus a világnak Istenben megjelenő szenvedése.”

„Nem tudom elképzelni, hogy a gázkamrák vaksötétjében, a hírtelen meginduló sipító szélben, a fulladás verítékében, tehát az embert önmagától megfosztó pánik tudattalanjában bárki is (legfeljebb nagyon-nagyon kevesen) tudtak Istenhez fordulni” – fogalmazott Beney Zsuzsa. Ezen gondolatok más módon ugyan, de a könyvsorozat több szerzője által is megfogalmazódnak, s ha nem is pontosan ugyanígy, de az alapvetés, a kérdés súlyossága többször előkerül. Nem véletlen tehát, hogy e kötetek lapjain számos elemzést, értelmezési kísérletet, esszét olvashatunk Kertész Imre műveiről, s e kötetek számos írása hangsúlyosan a zsidó-keresztény hagyomány mai értelmezésének központi, mindannyiunk által végiggondolandó kérdéseit érinti. Miként az sem lehet véletlen, hogy négy szerző is foglalkozik Nádas Péter Saját halál című írásával. Borbély Szilárd értő és pontos rendhagyó elemzésében azt hiányolja, hogy a Saját halál megjelenését nem követte értelmiségi vita, diskurzus.

E könyvsorozat egyes írásai éppen ezt teszik, párbeszédet folytatnak e mű kapcsán. Borbély leszögezi, Nádas műve nem különbözik lényegesen a túlélők vagy a misztikusok beszámolójától, s hangsúlyozza, hogy a halál elbeszélése allegorikus, szimbolikus jelentésekkel van körülvéve, mivel az elbeszélő éppen „a bevett, otthonos, ismerős fogalmak elvesztését és a határok elbizonytalanodását tapasztalta meg”. Selyem Zsuzsa inkább a mű megírásának körülményeire fókuszál, kiemelve, hogy kilenc év telt el az élmény, és annak megírása között. A megírás nehézségei kapcsán így fogalmaz: „a halálról beszélni nem tud, mert arra talált ki magának hagyományt, hogy a beszéd az élet része, a halál pedig a néma tartomány”. Beney Zsuzsa egy igen rövid, de nagyon személyes hangú írásban (szűkszavúan ugyan, de megosztja olvasójával a maga halál-élményét) reagál Nádas művére, felismerve, hogy a létezés két alapvető élménye, a születés és a halál kapcsolódik össze ebben az írásban. Úgy véli, hogy miként a születés, úgy a halál is verbalizálhatatlan, mégis minden gondolat, metafora alján e két élmény tölti be az ember tudatát. Visky András eszszéje, amely egyben a kötetének címadó írása is, sem kerüli meg az elbeszélhetőség problematikáját.

Párhuzamot von Nádas és a kételkedő Tamás között, az újszövetségi történetet látja megismétlődni, értelmezésében a nádasi elbeszélő egyszerre válik a sebeket hordozó Krisztussá, a kételkedő Tamássá és az elbeszélő Jánossá. Úgy véli, a „láttam” kifejezés a szépírást evangéliumi beszéddé írja át. „A vég mint kezdet, illetve a kezdet mint vég mozgása át meg átszövi az evangéliumi beszédmódot, és a szavak értelmét is ehhez, a (…) tüneményes tapasztalatához köti”.

Fontos vállalkozás a Vigília Kiadó sorozata, mert e köteteket olvasva mind inkább arról győződtem meg, hogy a hitről való elmélyült gondolkodás meghívás együttgondolkodásra, s e szemlélet remélhetőleg jó hatással lesz a keresztény szellemiségű esszéisztika alakulására is. E kötetek szerzői irodalmi, művészeti kérdéseket vizsgálnak abban a meggyőződésben, hogy a művészetek kérdései egzisztenciális, tehát mindannyiunkat érintő kérdések.

 
 
 

Erős Kinga

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu